Bejelentkezés

Az „Osztrák/magyar határ betáplálási pont Baumgarten felől” hálózati pont (HAG vezeték) kapacitás lekötése a 2010/11-es gáz

Ezúton tájékoztatjuk a Rendszerhasználókat, hogy a Magyar Energia Hivatal a 2010. február 22-én kelt 98/2010 Határozat I. 1. bekezdése szerint az FGSZ Földgázszállító Zrt. az „Osztrák/magyar határ betáplálási pont Baumgarten felől” hálózati pont (HAG vezeték) szabad kapacitásának 80%-át,

azaz 322 225 m3/óra (11 097 422 MJ/óra) kapacitást azon rendszerhasználók között fogja az igények beérkezésének sorrendjében biztosítani, akik egy évnél hosszabb időszakra nyújtottak be lekötési igényt.

 A 2010/11-es gázévre beérkezett lekötési igények mértéke meghaladja a vezeték fennmaradó 20%-os szabad kapacitását (80 556 m3/óra, illetve 2 774 349 MJ/óra). Ezt a kapacitást az FGSZ Földgázszállító Zrt. aukció keretében értékesíti. Az aukcióra vonatkozó pontos és részletes felhívást a leadott igénybejelentésekkel kapcsolatos hiánypótlási eljárás befejezése után tesszük közzé.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a hivatkozott 98/2010 számú MEH határozatban a kapacitásadatok számcsere okán tévesen kerültek feltüntetésre. A vezetékszakasz szabad kapacitása helyesen 402 871 m3/óra, annak 80%-a 322 225 m3/óra, 20%-a pedig 80 556 m3/óra.

Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–