Bejelentkezés

​​Legyen Ön is rendszerhasználónk!

Amennyiben az FGSZ Zrt. rendszerén kíván rendszerhasználóvá válni, elsődleges kapacitást lekötni, másodlagos kapacitáspiacon vagy a Magyar Gázkiegyenlítési Ponton (MGP) kereskedni - az adott ügylet létrejöttének helyétől függetlenül -, számos feltételnek kell teljesülnie.


1. Elektronikus tanúsítvány

Az elsődleges kapacitásallokáció, illetve a bilaterális ügyletkötések a Regionális Kapacitáslekötési Platformon (Regional Booking Platform, RBP) kerülnek lebonyolításra, míg az allokált kapacitást az Informatikai Platformon (IP) keresztül lehet felhasználni.

Mindkét platform használatának technikai feltétele egy, a felhasználó természetes személyhez kötött elektronikai tanúsítvány megléte, amely beszerezhető bármely hazai vagy külföldi, elektronikus tanúsítvány kiállítására felhatalmazott minősített bizalmi szolgáltatótól.

Az elektronikai tanúsítványokkal szemben támasztott követelményekkel kapcsolatos további információért, kérjük, látogasson el a következő oldalra:

https://fgsz.hu/hu-hu/partnereinknek/informatikai-platformmal-kapcsolatos-informaciok/digitalis-tanusitvany#/

https://rbp.eu/sites/default/files/field_attachment/elektronikus_tanusitvany_hasznalata_az_rbp-n_v2.2_0.pdf


2. EIC kód (Energiaipari azonosító kód)

Az Ön társaságát beazonosító ún. EIC kód megléte szintén szükséges ahhoz, hogy rendszerhasználóként igénybe tudja venni Társaságunk szolgáltatásait.

Ha még nem rendelkezik EIC kóddal, új kód igénylését az alábbi linken található dokumentum kitöltésével és annak beküldésével teheti meg magyar székhelyű társaság esetében: http://tsodata.fgsz.hu/demand/new

Amennyiben az Ön társasága nem Magyarországon bejegyzett cég, új EIC kód igénylését, kérjük,

​kezdeményezzék.

 

3. Szerződéskötés

Az FGSZ Zrt. Üzletszabályzata szerint a Rendszerhasználati Keretszerződés vagy más szerződések megkötését és az RBP-regisztrációt megelőzően a következő dokumentumokat szükséges benyújtani Társaságunk részére:

 • a cég nevét, székhelyét, tevékenységét, jegyzett tőkéjét, adószámát és a cégjegyzésre jogosultak listáját tartalmazó, 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített cégkivonatot;
 • cégjegyzésre (önállóan vagy együttesen) jogosultak közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát;
 • az utolsó lezárt évre vonatkozó auditált mérleg és eredmény-kimutatását.


Társaságuk leendő tevékenységtől függően a következő rendszerhasználati szerződések megkötése szükséges:

 • Szállítási rendszerüzemeltetési együttműködési megállapodás (kereskedelmi engedély kérelmezőjével);   
 • Rendszerhasználati Keretszerződés;  
 • Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás;    
 • Szerződés kiegyensúlyozó gáz elszámolására, valamint kiegyensúlyozási szolgáltatás igénybevételére vagy Csatlakozási megállapodás a  Kereskedési Platformhoz.       
 • Szerződés jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére;   

A jelenleg hatályos szerződések, az Üzletszabályzat és az Általános Szerződéses Feltételek a következő oldalon találhatóak meg magyar nyelven: Üzletszabályzat

A dokumentumok angol változatai itt érhetőek el: Business Code

Fontos megjegyzések:

 1. Az angol nyelvű dokumentumok kizárólag tájékoztató jellegűek. Mivel a szerződéskötés nyelve magyar, így a magyar nyelvű dokumentumok az irányadóak.
 2.  A szerződések az FGSZ Zrt. Üzletszabályának szerves részét képezik és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kerültek jóváhagyásra. Ezáltal a szerződések a rendszerhasználó kérésére nem módosíthatóak.​


4. Hozzáférés az RBP Alkalmazáshoz

Az RBP Alkalmazás eléréséhez szükséges továbbá az online regisztráció, illetve Rendszerhasználói Tagsági Megállapodás aláírása.

További információért, kérjük, látogasson el a következő oldalra:

https://rbp.eu/network-user-registration-hu

Az RBP Működési Szabályzata a következő linken érhető el:

https://rbp.eu/sites/default/files/field_attachment/regionalis_booking_platform_mukodesi_szabalyzata_1.3_hu.pdf

​ 

5. Kereskedelmi engedély

A nem földgáztermelő vagy saját jogon felhasználó rendszerhasználónak rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kibocsátott teljes körű vagy korlátozott kereskedelmi engedéllyel. Ez alól kivétel, ha a magyar nagynyomású földgázszállító rendszert kizárólag Magyarország területén keresztül történő átszállításra használja a virtuális kereskedési pont (MGP) használata nélkül.

A kereskedelmi engedély megszerzésének feltétele a Szállítási rendszerüzemeltetési együttműködési megállapodás megkötése Társaságunkkal.

​ 

6. Kiegyensúlyozási szolgáltatás

Rendszerhasználó a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) és a 312/2014/EU rendelet vonatkozó rendelkezései szerint kereskedelmi egyensúlytartásra kötelezett. Kereskedési platformon (KP) tagsággal nem rendelkező Rendszerhasználók számára az egyensúlytartási szolgáltatást az FGSZ Zrt. nyújtja. Ebben az esetben a következő szerződések megkötése szükséges:

 • Szerződés a kiegyensúlyozó gáz elszámolására, valamint a kiegyensúlyozási szolgáltatás igénybevételére;
 • Szerződés jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére.   

Amennyiben a Rendszerhasználó valamely hazai kereskedési platformhoz kíván csatlakozni, a leendő KP-tagoknak az FGSZ Zrt. Üzletszabályzatának 4.8. mellékletét képező Szerződés a kiegyensúlyozó földgáz elszámolására a kereskedési platform(ok)on tag rendszerhasználó részére kell megkötni.

Amennyiben a Rendszerhasználó az FGSZ Kereskedési Platform Korlátolt Felelősségű Társaság (FGSZ KP Kft.) által üzemeltetett Kereskedési Platformhoz való csatlakozás mellett dönt, úgy a Rendszerhasználók tagsági igényüket a Kereskedési Platform Működési Szabályzatának 1. sz. mellékletét képező Tagsági Megállapodásának aláírásával és visszaküldésével nyújthatják be, melynek keretében a 2. sz. melléklet szerinti Általános Szerződéses Feltételek  is  elfogadására kerülnek.

A Kereskedési Platform Működési Szabályzata és egyéb kapcsoló információ megtalálható az FGSZ Zrt. honlapján: http://fgsz.hu/hu-hu/Lapok/FGSZ-KP-Kft.aspx

A KP-tagság esetén a végrehajtott tranzakciók és a gáznap végi kiegyensúlyozó földgáz ügyletek elszámolását a KELER KSZF Zrt. végezi, amelynek feltétele a KELER csoport szerződéseinek megkötése. A KELER KSZF Zrt. az ügyletek teljesítésének biztosítása érdekében klíringtagsági és garanciarendszert működtet. A klíringtagsági és garanciarendszer részletes szabályai megtalálhatóak a KELER KSZF Zrt. honlapján: https://www.kelerkszf.hu/


7. Fontos információk

Kapacitástermékekre, Társaságunk szolgáltatásaira, tarifákra illetve fizetési feltételekre vonatkozó információkért, kérjük, látogasson el a következő oldalakra:

Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–