Bejelentkezés

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK AZ FGSZ ZRT. LÉTESÍTMÉNYEINEK KERESZTEZÉSÉRE, MEGKÖZELÍTÉSÉRE

​Gázszállító vezeték keresztezése, megközelítése:

A szilárd burkolatú út, földút, vízfolyás és földalatti nyomvonalas létesítmény keresztezésénél, megközelítésénél a tervezési és kivitelezési munkáknál a 79/2005. (X.11.) GKM rendelet és az FGSZ Zrt. IG-ÜZ-23 sz. szabályzat ide vonatkozó pontjait figyelembe kell venni, amely utóbbi szabályzat a következő helyen érhető el: FGSZ szabályzatok és szabványok      

A tervezés során az érintett vezetéktől merőlegesen mért meghatározott biztonsági övezetet kérjük figyelembe venni.

A keresztezést 0,6 m-es palásttávolság betartásával kérjük megtervezni. A keresztezés szöge min. 30° legyen. Vezetékeink feltárását követően, a beruházó előzetes kérésére (megrendelésére) az FGSZ Zrt. csődiagnosztikai vizsgálattal rögzíti a csővezetékek alapállapotát, melynek díját a beruházó viseli.

A nagynyomású gázvezeték biztonsági övezetében szakfelügyelet keretében, munkavégzési engedély birtokában, és a nyomvonalak előzetes kitűzése után, 5 - 5 méteres körzetében kizárólag kézi erővel végezhető földmunka.

A gázszállító vezetéket földfelszín alatt keresztezett, megközelített nyomvonalas létesítmények esetében a keresztezett, megközelített nyomvonalas létesítmények védelembe helyezését a nyomvonalas létesítmény üzemeltetője határozza meg.

Amennyiben a keresztezés, megközelítés acél alapanyagú csővezetékkel történik, abban az esetben egyeztetni kell az FGSZ Zrt.-vel a gázvezeték és az acél anyagú idegen létesítmény katódvédelmének egymásra hatása miatt.

A kivitelezés csak a jóváhagyott kivitelezési terv birtokában kezdhető meg. Az elkészített tervet 3 példányban kell az FGSZ Zrt. illetékes üzem számára jóváhagyásra megküldeni. A jóváhagyott keresztezési terv módosítása esetén az egyeztetést ismét el kell végezni.

Csákány használata tilos.

A kivitelezés során a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény és az annak végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII. 19.) Korm. Rendelet, biztonsági övezetre vonatkozó előírásait feltétlen be kell tartani.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt 8 munkanappal nyomvonal kitűzést és szakfelügyeletet kell megrendelni (a költségviselő pontos címének, bankszámlaszámának, adószámának és a kivitelezés időpontjának feltüntetésével) az FGSZ Zrt. illetékes üzemétől. Bármilyen munkát kizárólag az FGSZ szakfelügyeletének jelenlétében lehet végezni. A szakfelügyelet díját a beruházó viseli.

Az elkészült keresztezést nyílt árkos (X, Y, Z koord.) geodéziai beméréssel kell felmérni. A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell az elhelyezett védőcsövet (típus és hossz feltüntetésével), rezgőköröket, azok elhelyezési mélységével, valamint EOV és GPS koordinátáival.

A dokumentáció részei: megvalósulási helyszínrajz (pontszámos mérési vázlat) és koordináta jegyzék, valamint digitális állomány.

A létesítmény műszaki átadásához az FGSZ hozzájáruló nyilatkozatát e dokumentációk (2 példányban történő) megküldésével egyidejűleg kell megkérni.

 

Bányaüzemi hírközlő kábel keresztezése, megközelítése:

A keresztezett hírközlő kábelt kézi földmunkával (szakfelügyelet jelenlétében) óvatosan fel kell tárni. A keresztezést alulról vagy felülről min. 0,6 m-es távolságtartással kell kialakítani. Amennyiben a keresztezett kábel a keresztezésben nincs védőcsőben, akkor a kábelre hosszában felhasított min. 2 m hosszú PE-T 110 védőcsövet kell felhelyezni. A védőcsövet úgy kell a kábelen elforgatni, hogy a hasíték alulra kerüljön. A védőcső végeinek a munkaárok szélein 1-1 m-re túl kell nyúlniuk. A védőcső mindkét végére 1-1 db digitális azonosítóval ellátott SEBA Marker 2500i (narancsszínű) rezgőkört kell tenni. A rezgőkört minden fém tárgytól min. 20 cm-re, és max. 1,5 m mélységben lehet elhelyezni. A rezgőkörök azonosítójához rendelve külön táblázatban rögzíteni kell a kábel tulajdonosának cím adatait, a kábel viszonylatát, a keresztező létesítményt építő cég cím adatait, a keresztezés dátumát, a kábel mélységét, a gázvezeték mélységét, az EOV és GPS koordinátákat.

A meglévő üzemelő kábel tengelyétől számított 3-3 m-es sávon belül csak kézi földmunka végezhető, melynek során a szakfelügyelet előírásait be kell tartani. A szakfelügyelet nélküli munkavégzés magával vonja az ebből adódóan bekövetkező rongálás teljes költségeinek kivitelezőre történő áthárulását, illetve a létesítmény műszaki átadásának meghiúsulását.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt 8 munkanappal nyomvonal kitűzést és szakfelügyeletet kell megrendelni (a költségviselő pontos címének, bankszámlaszámának, adószámának és a kivitelezés időpontjának feltüntetésével) az FGSZ Zrt. illetékes üzemétől. Bármilyen munkát kizárólag az FGSZ szakfelügyeletének jelenlétében lehet végezni A szakfelügyelet díját a beruházó viseli.

A kivitelezés csak a jóváhagyott kivitelezési terv birtokában kezdhető meg. Az elkészített tervet 2 példányban kell az FGSZ Zrt. illetékes üzem számára jóváhagyásra megküldeni. A jóváhagyott keresztezési terv módosítása esetén az egyeztetést ismét el kell végezni.

Csákány használata tilos.

A kivitelezés során a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény és annak végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII. 19.) Korm. Rendelet biztonsági övezetre vonatkozó előírásait feltétlen be kell tartani.

Az elkészült keresztezést nyílt árkos (X, Y, Z koord.) geodéziai beméréssel kell felmérni. A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell az elhelyezett védőcsövet (típus és hossz feltüntetésével), rezgőköröket, azok elhelyezési mélységével, valamint EOV és GPS koordinátáival. A dokumentáció részei: megvalósulási helyszínrajz (pontszámos mé-rési vázlat) és koordináta jegyzék, valamint digitális állomány.

létesítmény műszaki átadásához hozzájáruló nyilatkozatunkat e dokumentációk (2 példányban történő) megküldésével egyidejűleg kell megkérni.

 

Erősáramú kábel keresztezése, megközelítése

FGSZ Zrt. erősáramú létesítményeire a „0,6/1 kV-tól a 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége” című MSZ 13207 Magyar Szabvány előírásai vonatkoznak. A tervezésnél maradéktalanul be kell tartani a szabvány 6. fejezetének előírásait.

A kivitelezés csak a jóváhagyott kivitelezési terv birtokában kezdhető meg. Az elkészített tervet 2 példányban kell az FGSZ Zrt. illetékes üzem számára jóváhagyásra megküldeni. A jóváhagyott keresztezési terv módosítása esetén az egyeztetést ismét el kell végezni.

Csákány használata tilos.

A kivitelezés során a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény  és annak végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII. 19.) Korm. Rendelet biztonsági övezetre vonatkozó előírásait feltétlen be kell tartani.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt 8 munkanappal nyomvonal kitűzést és szakfelügyeletet kell megrendelni (a költségviselő pontos címének, bankszámlaszámának, adószámának és a kivitelezés időpontjának feltüntetésével) az FGSZ Zrt. illetékes üzemétől. Bármilyen munkát kizárólag az FGSZ szakfelügyeletének jelenlétében lehet végezni. A szakfelügyelet díját a beruházó viseli.

Az elkészült keresztezést nyílt árkos (X, Y, Z koord.) geodéziai beméréssel kell felmérni. A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell az elhelyezett védőcsövet (típus és hossz feltüntetésével), rezgőköröket, azok elhelyezési mélységével, valamint EOV és GPS koordinátáival. A dokumentáció részei: megvalósulási helyszínrajz (pontszámos mérési vázlat) és koordináta jegyzék, valamint digitális állomány.

A létesítmény műszaki átadásához hozzájáruló nyilatkozatunkat e dokumentációk (2 példányban történő) megküldésével egyidejűleg kell megkérni.

 

Katód kábel keresztezése, megközelítése: 

Katódvédelmi kábelt idegen létesítménnyel keresztezni alulról, annak alsó alkotója alatt legalább 60 cm-rel megengedett.

A keresztezés szöge 30 foknál kisebb nem lehet.

A keresztezésben a keresztező létesítményt a vonatkozó szabványok szerint kell megjelölni.

A kábel biztonsági övezetén belül (1-1 m)  idegen létesítmény, a keresztezés esetét kivéve, nem telepíthető.

A keresztezési munkák esetén a kábel nyomvonalát az FGSZ Zrt.-vel  ki kell tűzetni.

A katódvédelmi kábel feltárása és visszatakarása kizárólag óvatos, kézi földmunkával az FGSZ Zrt. szakfelügyelete mellett történhet.

A kivitelezés csak a jóváhagyott kivitelezési terv birtokában kezdhető meg. Az elkészített tervet 2 példányban kell az FGSZ Zrt. illetékes üzem számára jóváhagyásra megküldeni. A jóváhagyott keresztezési terv módosítása esetén az egyeztetést ismét el kell végezni.

Csákány használata tilos.

A kivitelezés során a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény és annak végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII. 19.) Korm. Rendelet, biztonsági övezetre vonatkozó előírásait feltétlen be kell tartani.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt 8 munkanappal nyomvonal kitűzést és szakfelügyeletet kell megrendelni (a költségviselő pontos címének, bankszámlaszámának, adószámának és a kivitelezés időpontjának feltüntetésével) az FGSZ Zrt. illetékes üzemétől. Bármilyen munkát kizárólag az FGSZ szakfelügyeletének jelenlétében lehet végezni. A szakfelügyelet díját a beruházó viseli.

Az elkészült keresztezést nyílt árkos (X, Y, Z koord.) geodéziai beméréssel kell felmérni. A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell az elhelyezett védőcsövet (típus és hossz feltüntetésével), rezgőköröket, azok elhelyezési mélységével, valamint EOV és GPS koordinátáival. A dokumentáció részei: megvalósulási helyszínrajz (pontszámos mérési vázlat) és koordináta jegyzék, valamint digitális állomány.

A létesítmény műszaki átadásához hozzájáruló nyilatkozatunkat e dokumentációk (2 példányban történő) megküldésével egyidejűleg kell megkérni.

Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–