Bejelentkezés

Kapcsolt kapacitásaukciók a Csanádpalota hálózati pontokon (októberi gázhó)

​Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Regional Booking Platformon (RBP) kiírásra kerültek a

Csanádpalota RO>HU Bundled (EIC: 21Z000000000236Q,, hálózati kód: KECSANAD1IBN) és
Csanádpalota HU>RO Bundled (EIC: 21Z000000000236Q, hálózati kód: KECSANAD1HBN)
hálózati ponti,
2015-ös év október havi,
nem megszakítható, kapcsolt (bundled) kapacitásokra
vonatkozó aukciók.

Az értékesítésre kerülő kapacitások aukciós kiírásai megtekinthetők az RBP Portálon.

Az aukciókon az a rendszerhasználó jogosult részt venni, aki 2015. szeptember 18-án 10.00-ig (UTC):

A. Regisztrált az RBP alkalmazásban.

A regisztráció akkor teljes körű és elfogadható, ha a jelentkező:

1. kitöltötte a „Network User Registration Form” megnevezésű nyomtatványt, azt cégszerűen aláírta és szkennelve az rbp@fgsz.hu e-mail címre, továbbá két eredeti példányban Társaságunknak (FGSZ Zrt. 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.) megküldte.

valamint

2. az RBP tagsági megállapodást, azaz a „Network User Membership Agreement”-et a szerződéses adatokkal kiegészítve cégszerűen aláírta, szkennelve az rbp@fgsz.hu e-mail címre, valamint két eredeti példányban Társaságunknak (FGSZ Zrt. 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.) megküldte. Továbbá megküldte azon személyek (továbbiakban RBP felhasználók) egyértelműen azonosítható névsorát, akik a jelentkező társaságot képviselni fogják. Minden RBP felhasználónak rendelkeznie kell érvényes hitelesített digitális tanúsítvánnyal, amelyet minden rendszerhasználó esetében a „Network User Registration Form”-on, a digitális tanúsítvány regisztrációs mezőben kell megadni. Társaságunk elfogadja az EIP rendszerben használt, érvényes digitális tanúsítványokat is.

B. Teljesítette mind az FGSZ, mind a Transgaz mint szállítási rendszerüzemeltető által támasztott, a földgázszállító rendszer használatához szükséges regisztrációs feltételeket.

C. Mindkét TSO számára benyújtotta az aukciós biztosítékot. Az aukciós biztosíték benyújtásával egy időben megküldte cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a projekt keretén belül meghirdetésre kerülő két aukció (ROU>HUN és HUN>ROU) között milyen arányban kívánja megosztani az aukciós biztosíték összegét.

A fentiek szerinti két aukció nyitási időpontja: 2015. szeptember 21. 7 óra (UTC), ami 9 órának felel meg Magyarországon (CET időzóna), illetve 10 órának felel meg Romániában (EET időzóna). A kapacitásaukción a rendszerhasználók egymást követő fordulókban meghatározott árlépcsők szerinti emelkedő árak mellett tehetnek ajánlatot az általuk igényelt mennyiségre. Az aukciók menetével kapcsolatban az „Operational Rules of the Regional Booking Platform” című dokumentumból és a „User Manual for the Bidder Role” című dokumentumból tájékozódhatnak.

Az aukciós kiírásokban szereplő FGSZ Zrt. oldali kiinduló ár az adott pontokra vonatkozóan a Tarifarendelet (1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet) 3/B (3) c) pontjában meghatározott kapacitásdíj Ft/kWh/h/hó 25°C/0°C, GCV dimenzióban kifejezett értéke. Az egyes aukciós árlépcsőkhöz tartozó ár az ezen kapacitásdíj %-ában meghatározott díj, ami az adott kapacitáshoz tartozó aukciós prémiumot jelenti. Az aukción kapacitást nyert rendszerhasználónak az elnyert kapacitásra vonatkozó kapacitásdíj és a nyertes ajánlathoz tartozó árlépcső alapján kalkulált aukciós prémium kerül kiszámlázásra.

Az aukció során elnyert kapacitások átvezetésre kerülnek az Informatikai Platform Szerződéskezelés moduljában. A szerződés abban az esetben kerül jóváhagyásra a modulban, ha a nyertes rendszerhasználó a forgalmi típusú díjakra vonatkozó szerződéses biztosítékot is benyújtotta Társaságunknak.

Az aukció során elnyert kapacitások átvezetésre kerülnek az Informatikai Platform Szerződéskezelés moduljában. A szerződés abban az esetben kerül jóváhagyásra a modulban, ha a nyertes rendszerhasználó a forgalmi típusú díjakra vonatkozó szerződéses biztosítékot is benyújtotta Társaságunknak.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Tarifarendelet 10. §

  • (6) bekezdése szerint Csanádpalota HU>RO határkeresztező vezeték használata esetén a rendszerhasználónak meg kell fizetnie a Tarifarendelet 2. § (1) a) pont aa) alpont aaa) alpontjára vonatkozó, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíjat is,
  • 7) bekezdése szerint Csanádpalota RO>HU határkeresztező vezeték használata esetén a rendszerhasználónak meg kell fizetnie a Tarifarendelet 2 §. (1) a) pont aa) alpont aan) alpontjára vonatkozó, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíjat is.

Az aukción elnyert kapacitások használatával kapcsolatban a későbbiekben részletesen tájékoztatjuk Önöket.

Amennyiben az aukciókkal kapcsolatban kérdésük van, keressenek bennünket az rbp@fgsz.hu vagy román partnerünket  a pilot_rbp@transgaz.ro címen.

Üdvözlettel:

FGSZ Zrt.

Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–