Bejelentkezés

Kapacitásaukció meghirdetése (Mosonmagyaróvár AT>HU) - februári gázhónap

Tisztelt Partnereink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Mosonmagyaróvár AT>HU” megnevezésű hálózati ponton, a 2014/15-ös gázév februári gázhónapjára havi, nem megszakítható kapacitásra vonatkozóan túligénylés mutatkozott.

Az ÜKSZ 8.4.4.1. (m) pontja alapján túligénylés esetén a kapacitásigények elosztása kapacitásaukció keretein belül kell, hogy megtörténjen.

Mindezek figyelembevételével az FGSZ Zrt. az

„Mosonmagyaróvár AT>HU” megnevezésű hálózati pontra,
42.085.032 MJ/nap kapacitására
a 2015. február 1-től 2015. február 28-ig terjedő időszakra
vonatkozóan kapacitásaukciót ír ki, melynek időpontja:
2015. január 14. közép-európai idő szerint 9.00 - 10.00.

Azon Rendszerhasználókat, akik 2015. január 5-ig benyújtott igénybejelentése a hiánypótlási eljárást követően megfelelt az ÜKSZ vonatkozó pontjainak és így jogosultak a kapacitásaukciókon részt venni, Társaságunk jelen tájékoztatással egy időben kiértesíti.

Azoknak a részvételre jogosult Rendszerhasználóknak, akik az aukciós eljáráson részt kívánnak venni, a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot 2015. január 13-án közép-európai idő szerint 16 óráig levélben, vagy telefaxon (+36-84-505-218, vagy +36-84-505-592) kell eljuttatniuk Társaságunkhoz.

Az ÜKSZ 8.4.4.1 (e) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget a 2014/15-ös gázévre vonatkozó kapacitásigénylési folyamat során beadott dokumentumok alapján az FGSZ Zrt. teljesítettnek tekinti.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a kapacitásaukció során beadott azon ajánlatok, melyek mértéke meghaladja a meghirdetett kapacitást érvénytelenek, azokat az aukciós rendszer nem fogadja be.

Társaságunk az informatikai rendszer által generált automatikus üzeneteken keresztül az aukciós eljárást követően azonnal, hivatalosan legkésőbb az aukció utáni munkanapon értesíti az aukción résztvevő kapacitásigénylőket az aukció eredményéről.

Üdvözlettel:

FGSZ Zrt

Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–