Bejelentkezés

Tájékoztatás a HAG kapacitás aukciós ajánlatok bontási eljárásáról

Az FGSZ Zrt. ezúton tájékozta a Tisztelt Rendszerhasználókat, hogy a Magyar Közlöny 2010. április 15.-i 53. számában megjelent 116/2010. (IV.15) „Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról” tárgyú Kormányrendelet 24.§-a érinti a határkeresztező vezetékekre vonatkozó hosszú távú kapacitás lekötések rendjét.

Az FGSZ Zrt. a megjelent Get. Vhr. módosítás rendelkezéseinek alkalmazása tárgyában további jogértelmezési egyeztetést folytat a Magyar Energia Hivatallal és a jogalkotásban részes állami szervekkel.

Ezen egyeztetések okán az FGSZ Zrt. a HAG vezetékszakasz szabad kapacitásainak értékesítésére 2010. április 1-jén meghirdetett kapacitás aukciós eljárás során beadott ajánlatok zártkörű felbontását határozatlan időre elhalasztja. Tájékoztatjuk a Tisztelt Rendszerhasználókat, hogy a beérkezett aukciós ajánlatokat az FGSZ Zrt. közjegyzői letétben tartja.

Az FGSZ Zrt. továbbra is minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a jogértelmezési egyeztetések további késedelem nélkül és egyértelmű eredménnyel lezárásra kerüljenek. Annak elősegítésére, hogy a 2010/2011-es gázévre a kereskedelmi engedélyesek és felhasználók eredményesen felkészülhessenek, és a hazai ellátásbiztonság magas szintje továbbra is fenntartható legyen, az FGSZ Zrt. a jelen közlemény megjelenését követően azonnal, még az egyeztetések lezárását megelőzően kész az éves kapacitáslekötési szerződést minden, nem a HAG vezetékszakaszra vonatkozó, hozzá korábban benyújtott és visszaigazolt kapacitáslekötési igény alapján haladéktalanul megkötni. Amennyiben a lezárt jogértelmezési egyeztetés eredményeként valamely rendszerhasználóra később HAG vezetékszakasz kapacitása kerül allokálásra, akkor a megkötött éves kapacitáslekötési szerződéseket az FGSZ Zrt ennek megfelelően módosítja.

Kérjük a Tisztelt Rendszerhasználókat, hogy amennyiben élni kívánnak a vázolt, HAG vezetékszakasz kapacitás lekötéseit nem tartalmazó szerződés megkötésének lehetőségével, úgy ezt az igényüket haladéktalanul jelezzék az FGSZ Zrt Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem szervezetéhez eljuttatott levélben.

Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–