Bejelentkezés

Napi Földgáz- és Kapacitás Kereskedelmi Piacot indít az FGSZ Földgázszállító Zrt.

Az FGSZ, mint a nagynyomású hazai földgázszállító rendszer irányítója Napi Földgáz- és Kapacitás Kereskedelmi Piacot hoz létre, amelynek üzemeltetését 2010. július elsejétől kezdi meg. Az FGSZ távlati célja az, hogy megteremtse a magyarországi földgáz tőzsde alapjait.

Cél: a teljes versenypiac kialakítása  

Az FGSZ, mint a nagynyomású hazai földgázszállító rendszer irányítója Napi Földgáz- és Kapacitás Kereskedelmi Piacot hoz létre, amelynek üzemeltetését 2010. július elsejétől kezdi meg. Az FGSZ távlati célja az, hogy megteremtse a magyarországi földgáz tőzsde alapjait, ezért a piac szabályzatát mind a termékek, mind a kereskedés rendje, mind pedig a tranzakciók elszámolása tekintetében ennek megfelelően alakította ki.

Az FGSZ által készített szabályzatot a Magyar Energia Hivatal 2009. április 17-i határozatával jóváhagyta, s ezzel a magyar földgázipar újabb jelentős lépést tehet a teljes versenypiac kialakítása irányában. 

A Napi Földgáz- és Kapacitás Kereskedelmi Piac egy speciális elektronikus kereskedési felület lesz, amelynek szereplői – a földgázkereskedők, a saját jogon eljáró felhasználók, a földgáztermelők és a nagynyomású földgázrendszerhez csatlakozó más rendszerüzemeltetők, illetve az elosztói rendszereket üzemeltetők – földgázzal és a nagynyomású földgázszállító rendszer kapacitásaival tudnak majd kereskedni. Ez a piactér lehetőséget ad a kereskedőknek arra, hogy a szállítórendszerbe általuk naponta betáplált és az elfogyasztott gázmennyiségek eltéréséből fakadó többletet vagy hiányt átlátható versenypiaci feltételek és a valós keresleti-kínálati viszonyokat jól tükröző piaci árak mellett, egymás között létrehozott kereskedelmi ügyletekkel gyorsan és hatékonyan kiegyenlítsék. 

A napon belüli gázfogyasztás ugyanis az időjárás, a napszak és számtalan más tényező függvényében állandóan változik. A betáplálás azonban közel egyenletes. Az így kialakuló ingadozás kezelése komoly problémát okoz mind a kereskedőknél, mind a szállítónál. 2010 júliusától a piactér működésének eredményeként csökkenhet az a földgázmennyiség, amit a nap végén az FGSZ Földgázszállító Zrt. a szállítórendszer megfelelő forrás-felhasználás egyensúlyi helyzetének fenntartása érdekében a földgázkereskedőktől kiegyensúlyozó gáz formájában megvásárol, vagy számukra elad. A kiegyensúlyozó gáz napi árát is a piacon ténylegesen megkötött tranzakciók alapján fogják a jövőben meghatározni, ezért az ár várhatóan az eddiginél pontosabban tükrözi majd a magyarországi földgázpiac reális árszintjét. 

A kereskedők rövid távon feleslegessé váló szállítórendszeri kapacitásaikat is eladhatják ezen a rendszeren keresztül, ezáltal hatékonyabbá válik a kapacitáskihasználás is.  Mindezek együttes eredményeként a piac résztvevői pontosabban tudják majd napi feladataikat megtervezni, a nap végi hiány vagy többlet kiegyensúlyozása az eddiginél kisebb kockázatot fog jelenteni számukra. Ez a fogyasztók számára is előnyt jelent, hiszen az elektronikus piactér végső soron megbízhatóbb szolgáltatást tesz lehetővé. 

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. az új platformon már a gáznap folyamán is köthet adásvételi ügyleteket a földgázkereskedőkkel. Valamennyi tranzakció az ajánlattétel pillanatától fogva teljesen átlátható módon, nyilvánosan jön létre. Ugyanezt a piaci platformot a csatlakozó rendszerüzemeltetők is használhatják majd saját földgázigényük transzparens módon történő kielégítésére. 

A piactéren lebonyolított ügyletek pénzügyi teljesítési kockázatát nagymértékben csökkenti, hogy a tranzakciók elszámolását külön elszámolóház végzi majd. Ennek a szolgáltatásnak a biztosítására az FGSZ Földgázszállító Zrt. a közeljövőben közbeszerzési pályázatot ír ki. 

Az elektronikus piactéren folyó  napi és napon belüli földgáz kereskedelem elősegíti egy azonnali (spot) földgázpiac gyors kialakulását, mely alapjául szolgálhat a magyarországi földgáz tőzsde létrehozásának.

Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–