Bejelentkezés

3.1.2 (c) 2. Gázminőségi paraméterek (fűtőérték-GCV, Wobbe-szám) pontonként, és az ezektől való eltérések rendszerhasználók

​A gázminőség ellenőrzése

A földgáz minőségi paramétereit a földgázszállító rendszeren a földgázszállító méri, illetve azt az alapszolgáltatást meghaladó igény esetén külön szerződés alapján a kapacitás lekötéssel rendelkező rendszerhasználók számára rendelkezésre bocsáthatja.

Földgázminőségre vonatkozó előírások

A földgáz minőségi paramétereinek meg kell felelniük GET VHR 11. számú mellékletében (MSZ 1648:2000 szabványban) rögzített határértékeknek, melyeket az alábbi táblázat tartalmaz:

 

 

A gázcsoport jele

2H

2S

A vizsgálati módszereket tartalmazó szabványok

Jellemzők

Követelmények

Wobbe-szám MJ/m3

45,66 – 54,76

36,29 – 41,58

MSZ ISO 6976

Felső hőérték MJ/m3

31,00 – 45,28

Alsó hőérték MJ/m3

27,94 – 40,81

 

A megfelelő minőségű földgáz betáplálásáért a Rendszerhasználó felelős. Nem megfelelő minőségű földgáz betáplálása esetén az ÜKSZ 9.5.1.2. pontja előírásai szerint kell eljárni.

 

Minőség Elszámolási Rend (MER)

A földgázszállító a Minőség Elszámolási Rendben (MER) publikálja a földgázszállító rendszer betáplálási és kiadási pontjaira vonatkozó, az egyes pontokon forgalmazott gázmennyiségekkel súlyozott fűtőérték átlagokat. Az ennek megfelelő földgázminőség egy ajánlás a kereskedők és a felhasználók számára a szerződésben rögzített fűtőértékre, illetve bármely, az adott betáplálási vagy kiadási ponttal kapcsolatos térfogat - energiatartalom konverzióhoz.

A MER szabályozza azt, hogy az egyes hálózati pontokhoz mely kromatográf mintaáramokat kell hozzárendelni, illetve szabályozza a kromatográfok mintaáramainak forgalmi rendtől függő helyettesítésének rendjét.

A MER az alábbiakat tartalmazza:

  • A kromatográfok telepítési helyeit, forgalmazási irányait, mintaáramainak kódját;
  • Egyes hálózati pontok forgalmi rendtől függő kromatográf mintaáramoz történő besorolását, csatlakozó rendszerüzemeltetőjét, földgázcsoportját;
  • Éves súlyozott átlag fűtőértéket, ami a napi átlag fűtőértékek napi mennyiségekkel súlyozott éves átlaga és meghatározásra kerül minden hálózati pontra. Az éves súlyozott átlag fűtőértéket a földgázszállító képzi az előző év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra számolva;

Hálózati pontonként a gázminőség meghatározása:

  • A gázminőség adatok mérése a gázhálózaton telepített kromatográfokkal történik.
  • A napi gázminőség  a földgáz minőségi paramétereinek a kromatográf által képzett 24-órás átlagértéke.
  • A földgázszállító minden gáznap után a betáplálási és kiadási pontokhoz hozzárendeli az adott ponton az előző gáznapon jellemző forgalmi rendnek megfelelő kromatográf kódját. Amennyiben az adott kromatográf mérési adatai nem állnak rendelkezésre a MER által meghatározott helyettesítő kromatográfot kell hozzárendelnie az adott betáplálási vagy kiadási ponthoz. Amennyiben nem áll rendelkezésre helyettesítő kromatográf, abban az esetben laboratórium által mért adatot kell alkalmazni. 
  • Azon hálózati pontok gázminőségének és WOBBE számának meghatározása, melyek több elemi pont összevonásából képződnek, az érintett elemi pontok mennyiséggel súlyozott átlagával képződnek.
Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–