Az FGSZ Zrt. Üzletszabályzat módosításának tervezete

Hivatkozva a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 123.§.(1) bekezdésében foglalt rendelkezésre, Társaságunk véleményezés céljából ezúton közzéteszi Üzletszabályzat módosításának tervezetét.