Bejelentkezés

IRÁNYMUTATÁS

​​​A személyek biztonsága és a földgázszállító vezetékrendszer zavartalan üzemeltetése érdekében a technológiai létesítményekre, irodaépületekbe a belépés és munkavégzés engedélyhez kötött.

Az országos földgázszállító vezetékhálózat területileg három régióra tagolt, és régiónként két telephely látja el a rendszer operatív üzemeltetését a központ koordinációja mellett. A rendszer minden egyes objektuma és vezetékszakasza egy meghatározott régióhoz és telephelyhez tartozik. Az alábbi térkép jelöli a régióhatárokat:

Régióhatárok körzetekkel.JPG

Minden telephelyen meghatározott munkatársak fogadják az engedélykérelmeket. Az "Elérhetőségek, kapcsolatfelvétel​" oldalon felsoroltuk az elérhetőségeket.

 

Belépés engedélyezése

Az FGSZ Zrt.  létesítményeibe kizárólag engedéllyel  lehet belépni. A belépő személyek a személyi azonosságukat arra alkalmas okirattal igazolják, egyes személyes adataik regisztrálásra kerülnek. A létesítményeinkben tartózkodóknak  együtt kell működniük a biztonsági  szolgálatok munkatársaival.

Az irodaházakban és a kompresszor állomások területén elektronikus beléptető rendszerek működnek. Ezekre a helyekre kizárólag  belépőkártya birtokában történhet a belépés. Egyéb létesítmények esetén  a területileg illetékes telephely üzemeltetés koordinátora által kiadott kód ismerete szükség Az FGSZ Zrt. részére munkavégzési engedély birtokában  rendszeresen  munkát végzők előzetes kérelem alapján állandó belépésre jogosító, fényképes belépőkártyával kerülnek ellátásra,  egyébként az eseti belépésekre (munkavégzésekre) jogosító munkavégzési engedélyek alapján a belépőkártyákat belépés előtt szintén igényelni kell.

A  belépőkártyát  a létesítmények területén jól látható módon (ruházatra kitűzve vagy nyakba akasztva)  viselni kell. A belépőkártya az FGSZ Zrt. tulajdona, azt a belépési jogosultság megszűnésekor – az utolsó kilépés alkalmával-  vissza kell szolgáltatni a biztonsági szolgálat (recepció) részére.
 

Közlekedési engedélyek és sebességkorlátozások


elso_kicsi.jpg

A létesítményeken a gyalogos és a gépjárművel történő közlekedés során a közúti közlekedés szabályainak (KRESZ) betartása kötelező. A közlekedési utakat és a menekülési útvonalakat mindig teljes szélességében szabadon kell hagyni.

 A technológiai létesítmények közlekedési útjain 15 km/h, a technológiai tereken 5 km/h a megengedett legnagyobb sebesség.

 A kijelölt közlekedési útvonalon kívül (pl. technológiai terek) gépjárművel, illetve munkagéppel csak irányító személy kíséretében lehet közlekedni. A szállító és rakódó munkagépeken kötelező tartozék a hátramenetben hang- és sárga villogó fényjelzést adó jelzőrendszer.

A létesítményekre behajtani hatósági engedéllyel rendelkező, kifogástalan műszaki állapotú és tűzoltó készülékkel ellátott gépjárművel szabad. A robbanásveszélyes zónákba gépjárművel illetve munkagéppel történő behajtás előtt éghető gázra kötelező légtérelemzést végezni. A létesítményeken a szélesség és magasság korlátozások betartása kötelező!

A 2000 kg tengely-terhelést meghaladó gépjármű létesítményen belüli haladási útvonalát a FGSZ Zrt. képviselőjével kötelező egyeztetni. A földalatti vezetékek védelméről szükség esetén teherelosztó lemezekkel kell gondoskodni.

 

Parkolás

Az FGSZ létesítményeihez tartozó,  közlekedésre alkalmas magánterületeken a belépésre feljogosított  járművek a mindenkori KRESZ szabályok, valamint a Társaság  Munkavédelmi Szabályzatában  meghatározott előírásai szerint közlekedhetnek,  kizárólag arra kijelölt helyen parkolhatnak. A gépjárművekből és munkagépekből az indító kulcsot parkoláskor ki kell venni, és a rögzítő fékekkel kell a járművet leállítani.  A  létesítmények területén a gépjárművek (munkagépek) vagyonvédelmi célú tárolásához a FGSZ Zrt. írásbeli engedélye szükséges.

 

Fénykép készítése

Létesítményeink területén fénykép- és videófelvétel  kizárólag a FGSZ Zrt. előzetesen kiadott, írásbeli engedélyével készíthető.

 

Tűzgyújtásra alkalmas eszközök és a dohányzás

A technológiai létesítmények területei fokozottan tűz- és robbanásveszélyesek. A nyílt láng használata, a dohányzás és a gyújtó eszközök bevitele szigorúan tilos! Kivétel ez alól a munkaeszközként használt eszközök, amelyek használata írásbeli engedélyhez kötött.

Alkalmi tűzveszélyes tevékenység csak írásbeli engedély birtokában végezhető. (Az engedély dohányzásra nem jogosít.)

 

Az FGSZ létesítményeinek területére tilos bevinni :

 • lőfegyvert, lőszert, robbanó vagy fokozottan tűzveszélyes anyagokat;
 • alkoholt, más bódító hatású szert;
 • 8 cm pengehosszúságot meghaladó kést, vágóeszközt;
 • vegyi anyagokat;
 • a jogszabály szerint a közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket;
 • elektromos  hálózatról működtethető eszközt, berendezést.

A fenti tilalom alá eső, de adott munkavégzéshez  nem nélkülözhető eszközök behozatala előzetes engedéllyel lehetséges.
 
A FGSZ Zrt. erre felhatalmazott képviselői a létesítményei területén,  szúrópróbaszerűen alkoholszondás ellenőrzést, illetve bódítószer fogyasztását kimutató gyors teszteres vizsgálatot végezhetnek, pozitív eredmény (vagy az ellenőrzés/ vizsgálat megtagadása) esetén az érintett a létesítmény területéről kitiltásra kerül.
 

Mobiltelefonok és elektromos eszközök

A robbanásveszélyes zónákba gyújtóforrást pl. mobiltelefont, robbanás elleni védelemmel nem rendelkező elektromos eszközöket engedély nélkül bevinni és használni tilos.

 

 Rend és tisztaság

masodik_kicsi.jpg

A munkafolyamatokat úgy kell megszervezni, hogy a keletkező hulladék a környezet szennyezése nélkül azonnal összegyűjtésre kerüljön. (Szennyezés megelőzésének elve.) Minden munkavállalónak be kell tartania az általános rendre és tisztaságra vonatkozó előírásokat, melyek értelmében bármilyen engedélyköteles tevékenység csak akkor kezdhető el, ha a munka során keletkező hulladékok szelektív gyűjtése (éghető, nem éghető, kommunális) megfelelő gyűjtőeszközökben biztosított.

A veszélyes hulladékgyűjtő edényen a benne tárolt anyag megnevezését és EWC kódját jól látható módon fel kell tüntetni. Az üres edényeket ugyanolyan módon kell kezelni, mintha tele lenne. Az éghető folyadékok felitatására és összegyűjtésére a munkakezdést megelőzően fel kell készülni. Kivétel ez alól a szabványos üzemanyag kannában tárolt üzemanyag, illetve kenőolaj.

A létesítmény gyűjtőkonténereibe kivitelezői tevékenység során keletkező hulladék nem tehető!

Az elvégzett munkák teljesítésének igazolása csak a hulladékok elszállítását követően történhet meg!

 

Munkaterület átadás-átvétel

Építési munkáknál a munkaterület átadás-átvétel helyszíni szemle keretében történik. Az eljárásban részt vesznek a kivitelező, a beruházó és az FGSZ Zrt. képviselői. Az eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Karbantartási, illetve hibajavítás jellegű munkáknál a területileg illetékes földgázszállító telephely (Siófok irodaházak esetén az Eszköz- és Szolgáltatás gazdálkodás osztály) képviselője adja át a munkaterületet. A felek az eljárásról jegyzőkönyvet csak anyagi kötelezettség-vállalás (pl. károkozás) esetén kötelesek felvenni. A munkaterület átadás munkavégzésre nem jogosít!

Az FGSZ Zrt. képviselője a munkaterület átadása előtt meghatározza a közművek, energiahálózatok, helyiségek és terek használatának szabályait.

 

Munkaengedélyek

A munkakezdés feltételei:

 • szerződéses feltételek, beleértve a MOL-csoport szinten egységesített jognyilatkozatok elfogadása;
 • engedélyek (hatósági engedélyek, közmű üzemeltetők, ingatlan  tulajdonosok hozzájárulásai);
 • engedély az FGSZ Zrt. Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem szervezetétől;
 • jóváhagyott műszaki dokumentációk (tervek, technológiák);
 • vállalkozói feltételek (szakképesítéssel rendelkező munkavállalók, anyagok és eszközök, tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek);
 • munkaterületen áthaladó közművek elhelyezésének ismerete;
 • munkafolyamat, munkaterület veszély elemzése;
 • átvett munkaterület;
 • engedélyekben előírtak teljesítése, beleértve a kötelező bejelentéseket és egyeztetéseket;
 • munkavégzésben résztvevő személyek munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatása;
 • munkaengedélyek.

A munkaengedélyezés rendjét az FGSZ Zrt. VIG-TÁT-5 belső utasítása szabályozza.

 

Irodaépületekben végzett munkák többletkövetelményei:

A zajjal, porral járó tevékenységeket a 7.00-16.00 közötti időszakon kívülre kell tervezni, ha ez nem megoldható, a munkavállalókat előzetesen értesíteni kell.

harmadik_kicsi.jpg

A közműhálózatokon, a tűzjelző rendszeren, a biztonsági térfigyelő rendszeren tervezett vagy azok működését zavaró munkák előtt a vállalkozó és az FGSZ Zrt. képviselői kötelesek helyszíni bejárást végezni, és az érintett szervezetekkel a munkavégzési engedélyen elrendelt intézkedéseket egyeztetni.

A FGSZ Zrt. irodaépületeiben építési, nagyjavítási, karbantartási munkát végezni csak megfelelő munkaengedélyek birtokában lehet. Az engedélykérelmi folyamatot a munkavégzés előtt 8 nappal kell indítani. 

 Munkaengedélyt az elektronikus munkaengedélyezési rendszerben regisztrált vállalkozás igényelhet!

Az elektronikus munkaengedélyezési rendszer személyre szólóan ellenőrzi a munkavégzéshez előírt tűzvédelmi és/vagy bányahatósági szakvizsgák meglétét. A szakvizsga kötelezettséget nem teljesítő dolgozók a munkavégzési engedélyen nem szerepelhetnek, munkavégzéssel nem bízhatók meg.

 

Munkavégzési engedély

Ilyen engedély szükséges minden olyan tevékenység végzéséhez, mely nem jár potenciális tűzveszéllyel (szikraképződéssel), illetve, ha nem kell nem emberi tartózkodásra tervezett technológiai berendezésbe, csővezetékbe, tartályba, aknába beszállni, ott munkát végezni.

A munkavégzési engedélyt a területileg illetékes földgázszállító üzem vezetője, a siófoki központi irodaházban végzett munkák esetében az Eszköz- és Szolgáltatás gazdálkodás osztály képviselője adja ki. A munkavégzési engedélyt a fővállalkozónak kell megkérni, az engedélyen meg kell nevezni az alvállalkozókat.

 

Tűzveszéllyel járó munkavégzési engedély

Ilyen engedély szükséges minden olyan tevékenység végzéséhez, mely potenciális tűzveszéllyel, szikraképződéssel járhat.

Az engedélyt a munkavégzés elrendelője hagyja jóvá. Az engedély a területileg illetékes földgázszállító üzem vezetőjének, a siófoki központi irodaházban végzett munkák esetében az Eszköz- és Szolgáltatás gazdálkodás​ osztály képviselőjének ellenjegyzésével érvényes.

 ​

A tűzveszéllyel járó munkavégzés általános feltételei

Hegesztéssel (lángvágással), forrasztással, tűzrakással és egyéb szikraképződéssel járó tevékenységet csak a rendeletek és vonatkozó szabványok előírásai alapján, kifogástalan berendezésekkel, eszközökkel és a fent leírt írásbeli megbízás és engedély birtokában szabad végezni.

A munkavégzésre jogosító dokumentumokat a munkát végző dolgozónak (az engedélyt aláíró munkairányítónak) a tevékenység helyén magánál kell tartania - az azokban foglaltak betartása kötelező!

Tilos robbanóképes légtérben tűzveszélyes tevékenységet végezni! A munkavégzést be kell fejezni, ha az éghető gáz koncentrációja nyílt téren ARH 40%-t (riasztás ARH 20% érték esetén), zárt térben az ARH 20%-ot eléri (riasztás ARH 10%).

Rb-s térben tűzveszéllyel járó munkavégzés, illetve az RB-s térbe gépjárművel történő behajtás csak gázkoncentráció mérés mellett történet. A gázkoncentráció mérése a vállalkozó kötelessége!

Tűzveszéllyel járó tevékenységet csak az előírt szakképzettséggel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, illetve tűzvédelmi oktatásban részesített személy végezhet. A tűzveszéllyel járó munkavégzés befejezését követően a munkát végző személynek a munkaterületet és környezetét kötelező tűzvédelmi szempontból átvizsgálni!

 

Beszállási engedély

Beszállási engedély szükséges minden olyan tevékenység végzéséhez, mely során nem emberi tartózkodásra tervezett technológiai berendezésbe , csővezetékbe, tartályba, aknába, csatornába kell beszállni, ott munkát végezni.

Veszélyes berendezésnek tekintendők a fent felsoroltakon túl mindazok az általában szűk, zárt terek, amelyekben veszélyes anyagok (maró, mérgező, robbanásveszélyes) vannak jelen, illetve a beszállással végzett tevékenység során felszabadulhatnak, vagy összegyűlhetnek.

Az engedélyt a munkavégzés elrendelője hagyja jóvá. Az engedély a területileg illetékes földgázszállító üzem vezetőjének ellenjegyzésével érvényes.

A nem emberi tartózkodásra tervezett berendezésekben végzendő tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt a Tűzveszéllyel járó munkavégzési engedélyt is meg kell kérni.

 

A beszállással járó munkavégzés általános feltételei:

Ilyen tevékenységet csak kifogástalan berendezésekkel, eszközökkel, illetve a vonatkozó szabvány előírásainak teljesítése mellett, továbbá a bemutatott írásbeli megbízás és engedély birtokában szabad végezni.

A munkavégzésre jogosító dokumentumokat a munkát végző dolgozónak (az engedélyt aláíró munkairányító) a tevékenység helyén magánál kell tartania - az azokban foglaltak betartása kötelező!

A tevékenységet az előírt védőeszközök megléte, kifogástalan állapota és rendeltetésszerű használata, továbbá a legalább két - egyéb feladattal meg nem bízott - felügyelő személy jelenléte mellett szabad végezni. A tevékenység végzése alatt a munkavégzőkkel a folyamatos kapcsolattartás lehetőségét biztosítani kell!

 

Balesetek, és egyéb rendkívüli események

A Vállalkozó helyszíni munkavégzés vezetője, akadályoztatása esetén helyettese, köteles azonnal jelenteni a munkavégzés során bekövetkezett baleseteket és egyéb rendkívüli eseményeket (pl. tűzeset, gázszivárgás, környezetszennyezés). A bejelentést a munkavégzési engedélyen feltüntetett telefonszámon kell megtenni. Az FGSZ Zrt.-nek történő jelentés nem mentesíti a Vállalkozót a jogszabályokban meghatározott bejelentési kötelezettségek alól!

Az FGSZ Zrt. technológiai rendszerén üzemelő veszélyt jelző rendszerek riasztása esetén a Vállalkozó köteles végrehajtani a létesítmény veszélyhelyzeti tervében (tűzriadó tervében) előírt mentési és kiürítési feladatokat. Veszélyhelyzetben minden munkavégzési engedély azonnal felfüggesztésre kerül az FGSZ Zrt. megbízott képviselőjének további intézkedéséig.
 


Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–