Bejelentkezés

3.1.2 (f) A másodlagos kapacitáspiacon alkalmazandó szabályok, a szállítórendszer üzemeltető és a kapcsolódó rendszerüzemel

​​​„A másodlagos piacon folytatott kapacitáskereskedelemre, a szállítási rendszerüzemeltető viszonylatában vonatkozó szabályok”

1. Másodlagos (bilaterális) kapacitáskereskedelem a Kereskedési Platform (KP) tagsággal nem rendelkező rendszerhasználók részére:

A KP tagsággal nem rendelkező rendszerhasználók esetében másodlagos kapacitáskereskedelmi tranzakciók létrehozására a Regional Booking Platform-on (továbbiakban RBP) mint  Kapacitáslekötési Platformon van lehetőség.

A kapacitáslekötéssel rendelkező rendszerhasználó az általa lekötött kapacitásokat  azonos jogok és kötelezettségek fenntartása esetén részben vagy egészben tovább értékesítheti más rendszerhasználó számára.

A rendszerhasználó másodlagos kapacitáskereskedelemben csak azokat a kapacitásait értékesítheti, amelyek tekintetében rendszerhasználati szerződést kötött.

Csak olyan rendszerhasználó vehet kapacitást a másodlagos piacon, akinek az érintett rendszerüzemeltetővel rendszerhasználati szerződése van.

Az eredetileg kapcsolt kapacitásként allokált kapacitás csak kapcsolt kapacitásként értékesíthető újra a másodlagos piacon.

A szezonális lekötött kapacitás másodlagos kapacitás-kereskedelemben nem értékesíthető.

A kapacitások másodlagos értékesítése az elsődleges rendszerhasználati szerződés időtartamán belül lehetséges.

Amennyiben az eredeti kapacitás tulajdonos az adott gáznapra már nominált az átadandó kapacitásra, a bilaterális kapacitás ügyletet a szállítási rendszerüzemeltető visszautasítja.

Az eredeti rendszerhasználó a betáplálási-kiadási ponti kapacitáslekötési díjakat továbbra is az elsődleges rendszerhasználati szerződés szerint fizeti meg a szállítási rendszerüzemeltetőnek. A forgalomarányos rendszerhasználati és a szagosítási díjat a másodlagosan átvevő rendszerhasználó fizeti.

Amennyiben az eredeti kapacitástulajdonos rendszerhasználati jogát ideiglenesen vagy véglegesen elveszíti, a szállítási rendszerüzemeltető jogosult az adott rendszerhasználó által lekötött kapacitás visszavételére, beleértve a kapacitás tulajdonosa által másodlagos kapacitás kereskedelem keretében már harmadik személynek átruházott használati joggal érintett kapacitásokat is.

Az elsődleges kapacitáslekötéssel rendelkező rendszerhasználók az RBP-n jelenthetik be a másodlagos kapacitásértékesítési igényt és annak főbb paramétereit a gáznapot megelőző napon a nominálási határidőt megelőző második óra kezdetéig.

A kapacitásértékesítési igénybejelentés főbb paraméterei:

i. az értékesítő rendszerhasználó ügyfél azonosítója;
ii. a kapacitást megvásárló rendszerhasználó ügyfél azonosítója;
iii. az értékesített kapacitás mennyisége;
iv. az értékesített kapacitás típusa (megszakítható/nem megszakítható);
v. az értékesített kapacitás időtartama;
vi. az értékesítés hatálybalépésének időpontja.

A másodlagos kereskedelem során továbbértékesített kapacitások csak akkor kerülnek érvényesítésre, miután a kapacitásértékesítésben résztvevő másik fél azt az RBP-n  visszaigazolja. Amíg az RBP-n nem kerül visszaigazolásra a továbbértékesített kapacitás, addig az elsődleges földgázszállítási kapacitást lekötő rendszerhasználó rendelkezik az elsődlegesen lekötött teljes kapacitás fölött, beleértve a kapacitás KP-n történő értékesítésének lehetőségét is.

Az RBP-n rögzített másodlagos piaci tranzakciót ennek a szabálynak az alkalmazása során rendszerhasználati szerződésnek kell tekinteni.

A földgázszállító rendszeri kapacitástúllépések figyelését a másodlagos kapacitás értékesítések figyelembevételével végzi a szállítási rendszerüzemeltető. Ennek keretében a rendszerhasználó az adott hálózati pont és használati időszak vonatkozásában rendelkezésére álló kapacitásai között növelő tényezőként kell figyelembe venni az általa más rendszerhasználótól másodlagos kapacitás kereskedelemben átvett kapacitásokat, míg csökkentő tényezőként az általa más rendszerhasználó számára másodlagos kapacitás kereskedelemben átadott kapacitásokat. Az átvett, illetve átadott kapacitásokat az RBP érvényes adatállománya alapján kell számításban venni.
 

2. Másodlagos kapacitáskereskedelem a KP tagsággal rendelkező rendszerhasználók részére:

A KP-n kötött másodlagos kapacitásügyletek lebonyolítási rendjét a KP szabályzata tartalmazza.

A másodlagos kapacitáskereskedelem a KP tagsággal rendelkező rendszerhasználók részére az RBP-n és a KP-n elérhető.

A KP-n az együttműködő földgáz rendszer szállítói kapacitásainak használati jogára lehet szerződést kötni. AKP szabályzattal összhangban a KP-n nem megszakítható, megszakítható, és backhaul kapacitáshasználati jogot lehet értékesítésre felkínálni, vagy megvásárlásra keresni.

A megkötött szerződés alapján átadott kapacitáshasználati jog az adott gáznap 24 (tavaszi óraátállítás esetén 23, őszi óraátállítás esetén 25) órájában, egyenletes mennyiségben áll a vevő rendelkezésére.

Kapacitáshasználati jog tárgyában megkötött ügylet alapján a vevő a használati jogot napi kapacitást tekintve az adott gáznap egészére, órai kapacitást tekintve a napi kapacitás és a gáznap órái felfelé kerekített hányadosának mennyiségére szerzi meg.

A KP-n kapacitáshasználati jog tárgyában megkötött ügylet nem érinti a kapacitáshasználati jog elsődleges tulajdonosát terhelő kapacitáshasználati díj fizetési kötelezettségét, minden egyéb – az ügyletben érintett – kapacitás használatával összefüggő jog és kötelezettség, különös tekintettel a szállítóval szemben keletkező fizetési kötelezettségekre, a vevőt terhelik.

Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–