Bejelentkezés

Adatvédelmi tájékoztató

KEDVES LÁTOGATÓ!

Személyes adatainak védelme kiemelten fontos az FGSZ Zrt. számára.

Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak az Ön engedélyével tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.

Az FGSZ Zrt.-nél minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédelmi intézkedéseket.

Mivel ügyfeleink, látogatóink bizalma számunkra kiemelkedően fontos, minden tőlünk telhetőt megteszünk személyes adatai védelmének érdekében.

Köszönjük folyamatos érdeklődését és támogatását!​


Adatkezelési Tájékoztató

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8600 Siófok Tanácsház u. 5. alatt
található székhelye

Utolsó módosítás: 2018.05.01

Tartalomjegyzék:

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek 

2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége 
3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása
4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok 
5. Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
6. Adatfeldolgozásra jogosult személyek (szerkesztő, admin)
7. Adattovábbítások
8. Reklámlevelek küldése
9. Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül
10. Egyszeri belépésre jogosult látogatók adatainak kezelése (belépés. kamerarendszer)Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok
11. Munkaviszony létesítésének lehetőségével kapcsolatos adatkezelések, a pályázatok, önéletrajzok megőrzése  
12. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok
13. Adatbiztonsági intézkedések
14. Kapcsolatok
15. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei, regisztráció, álláshirdetésre jelentkezés, és egyéb önkéntes kapcsolatfelvétel esetén
16. Nyilvános kommunikációs lehetőségek, egyéb kérdések​


1. Általános rendelkezések és elérhetőségek 

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató") az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.) továbbiakban „FGSZ" adatkezelési tájékoztatója, mely azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről az FGSZ gyűjt és kezel.

Az FGSZ Zrt. címe: FGSZ Földgázszállító Zrt. 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.

Az FGSZ-t nyilvántartja: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 14-10-300230

Adószáma: 12543331-2-14

Amennyiben Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a https://www.fgsz.hu weboldalt vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a következő elérhetőségek valamelyikén:

Az FGSZ Zrt. elérhetőségei: a https://fgsz.hu/hu-hu/rolunk/kapcsolat weboldal vagy az Ügyfélszolgálati iroda telefonszáma: +36 (84) 505-117.

 

2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az FGSZ fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://www.fgsz.hu/ weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat.

Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

 

3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során, specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt tájékoztatást kap.

 

4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Bizonyos internetes oldalakon (rbp.eu, fgsz.hu) vagy bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatban (RBP, OTR, IPDATA) Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön az FGSZ-szel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat (önéletrajz) vagy (például közösségi oldalakon) nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.") 3. § 2. pontja, valamint a 2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, „GDPR") rendelkezései értelmében „személyes adat".

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.​

Az FGSZ alapvetően az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • Call center üzemeltetése és panaszkezelés céljából – telefonszám, és e-mailen történő kommunikáció rögzítése.
 • Fogyasztói elégedettség mérése céljából – e-mailen történő kommunikáció rögzítése hírlevél formájában.
 • Szerződésekhez kapcsolódó adatkezelések: szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatok kezelése (ajánlattevők által az ajánlattétel során megadott személyes adatok, kapcsolattartók szerződésekben rögzítendő személyes adatai). ​

​ 

5. Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés

​Automatizált adatfeldolgozás részét képzik a regisztrációt visszaigazoló levelek, amelyeket az FGSZ által használt rendszer automatikusan, előre rögzített szabályok mentén az ügyfél által megadott nem-személyes adatok birtokában generál és küld ki a fogyasztónak. Így működik a Hírlevél vagy a szolgáltatásokhoz kapcsolódó elégedettség-felmérés. Ez egy standard formátumú levél az ügyfél és regisztrált termékei adataival, amit az FGSZ ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszere küldi ki.

 

6. Adatfeldolgozásra jogosult személyek (szerkesztő, admin)

Az FGSZ az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., a GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az FGSZ, mint adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az FGSZ, mint adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az FGSZ mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az FGSZ, mint adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adatkezelés céljaFórumOldalAdatfeldolgozó Személyes adatok fajtájaTárolás ideje

Kapcsolattartás az ügyfelekkel,

Ügyfél elégedettség mérés

Hírlevélfgsz.huHRe-mail cím, névLeiratkozásig
A társaság megismertetése a fiatalok körébenLángész kerestetiklangesz.fgsz.huHRe-mail cím, név Leiratkozásig
Ügyfelek adatainak nyilvántartása RBP ügyfelekrbp.euÉrtékesítés és Ügyféltámogatáse-mail cím, név A törlés kéréséig
Szerződött partnerek adatainak nyilvántartásaSzerződött Partnerekfgsz.huBeszerzésNév, cím, e-mail cím, telefonszámA szerződés megszűnésététől számított 5 évig
Távoli támogatásSzerződött partnerekvpn1.fgsz.huInformatikae-mail cím, jelszóA szerződés megszűnésététől számított 5 évig
ToborzásAz oldal látogatóilinkedin.comHRönéletrajzA törlés kéréséig
Kapcsolattartás az ügyfelekkelAz oldal látogatóifacebook.comHRFelhasználói adatokA törlés kéréséig

 7. Adattovábbítások

A pénzügyi szolgáltatások nyújtása, az interneten lebonyolított pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos adatok az OTP Bank Nyrt. és az ING Kereskedelmi Bank Magyarország számára kerülnek továbbításra, az OTP Bank Nyrt. és az ING Kereskedelmi Bank Magyarország bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása céljából.

Az „Adat-összekapcsolás, melynek célja (1) az egyes MOL társaságok által végzett adatkezelésekhez történő hozzájárulás központosított visszavonásának lehetővé tétele és (2) további személyre szabott marketing kommunikáció küldése az Ön mobiltelefonjára különböző marketing csatornákon keresztül, mint email, SMS, felugró üzenetek (értesítés, amely nem email, nem is SMS, hanem felugró értesítésként jelenik meg), valamint más elektronikus kommunikáció"elnevezésű adatkezeléssel kapcsolatos adattovábbítás céljának leírását lásd fent, a vonatkozó táblázatban.

​ 

8. Reklámlevelek küldése

Reklámlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a következő elérhetőségünkön:

https://fgsz.hu/hu-hu/media/hirlevel-feliratkozas?unsubscribecode=cCAReWaSHV

vagy a következő elérhetőségek bármelyikén: FGSZ Zrt. +36 (84) 505-117 ügyfélszolgálat: info@fgsz.hu. Továbbá, ha Ön reklámüzentet kap tőlünk az e-mailben,  emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.

 

9. Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül

Az fgsz.hu weboldal bizonyos területein használunk sütiket (cookiekat). A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjében. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. Például a sütik segítségével biztosítani tudjuk, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak felelni az Ön felhasználói elvárásainak.

Mikor Ön felkeresi valamely weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá.

Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük. használja keresője "Segítség" menüjét a sütik beállításainak módosításához. Például a Microsoft Internet Explorer esetében, Ön törölheti vagy kikapcsolhatja a sütiket az "Eszközök/Internet Beállítások" opció választásával és módosíthatja biztonsági beállításait. A https://fgsz.hu weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.

A weboldalakon használt cookie-k:

  • Analitika, követő
  • Felhasználó azonosító session cookie

Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, valamint harmadik felekkel nem cserélünk sütiket.

A https://fgsz.hu/ weboldal és a kommunikáció, mely annak használatából és/vagy azon való regisztrációból származik, mint például promóciós e-mailek, elektronikus képeket tartalmazhatnak, melyek "web beacon" néven ismeretesek. A web beacon-ok a sütikkel összhangban működnek, és például a következőkre használhatók fel:

  • számlálják a weboldal látogatóit;
  • figyelik, ha Ön bármilyen tevékenységet végzett egy e-maillel kapcsolatban vagy rákattintott egy linkre, például ahol egy vetélkedő belépési feltételei találhatóak;
  • következtetni engednek arra, hogy mennyire volt sikeres egy bizonyos értékesítési kampány vagy egy vetélkedő;
  • megalapozzák, hogy mennyire keltik fel az érdeklődést bizonyos szempontok alapján a weboldal egyes részei;
  • meghatározzák, hogy a hirdetések illetve vetélkedők mennyire vezetnek eredményre az értékesítés terén; vagy
  • segítenek megállapítani, mennyire népszerű egy termék vagy szolgáltatás, és az érdeklődés hogyan oszlik meg az egyes FGSZ termékek és szolgáltatások között.


10. Egyszeri belépésre jogosult látogatók adatainak kezelése

Az FGSZ területére kizárólag az engedéllyel rendelkező személyek jogosultak belépni. Az FGSZ fenntartja a jogot arra, hogy meghatározza a területére belépő személyek körét. A területre lépő vendégek adatait papír alapon tartja nyilván, és a vendéget látogatói kártyával látja el.
Az FGSZ az FGSZ Zrt. irodaházai és üzemei területén beléptető rendszer és vagyonvédelmi kamerarendszer üzemel. A belépéshez szükséges az egyszeri belépésre vonatkozó adatfelvételi nyomtatványon személyes adatok megadása.  
Az adatkezelés célja: az FGSZ, mint adatkezelő az élet és a testi épség megóvása a területen tartózkodó munkavállalók és egyéb személyek pontos létszámának ismerete érdekében, továbbá a balesetek megelőzése, a testi épség védelme érdekében, valamint az esetleges szabálysértések, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése, észlelése és bizonyítása, valamint az esetlegesen előforduló munkahelyi balesetek körülményeinek vizsgálata céljából intézményeiben elektronikus beléptető, valamint kamerarendszert üzemeltet.
Az adatkezelés jogalapja: külső személyek/vendégek esetében az érintett személy önkéntes hozzájárulása a területre történő belépéssel, továbbá szerződésen alapuló kötelezettség teljesítése, továbbá a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései.
A kezelt adatok köre: Az FGSZ területére belépő személyek neve, születési helye és ideje, cégnév, kiadott kártya azonosítója, kilépés-belépés időpontja, aláírás, valamint a kamerarendszeren látszódó arcképmása, és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített felvételekből levonható következtetések.
Az adatkezelés időtartama: Az érintett személy azonosító adatait a belépésre való jogosultság megszűntekor haladéktalanul, a rendszer működtetése során keletkezett adatokat, valamint a papír alapon keletkezett adatokat legkésőbb az adat keletkezésétől számított 1 nap elteltével a Társaság megsemmisíti, a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (2)-(4) rendelkezései alapján általánosan 3 nap, legfeljebb azonban a törvény által biztosított esetekben 30 nap.
A látogatói regisztráció aláírásával a belépő önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Az Adatkezelési tájékoztató a társaság recepcióján, valamint a www.fgsz.hu oldalon megtekinthető. 


​11. Munkaviszony létesítésének lehetőségével kapcsolatos adatkezelések, a pályázatok, önéletrajzok megőrzése
Az önéletrajzok, pályázatok esetében az adatkezelés célja az, hogy a meghirdetett munkakört betöltsék. Ennek megfelelően, ha az FGSZ Zrt., mint munkáltató a jelentkezők közül kiválasztott egy személyt a meghirdetett állásra, akkor megszűnt az adatkezelés célja, és — az Infotv. 17. § (2) bekezdés d) pontja alapján — a ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. 
Ezzel egyidejűleg fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az érintett még a jelentkezés során meggondolja magát, visszavonja pályázatát.
Az FGSZ Zrt. alapvetően csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, ha az érintett elküldi a pályázati anyagát az FGSZ Zrt. számára, akkor ez nem jelenti azt, hogy hozzá is járul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a munkáltató az eredeti adatkezelési cél (kapcsolatfelvétel munkaviszony létesítése céljából) megszűnését követően megőrizze. Ezért az FGSZ Zrt. gyakorlata az, hogy a pályázó, felvételiző hozzájárulását a további adatkezeléshez a felvételi eljárás lezárását követően kéri a jelentkezőktől. 
A jelentkezők információs önrendelkezési jogát az biztosítja a legmagasabb szinten, ha tájékoztatást kapnak arról is, ha az FGSZ Zrt. nem őt választotta az adott állásra. 
Személyes adatnak minősül az adatból levont, az érintettre vonatkozó következtetés is. Ennek megfelelően, ha az FGSZ Zrt. munkatársa bármilyen feljegyzést készít a pályázóról, akkor az is a pályázó személyes adatának minősül. Egyrészt erre is kiterjed az érintettet tájékoztatáshoz való joga, vagyis, hogy megismerje, milyen következtetéseket vont le a pályázati anyagával összefüggésben a pályáztató. Másrészt törölni kell az ilyen természetű, az érintettre levont következtetéseket tartalmazó feljegyzéseket is, amennyiben az eredeti adatkezelési cél megszűnt (azaz a pályázó nem létesített munkaviszonyt az FGSZ Zrt.-vel).

A Társasághoz e-mailen, postai úton vagy személyes úton bejuttatott önéletrajzok, jelentkezések esetén a jelentkezők személyes adatainak kezelése és a munkaerő-toborzással kapcsolatos szabályok

Az adatkezelés célja: a Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az aktuális állásajánlatokról értesülő leendő munkavállaló e-mailen, levélpostai, vagy személyes úton is beadhassa jelentkezését a társaság HR osztályára. Az adatkezelés célja a munkavállalói létszám optimalizálása megfelelő kompetenciákkal, szaktudással rendelkező munkavállalók foglalkoztatásával. Továbbá a Társaság által a weboldalán feltüntetett email címre munkaviszony lehetséges létesítése céljából a jelentkező elküldheti önéletrajzát, mely tartalmazza a személyes és az álláskereséssel kapcsolatos adatait. Az önéletrajz elküldésével a jelentkező önkéntesen hozzájárul adatainak jelen szabályzat szerinti rögzítéséhez munkaviszony lehetséges létesítése céljából.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR alapján az önkéntes hozzájárulás, és az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a.
A kezelt adatok köre: Név, lakcím, iskolai végzettség, illetve a jelentkezéskor elküldött, az önéletrajzban vagy az ahhoz csatolt dokumentumokban található személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: A jelentkező önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 3 hónapig. Kivéve, amennyiben a jelentkező utólagosan önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait az FGSZ Zrt. a továbbiakban kezelje, tárolja annak érdekében, hogy újabb munkaviszony létesítési lehetőség esetén az érintettet közvetlenül megkereshesse. Ezen esetben az adatkezelés a további adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 2 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor, az adatkezelési tájékoztatóban és az adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

12. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. meghatalmazott családtag, törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az FGSZ Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az FGSZ-t ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az FGSZ mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy - például családtag - nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.


13. Adatbiztonsági intézkedések

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

  • a felhasználó által megadott jelszavak titkosításával;
  • titkosított TLS/SSL csatornán való kommunikációval; és
  • az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

A telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésről történő feljegyzéshez kizárólag a kijelölt és dedikált, külön titoktartási nyilatkozatot aláírt munkavállalói férhetnek hozzá.


14. Kapcsolatok

A https://fgsz.hu/ weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget a https://fgsz.hu/ weboldalra. Ha Ön elhagyja a https://fgsz.hu/ weboldalt, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon. 


15. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei, regisztráció, álláshirdetésre jelentkezés, és egyéb önkéntes kapcsolatfelvétel esetén

Általánosan az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25  napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása, amelynek megadása a honlap megnyitásával, illetve egyes regisztrációhoz kötött részeibe történő belépéssel történik.

a.) Tájékoztatáshoz való jog

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.) illetve az info@fgsz.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes rendelkezéseket az Info törvény tartalmazza.

b.) Helyesbítéshez, törléshez való jog

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot egyebekben törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett a fentiekben rögzítettek szerint kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

​A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat az adatkezelő törli. A törlésre a törlési igény megérkezését követő 8 napon belül kerül sor. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

c.) Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben bírósághoz fordulhat. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 Továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.

 

16. Nyilvános kommunikációs lehetőségek, egyéb kérdések

 A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői jogának személyhez fűződő jogai az adott felhasználót illetik, ugyanakkor a felhasználó semmilyen vagyoni jogot, vagy igényt adatkezelővel szemben nem érvényesíthet, továbbá az adatkezelő jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani és/vagy szükség esetén moderálni és/vagy módosítani.

A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy véleményüket, hozzászólásaikat az adatkezelőhöz eljuttassa, azonban az adatkezelő nem jelentet meg olyan hozzászólást, illetve törli azt, amely jogszabályokba ütközik, személyiségi jogokat sért, vagy nem felel meg az adatkezelő üzletpolitikájának, elveinek. A hozzászólások egyebekben harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag az adatkezelő írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni.

Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak.

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

Fontos webcímek

Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–