Bejelentkezés

Kapacitásaukciók meghirdetése (2015/16 decemberi gázhónap havi, backhaul kapacitások)

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Regional Booking Platformon (RBP) kiírásra kerültek a

hazai hálózati pontok tekintetében a

2015/16-os gázév decemberi gázhónapjára vonatkozó
havi, backhaul, nem kapcsolt kapacitásokra
vonatkozó aukciók.

Az értékesítésre kerülő kapacitások aukciós kiírásai megtekinthetők az RBP Portálon.

Az aukciókon az a rendszerhasználó jogosult részt venni, aki:

2015. november 19-én 14.00-ig (UTC)

A. Regisztrált az RBP Portálon.

B. Megkötötte a Rendszerhasználati Keretszerződést.

C. Megküldte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott földgázkereskedelmi, vagy korlátozott földgázkereskedelmi engedélyének másolatát.

2015. no​​vember 20-án 11.00-ig (UTC)

D. Benyújtotta az aukciós biztosítékot és rendelkezik szabad hitelkerettel  (bankgarancia, vagy óvadék).

A fentiek szerinti kiírt aukciók nyitási időpontja: 2015. november 23. 8 óra (UTC), ami 9 órának felel meg Magyarországon (CET időzóna), mely megfelel az ENTSOG által publikált aukciós naptár szerinti időpontnak. A kapacitásaukción a rendszerhasználók egymást követő fordulókban meghatározott árlépcsők szerinti emelkedő árak mellett tehetnek ajánlatot az általuk igényelt mennyiségre. Az aukciók menetével kapcsolatban a „Kapacitáslekötési Platform Szabályzat” című dokumentumból és a „User Manual for the Bidder Role” című dokumentumból tájékozódhatnak.

Az aukciós kiírásokban a kiinduló ár a Tarifarendelet (1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet) alapján meghatározott kapacitásdíj (Ft/kWh/h/hónap 25°C/0°C, GCV). Az egyes aukciós árlépcsőkhöz tartozó ár az ezen kapacitásdíj %-ában meghatározott díj, ami az adott kapacitáshoz tartozó aukciós prémiumot jelenti. Az aukción kapacitást nyert rendszerhasználónak az elnyert kapacitásra vonatkozó kapacitásdíj és a nyertes ajánlathoz tartozó árlépcső alapján kalkulált aukciós prémium kerül kiszámlázásra.

A fenti paraméterek alapján kiírt aukciókon elnyert kapacitásokat a 2015. december 1-jétől 2015. december 31-ig a Tarifarendeletben meghatározottak szerint használhatják a kapacitásokat elnyerő Rendszerhasználók.

Az aukció során elnyert kapacitások átvezetésre kerülnek az Informatikai Platform Szerződéskezelés moduljába. A szerződés abban az esetben kerül jóváhagyásra a modulban, ha a nyertes rendszerhasználó a szerződéses biztosítékot is benyújtotta Társaságunknak.

Amennyiben az aukciókkal kapcsolatban kérdésük van, keressenek bennünket az rbp@fgsz.hu címen.

Üdvözlettel: FGSZ Zrt.

Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–