Bejelentkezés

A SZÁLLÍTÁSI RENDSZERÜZEMELTETŐ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

​​​A szállítási rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevétele csak az igénybevett szolgáltatásra vonatkozó érvényes szerződés megléte esetén lehetséges.

17.jpgAz alap, kötelező és választható szolgáltatások szerződéseit kiegészítő vagy módosító egyedi feltételeket a vonatkozó szerződések mellékleteiként kell kezelni. Ezen szolgáltatások leírását, illetve igénybevételének feltételeit a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza.

A szállítási rendszerüzemeltető által biztosított alapszolgáltatások igénybevételére, a rendszerhasználók a Tarifarendeletben és az egyéb díjakat szabályozó külön jogszabályban, valamint a Hivatal által közigazgatási hatósági eljárásban meghatározott rendszerüzemeltetési díjak megfizetése és a kapcsolódó áralkalmazási feltételek mellett jogosultak.

A szállítási rendszerüzemeltető által valamennyi rendszerhasználó számára biztosított alapszolgáltatások a következők:

 

 1. Csatlakozási szerződés megkötése.
 2. A földgázszállító rendszer betáplálási és kiadási pontonkénti szabad kapacitásának meghatározása és közzététele.
 3. Kapacitáslekötési és földgázszállítási szerződések megkötése.
 4. Előírt pontosságú mérések biztosítása.
 5. A Tarifarendelet vonatkozó pontja alapján kötelezően igénybeveendő alapszolgáltatásként a földgáz szagosítása.
 6. Földgázszállító rendszeri kapacitáslekötés lebonyolítása.
 7. A földgázszállító rendszerre vonatkozó nominálások fogadása és feldolgozása.
 8. A földgázszállítási feladatok végrehajtása a rendszerhasználók általi nominálásoknak és a kapacitáslekötési és földgázszállítási szerződéseknek megfelelően.
 9. A földgázszállító rendszer hidraulikai egyensúlyának biztosítása érdekében megfelelő intézkedések megtétele.
 10. A földgázszállító rendszer betáplálási és kiadási pontjain forgalmazott (átvett-átadott) földgáz mennyiségek a rendszerhasználók részére történő meghatározása és felosztása a kapcsolódó rendszerüzemeltetők allokálása alapján.
 11. Előzetes, majd végleges mennyiségi és pénzügyi elszámolás készítése, beleértve a kapacitás túllépési, nominálási eltérési- és a kiegyensúlyozási pótdíjat, és azok megküldése a szerződött partner részére.
 12. Havi egyszeri mérőleolvasás és jegyzőkönyvezés a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel a mérésről.
 13. Rendkívüli események kommunikálása a Társaság honlapján a Rendszerhasználók felé.
 14. A földgázszállító rendszer folyamataira vonatkozó Informatikai Platform fejlesztése és üzemeltetése.
 15. Az együttműködő földgázrendszer fejlesztési javaslatainak megtervezése és javaslattétel a szállítási rendszerirányító felé a rendszer egyes elemeinek indokolt fejlesztésére.

 


Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–