Bejelentkezés

Adatszolgáltatás a 715/2009/EK rendelet 1.melléklet 3.fejezete alapján

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​eu_adatszolgaltatas_2.png 

​3.1.2. (a)
Az FGSZ Zrt. által nyú​jtott szolgáltatások részletes, és átfogó ismertetése, díjszabása 2017. január 1-től
3.1.2 (b) A szolgáltatások igénybevételéhez rendelkezésre álló szállítási szerződések típusai 
3.1.2 (c) Üzemi és kereskedelmi szabá​lyzatok, a rendszerhasználók jogait és kötelezettségeit meghatározó általános feltételek 
3.1.2 (c) 1. Harmonizál​t szállítási szerződések és egyéb vonatkozó dokumentumok 
3.1.2 (c) 2. Gázminőségi paraméterek (égéshő-GCV, Wobbe-szám) pontonként, és az ezektől való eltérések rendszerhasználókat terhelő költségei 
3.1.2 (c) 3. Nyomásra vonatkozó követelmények pontonként 
3.1.2 (c) 4. A megszakítható kapacitások megszakításakor alkalmazandó eljárás (osztályba sorolás és elv, pro rata, első bejövő, utolsó megszakítás - FILO elv) 
3.1.2 (d) A szállítórendszer használatakor alkalmazott harmonizált eljárások, és legfontosabb szakkifejezések meghatározása 
3.1.2 (e) Rendelkezések a kapacitásallokációra, szűk keresztmetszetek kezelésére, kapacitáshalmozás megelőzésére, és az újrafelhasználásra vonatkozó eljárásokról 
3.1.2 (f) A másodla​gos kapacitáspiacon alkalmazandó szabályok, a szállítórendszer üzemeltető és a kapcsolódó rendszerüzemeltetők vonatkazásában 
3.1.2 (g) Kiegyensúlyozásra vonatkozó szabályok, kiegyensúlyozási díjak számításának módszertana 
  Kiegyensúlyozó gázár adatok

Napi kiegyensúlyozó átlagár​​​​​​​​​​   
[IP]

 
3.1.2 (h) A szállítási és egyéb szolgáltatásokban külön díjfizetési kötelezettség nélkül megengedett rugalmassági és toleranciaszintek 
3.1.2 (i) Szállítórendszeri pontok részletes leírása, és a kapcsolódó rendszerek üzemeltetői 
3.1.2 (j) A földgázszállító rendszerhez való kapcsolódásra vonatkozó szabályok 
3.1.2 (k) Válsághelyzeti eljárások, melyek fogyasztói csoportok kizárását eredményezhetik; vonatkozó felelősségi szabályok 
3.1.2 (l) Csatlakozó földgázszállító rendszerekre vonatkozó nominálási, matching, allokálási, és egyensúlytartási eljárások 
3.1.2 (m) A szállítórendszer fizikai kapacitásai számításának módszertana, alkalmazott paraméterek 
3.3. (1) (a) Szállítórendszeri pontok fizikai kapacitása mindkét irányban[IP]
3.3. (1) (b) Szállítórendszeri pontokon szerződött megszakítható és nem megszakítható kapacitások mindkét irányban[IP]
3.3. (1) (c) Pontokra vonatkozó nominálások és újranominálások mindkét irányban[IP]
  Csanádpalota exit és backhaul szállításokkal kapcsolatos nominálási és allokálási adatok, illetve a tényleges fizikai áramlással kapcsolatos adatok[IP]
3.3. (1) (d) Pontok rendelkezésre álló megszakítható és nem megszakítható kapacitásai mindkét irányban[IP]
3.3. (1) (e) Tényleges fizikai gázáramok

Ideiglenesen publikált adatok​
[IP]
3.3. (1) (f) Megszakítható kapacitások tervezett és tényleges megszakításai[IP]
3.3. (1) (g) Tervezett és nem tervezett nem megszakítható kapacitások megszakítása karbantartás miatt, a helyreállításra vonatkozó információkkal    

Hazai jogszabályok szerint publikált éves leállási ütemterv 

[IP]

 

3.3. (1) (h) Egy hónapra vagy annál hosszabb időszakra vonatkozó nem megszakítható kapacitástermékek iránti sikertelen és jogilag érvényes igénylések előfordulásai, beleértve a sikertelen igénylések számát és az érintett mennyiségeket is 
3.3. (1) (i) Azon esetek előfordulásai, amikor egy árverésen egy hónapra vagy annál hosszabb időszakra vonatkozó nem megszakítható kapacitástermék a kikiáltási árnál magasabb áron kelt el (hely és időpont) 
3.3. (1) (j) Azon esetek előfordulásai, amikor a rendes kapacitásallokációs eljárás keretében nem került felkínálásra egy hónapra vagy annál hosszabb időszakra vonatkozó nem megszakítható kapacitástermék (hely és időpont) 
3.3. (1) (k) A 2.2.2., a 2.2.3., a 2.2.4. és a 2.2.5. pontban előírt szűkületkezelési eljárások alkalmazása útján rendelkezésre bocsátott összkapacitás az alkalmazott szűkületkezelési eljárások szerinti bontásban 
3.3. (4) Pontokon mért napi fűtőérték (NCV), égéshő (GCV) előzetes és végleges értékek[IP]
  Pontokon mért napi WOBBE értékek[IP]
3.3. (5) A hálózati pontok rendelkezésre álló kapacitása, a lekötött és technikai kapacitások éves bázison a jelenlegi, és a következő 10 évre[IP]
3.4. (1) Napi bázisú másodlagos kapacitáskereskedelem során felajánlott és szerződött összesített mennyiség (az eladás kapcsolódási pontja, a kapacitás típusa, stb.)[IP]
3.4. (2) Másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesíthető termékek, kapcsolódó regisztrációs, jóváhagyási stb. eljárások átfutási ideje 
3.4. (3) Rendszerhasználónkénti egyensúlytalansági és azokhoz kapcsolódó költségadatok 
3.4. (4)  A tűréshatárok alkalmazásától különböző rugalmassági szolgáltatás 
3.4. (5) Vezetékkészlet a gáznap elején és a várható érték gáznap végén[IP]
3.4. (6)  Felhasználóbarát díjszámító eszköz​

 

 


 

Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–