Bejelentkezés

Adatvédelmi tájékoztató

​Adatvédelem

Az Ön által megadott személyes adatok védelme kiemelten fontos az FGSZ Zrt. számára. Az FGSZ Zrt. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Az FGSZ Zrt. bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint kezel.

Amennyiben a honlap használata során Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja az FGSZ Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az FGSZ Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Szervereink által rögzített információk

Az FGSZ Zrt. szerverei a honlap technikai üzemeltetése érdekében a weblapra történő belépéskor regisztrálják – a személyes adatokat nem tartalmazó - automatikusan keletkező információkat (pl. a felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatás időpontját). Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimálása érdekében. Ezeket az információkat kizárólag személyhez nem kapcsolható módon, összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az IP-cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az FGSZ Zrt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az FGSZ Zrt. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.
 

Az FGSZ Zrt. a partnerei, ügyfelei személyére, adataira, az FGSZ Zrt.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az FGSZ Zrt. kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Tájékoztatás

Írásbeli kérés esetén az FGSZ Zrt. tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az FGSZ Zrt. weboldalairól egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az FGSZ Zrt. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–