Bejelentkezés

Éves negyedéves RBP aukciók 2015/16

​Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Regional Booking Platformon (RBP) kiírásra kerültek a

Beregdaróc 1400 (UA>HU),
Csanádpalota (HU>RO),
Csanádpalota (RO>HU),
Drávaszerdahely (HU>CR),
Kiskundorozsma (HU>RS),
Mosonmagyaróvár (AT>HU)
hálózati ponti,
2015/16-os gázévi éves negyedéves (Q1, Q2, Q3, Q4),
nem megszakítható, nem kapcsolt kapacitástermékekre
vonatkozó aukciók.

Az értékesítésre kerülő kapacitások aukciós kiírásai megtekinthetők az RBP Portálon.

Az aukciókon az a rendszerhasználó jogosult részt venni, aki

2015. május 28-án 13.00-ig (UTC):

A. Regisztrált az RBP alkalmazásban.

A regisztráció akkor teljes körű és elfogadható, ha a jelentkező:

1. kitöltötte a „Network User Registration Form” megnevezésű nyomtatványt, azt cégszerűen aláírta és szkennelve az rbp@fgsz.hu e-mail címre, továbbá két eredeti példányban Társaságunknak (FGSZ Zrt. 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.) megküldte.

valamint

2. Rendszerhasználó Tagsági Megállapodást magyar nyelven a szerződéses adatokkal kiegészítve cégszerűen aláírta, szkennelve az rbp@fgsz.hu e-mail címre, valamint két eredeti példányban Társaságunknak (FGSZ Zrt. 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.) megküldte. Továbbá megküldte azon személyek (továbbiakban RBP felhasználók) egyértelműen azonosítható névsorát, akik a jelentkező társaságot képviselni fogják. Minden RBP felhasználónak rendelkeznie kell érvényes hitelesített digitális tanúsítvánnyal, amelyet minden rendszerhasználó esetében a „Network User Registration Form”-on, a digitális tanúsítvány regisztrációs mezőben kell megadni. Társaságunk elfogadja az EIP rendszerben használt, érvényes digitális tanúsítványokat is.

B. Megkötötte a Rendszerhasználati Keretszerződést. Azon Rendszerhasználóknak, melyek a 2015. május 11-re kiírt aukciókra vonatkozóan aláírták a Rendszerhasználati Keretszerződést, nem kell újra megkötniük ezen szerződést.

C. Megküldte a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal által kiadott földgázkereskedelmi, vagy korlátozott földgázkereskedelmi engedélyének másolatát. Azon Rendszerhasználóknak, melyek a 2015. május 11-re kiírt aukciókra vonatkozóan megküldték engedélyüket, azt nem kell újra megküldeniük.

2015. május 29-én 10.00-ig (UTC):

benyújtotta az aukciós biztosítékot, melynek összege 35.000.000 Ft. A 2015. május 11-re kiírt éves kapacitásaukciókra vonatkozóan beadott aukciós biztosíték nem vonatkozik a fenti paraméterek alapján kiírásra került negyedéves kapacitásaukciókra az ÁSZF 12.4.1.1.1. pontja alapján.

A fentiek szerinti kiírt aukciók nyitási időpontja: 2015. június 1. 7 óra (UTC), ami 9 órának felel meg Magyarországon (CET időzóna). A kapacitásaukción a rendszerhasználók egymást követő fordulókban meghatározott árlépcsők szerinti emelkedő árak mellett tehetnek ajánlatot az általuk igényelt mennyiségre. Az aukciók menetével kapcsolatban az „Kapacitáslekötési Platform Szabályzat” című dokumentumból és a „User Manual for the Bidder Role” című dokumentumból tájékozódhatnak.

Az aukciós kiírásokban a kiinduló ár az adott pontokra vonatkozóan a Tarifarendelet (1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet) 56. § alapján meghatározott kapacitásdíj (Ft/kWh/h/negyedév 25°C/0°C, GCV). Az egyes aukciós árlépcsőkhöz tartozó ár az ezen kapacitásdíj %-ában meghatározott díj, ami az adott kapacitáshoz tartozó aukciós prémiumot jelenti. Az aukción kapacitást nyert rendszerhasználónak az elnyert kapacitásra vonatkozó kapacitásdíj és a nyertes ajánlathoz tartozó árlépcső alapján kalkulált aukciós prémium kerül kiszámlázásra.

Az aukció során elnyert kapacitások átvezetésre kerülnek az Informatikai Platform Szerződéskezelés moduljába. A szerződés abban az esetben kerül jóváhagyásra a modulban, ha a nyertes rendszerhasználó a szerződéses biztosítékot is benyújtotta Társaságunknak.  Az aukción elnyert kapacitások használatával kapcsolatban a későbbiekben részletesen tájékoztatjuk Önöket.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Tarifarendelet 10. §

  • (6) bekezdése szerint Csanádpalota HU>RO határkeresztező vezeték használata esetén a rendszerhasználónak meg kell fizetnie a Tarifarendelet 2. § (1) a) pont aa) alpont aaa) alpontjára vonatkozó, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíjat is,
  • (7) bekezdése szerint Csanádpalota RO>HU határkeresztező vezeték használata esetén a rendszerhasználónak meg kell fizetnie a Tarifarendelet 2 §. (1) a) pont aa) alpont aan) alpontjára vonatkozó, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíjat is,
  • (6) bekezdése szerint Kiskundorozsma HU>RS határkeresztező vezeték használata esetében a rendszerhasználónak meg kell fizetni a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontjára vonatkozó, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott kiadási szállítási kapacitás díjat is.

A negyedéves kapacitásaukciók tesztelésére 2015. május 26. és 29. között biztosítunk lehetőséget a fentiek szerint regisztrált Rendszerhasználóknak (https://rbp.test.fgsz.hu).

Amennyiben az aukciókkal kapcsolatban kérdésük van, keressenek bennünket az rbp@fgsz.hu címen.

Üdvözlettel:

FGSZ Zrt.

Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–