Bejelentkezés

3.1.2 (g) Kiegyensúlyozásra vonatkozó szabályok, kiegyensúlyozási díjak számításának módszertana

​„a kiegyensúlyozásra vonatkozó szabályokat és a kiegyensúlyozási díjak számításának módszertanát”

ÜKSZ 15.2.2.5

(a) A szállítási rendszerüzemeltető havonta köteles kimutatn​i a kiegyensúlyozó gáz hóközi beszerzési és eladási ára közötti negatív vagy pozitív értékesítési különbözetet​ 1.jpg,és felárként vagy árengedményként elszámolni azt az egyensúlyozásban résztvevő rendszerhasználókkal.

i. Az elszámolásban pozitív előjellel kell figyelembe venni a kiegyensúlyozó gáznak a tárgyhónap során a rendszerhasználók és/vagy az elszámolóház felé naponta értékesített mennyiségeit a tárgynapokra érvényes, az alkalmazás idején hatályos NFKP szabályzat alapján számított elszámoló áron

2.jpg
míg negatív előjellel kell figyelembe venni a kiegyensúlyozó gáznak a tárgyhónap során a rendszerhasználóktól és/vagy az elszámolóháztól naponta beszerzett mennyiségeit a tárgynapokra érvényes, az alkalmazás idején hatályos NFKP szabályzat alapján számított elszámoló áron:

3.jpgii. Ha az i) pont szerint összesen elszámolt kiegyensúlyozó gáz forgalom az egyensúlytartási szabályokban megfogalmazott természetes mértékegységben a szállítási rendszerüzemeltető szempontjából többlet beszerzést mutat 

4.jpg, akkor a forrástöbbletet a szállítási rendszerüzemeltető  átlagos beszerzési áron készletre veszi. ​​​

iii. Ha az i) pont szerint összesen elszámolt kiegyensúlyozó gáz forgalom az egyensúlytartási szabályokban megfogalmazott természetes mértékegységben a szállítási rendszerüzemeltető szempontjából hiányt mutat 5.jpg

, akkor a forrást a szállítási rendszerüzemeltető saját földgázkészletéből a szükséges mértékig kiegészíti.

iv. A készletre vett, vagy készlettel szemben elszámolt földgáz mennyisége:

6.jpgv. A kiegyensúlyozásban résztvevő rendszerhasználók között felár vagy árengedmény formájában felosztandó árkülönbözet összeg az alábbiak szerint kerül kimutatásra:

7.jpg

Ahol:

ELÁBÉ: Eladott áruk beszerzési értéke​

8.jpg: A tárgyhavi nyitó kiegyenlítő gázkészlet értékben kifejezve

9.jpg: A tárgyhónapban az egyensúly tartása érdekében beszerzett kiegyenlítő gázmennyiség értékben kifejezve

10.jpg: A tárgyhavi nyitó kiegyenlítő gázkészlet mennyiségben kifejezve

11.jpg: A tárgyhónapban az egyensúly tartása érdekében beszerzett kiegyenlítő gáz mennyiségben kifejezve

12.jpg: A tárgyhónapban az egyensúlytartás érdekében eladott összes kiegyenlítő gáz mennyiségben kifejezve

13.jpgAhol: 
14.jpg
: A tárgyhónapban az egyensúly tartása érdekében értékesített kiegyenlítő gázmennyiség értékben kifejezve

Amennyiben az15.jpgértéke a fenti számítás elvégzését követően negatív szám, úgy a szállítási rendszerüzemeltetőnek vesztesége keletkezett az adott hónapban és a veszteség összegét beszedi a rendszerhasználóktól.

Amennyiben az16.jpgértéke a fenti számítás elvégzését követően pozitív szám, úgy a szállítási rendszerüzemeltetőnek nyeresége keletkezett az adott hónapban és a nyereség összegét kifizeti a rendszerhasználók részére.

vi. A szállítási rendszerüzemeltető a Számviteli törvény előírásainak megfelelően elkészített Számviteli Politikája alapján a 2. számlaosztályban egyéb készleteitől elkülönített módon tartja nyilván a forrás-fogyasztás egyensúlyának fenntartását szolgáló gázmennyiséget.

A kiegyensúlyozó gázforgalom elszámolása során növekedésként kerül figyelembevételre:

 • az NFKP tag rendszerhasználóktól hidraulikai egyensúlyozási célból vásárolt földgáz tényleges beszerzési áron.
  A beszerzett gázmennyiség a beszerzéshez kapcsolódó egységárral    számolt értékével növeli  az adott gázhónap nyitó készletértékét,
 • az NFKP-n tagsággal nem rendelkező rendszerhasználóktól vásárolt földgáz napi elszámoló áron.
  A beszerzett gázmennyiség az NFKP-n az adott napon érvényes elszámoló árral kerül megvásárlásra, és az így számított értékkel növeli az adott gázhónap nyitó készletértékét.
 • a KELER Csoporttól vásárolt földgáz napi elszámoló áron.
  Az így beszerzett gázmennyiség az NFKP-n érvényes napi elszámoló árral kerül megvásárlásra, és az így számított értékkel növeli az adott hónap nyitó készletértékét.

A kiegyensúlyozó gázforgalom elszámolása során csökkenésként kerül figyelembe vételre:

 • az NFKP tag rendszerhasználók felé hidraulikai egyensúlyozási célból értékesített földgáz tényleges eladási áron.
  Az így értékesített gázmennyiség az NFKP-n érvényes napi elszámoló árral kerül értékesítésre, és az így számított értékkel csökkenti az adott hónap nyitó készletértékét. 
 • az NFKP-n tagsággal nem rendelkező rendszerhasználók felé értékesített földgáz napi elszámoló áron.
  Az így  értékesített gázmennyiség az NFKP-n az adott napon érvényes elszámoló árral kerül értékesítésre, és az így számított értékkel csökkenti az adott gázhónap nyitó készletértékét.
 • a KELER Csoport részére értékesített földgáz napi elszámoló áron. 
  Az így értékesített gázmennyiség az NFKP-n érvényes napi elszámoló árral kerül értékesítésre, és az így számított értékkel csökkenti az adott hónap nyitó készletértékét.

vii. A készletszámítások során a felsorolt készletnövelő és csökkentő gazdasági események vannak hatással a nyitó készlet naturális mennyiségére és értékére, és az adott gázhónap záró mennyiségére és értékére.

viii. A készletnövelő, vagy csökkentő tételeket befolyásoló mennyiségek és egységárak transzparens piaci körülmények között az NFKP platformon, vagy az Informatikai Platformon kerülnek publikálásra az érintett piaci szereplők felé.

(b) A havi fajlagos egyensúlyozási értékesítési különbözet17.jpgmegállapításához a szállítási rendszerüzemeltetőnél kiegyensúlyozó gáz ügyleteken megállapított értékesítési különbözetet el kell osztani a szállítási rendszerüzemeltető által a hónap során a rendszerhasználóktól elszámoló áron beszerzett és a rendszerhasználók részére elszámoló áron értékesített egyensúlyozó gáz összevont mennyiségével. A fajlagos eredmény elszámolásánál figyelembe kell venni minden, a kiegyensúlyozó gáz adásvétele tárgyában kötött ügyletet az alábbiak szerint:

18.jpg(c) A rendszerhasználót a szállítási rendszerüzemeltetőnél kiegyensúlyozó gáz ügyleteken megállapított különbözetből az általa az adott hónap során a szállítási rendszerüzemeltetőtől elszámoló áron vásárolt és a szállítási rendszerüzemeltetőnek elszámoló áron értékesített egyensúlyozó földgáz együttes mennyisége és a havi fajlagos egyensúlyozási különbözet alapján kalkulált rész terheli vagy illeti meg. Ezzel a módszerrel a szállítási rendszerüzemeltetőnél havonta kimutatott egyensúlyozási különbözetet maradéktalanul fel kell osztani a rendszerhasználók között. Az egyes rendszerhasználót illető különbözet számításának képlete:

19.jpgAhol:

20.jpg:   az adott rendszerhasználót illető hányad

21.jpg: az adott rendszerhasználó számára a tárgyhónapban értékesített kiegyensúlyozó gáz mennyisége

22.jpg: az adott rendszerhasználótól a tárgyhónapban beszerzett kiegyensúlyozó gáz mennyisége

(d) A rendszerhasználók a kiegyensúlyozásból és az egyensúlyozási különbözet felosztásából fakadó követeléseiket és tartozásaikat a szállítási rendszerüzemeltetővel havonta rendezik a felek által közösen felvett jegyzőkönyv alapján. A jegyzőkönyvezett végleges felárat vagy árengedményt mindig a szállítási rendszerüzemeltető érvényesíti.


Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–