Bejelentkezés

Kapacitásaukció meghirdetése

Tisztelt Partnereink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az „Osztrák-magyar határ betáplálási pont Baumgarten felől” nevű, KAMOSONM1IIN kódú hálózati ponton, a 2011/12-es gázévre a korábban lekötött hosszú távú kapacitások, a 13/2011. NFM rendelet alapján allokált kapacitások, valamint a GET 2011. július 1-én hatályba lépő 70/A § 1. pontja alapján a fizikai kapacitás 10%-nak elkülönítése után maradt szabad kapacitásra vonatkozóan túligénylés mutatkozott.

Az ÜKSZ 8.4.3.1.4. (h) pontja alapján túligénylés esetén a kapacitásigények elosztása kapacitásaukció keretein belül kell, hogy megtörténjen.

Mindezek figyelembevételével az FGSZ Zrt. az

„Osztrák-magyar határ betáplálási pont Baumgarten felől” nevű,
KAMOSONM1IIN kódú hálózati pont 16.898.304 MJ/nap kapacitására
a 2011. július 1. 6:00-tól 2012. július 1. 6:00-ig terjedő időszakra
vonatkozóan kapacitásaukciót ír ki, melynek időpontja:
2011. május 13. 10:00 - 11:00.

Azon Rendszerhasználókat, akik 2011. február 28-ig benyújtott és igénybejelentése a hiánypótlási eljárást követően megfelelt az ÜKSZ vonatkozó pontjainak és így jogosultak a kapacitásaukciókon részt venni, Társaságunk jelen tájékoztatással egy időben kiértesíti.

Azoknak a részvételre jogosult Rendszerhasználóknak, akik az aukciós eljáráson részt kívánnak venni, a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot 2011. május 9-én 16:00 óráig levélben, postán, vagy telefaxon (+36-84-505 218) kell eljuttatniuk Társaságunkhoz.

Az ÜKSZ 8.4.7.1 (e) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget a 2011/12-es gázévre vonatkozó kapacitásigénylési folyamat során beadott dokumentumok alapján az FGSZ Zrt. teljesítettnek tekinti.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a kapacitásaukció során beadott azon ajánlatok, melyek mértéke meghaladja a meghirdetett kapacitást az ÜKSZ 8.4.7.5. (k) pontja alapján érvénytelenek, azokat az aukciós rendszer nem fogadja be.

Társaságunk az ÜKSZ 8.4.7.5. (n) pontja értelmében az informatikai rendszer által generált automatikus üzeneteken keresztül az aukciós eljárást követően azonnal, hivatalosan legkésőbb az aukció utáni munkanapon értesíti az aukción résztvevő kapacitásigénylőket az aukció eredményéről.

Az aukciós informatikai rendszer tesztelésére a https://eip.test.fgsz.hu felületen a következő időpontokban biztosítunk lehetőséget:

2011. május 3. 10:00 – 11:00
2011. május 3. 14:00 – 15:00
2011. május 5. 10:00 – 11:00
2011. május 5. 14:00 – 15:00
2011. május 10. 10:00 – 11:00
2011. május 10. 14:00 – 15:00
2011. május 12. 10:00 – 11:00
2011. május 12. 14:00 – 15:00

Értesítjük továbbá Önöket, hogy az ÜKSZ 8.4.3.1.5 pontjában található kapacitásigény beadási határidőt az FGSZ Zrt. az aukció lebonyolításának időigénye miatt 2011. május 20-ig meghosszabbítja.

Üdvözlettel:
 
FGSZ Zrt.

Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–