Bejelentkezés

3.4. (2) Másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesíthető termékek, kapcsolódó regisztrációs, jóváhagyási stb. eljárások á

​„A szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek közzétenni azokat a harmonizált feltételeket, amelyek szerint a kapacitásügyleteket (átruházásokat, engedményezéseket stb.) elfogadják. E feltételeknek tartalmazniuk kell legalább:

a) azon szabványosított termékek leírását, amelyek a másodlagos piacon értékesíthetők;

b) a másodlagos ügyletek végrehajtásához, elfogadásához, nyilvántartásba vételéhez szükséges többletidőt. Késedelem esetén ennek okait közzé kell tenni;

c) azt, hogy az eladó vagy a 3.4. pont (1) bekezdésében említett harmadik fél köteles bejelenteni a szállításirendszer-üzemeltetőnek az eladó és a vevő nevét, valamint a kapacitásra vonatkozóan a 3.4. pont (1) bekezdésében előírt információkat.

Amennyiben ezeket az információkat harmadik fél szolgáltatja, akkor a szállításirendszer-üzemeltetők az információszolgáltatási kötelezettség alól mentesülnek”.

 

Másodlagos (bilaterális) kapacitáskereskedelem az Egyensúlyozó Platformon kívül:

A kapacitáslekötéssel rendelkező rendszerhasználó az általa lekötött kapacitásokat – hosszú távú, havi, napi, éves szezonális, nem megszakítható, megszakítható, backhaul - azonos jogok és kötelezettségek fenntartása esetén részben vagy egészben tovább értékesítheti más rendszerhasználó számára.

A kapacitások másodlagos piacon történő értékesítése az elsődleges kapacitáslekötési és földgázszállítási szerződéses időtartamon belül lehetséges.

Amennyiben az eredeti kapacitás tulajdonos az adott gáznapra már nominált az átadandó kapacitásra, a bilaterális kapacitás ügyletet a szállítási rendszerüzemeltető visszautasítja.

Az eredeti rendszerhasználó a kapacitáslekötési díjakat továbbra is az elsődleges kapacitáslekötési és földgázszállítási szerződés szerint fizeti a szállítási rendszerüzemeltető nek.

Az elsődleges kapacitáslekötéssel rendelkező rendszerhasználók a szállítási rendszerüzemeltető Informatikai Platformján jelenthetik be a másodlagos kapacitásértékesítési igényt és annak főbb paramétereit a gáznapot megelőző nap 22:00-ig.

A kapacitásértékesítési igénybejelentés főbb paraméterei:

i. az értékesítő rendszerhasználó ügyfél azonosítója;
ii. a kapacitást megvásárló rendszerhasználó ügyfél azonosítója;
iii. az értékesített kapacitás volumene;
iv. az értékesített kapacitás típusa (megszakítható/nem megszakítható);
v. az értékesített kapacitás időtartama;
vi. az értékesítés hatálybalépésének időpontja.

A másodlagos kereskedelem során továbbértékesített kapacitások csak akkor kerülnek érvényesítésre, miután a kapacitásértékesítésben résztvevő másik fél azt a szállítási rendszerüzemeltető Informatikai Platformján visszaigazolja. Amíg az Informatikai Platformon nem kerül visszaigazolásra a továbbértékesített kapacitás, addig az elsődleges földgázszállítási kapacitást lekötő rendszerhasználó rendelkezik az elsődlegesen lekötött teljes kapacitás fölött, beleértve a kapacitás Egyensúlyozó Platformon történő értékesítésének lehetőségét is.

A földgázszállító rendszeri kapacitástúllépések figyelését a másodlagos kapacitás értékesítések figyelembevételével végzi a szállítási rendszerüzemeltető. Ennek keretében a rendszerhasználó az adott hálózati pont és használati időszak vonatkozásában rendelkezésére álló kapacitásai között növelő tényezőként kell figyelembe venni az általa más rendszerhasználótól másodlagos kapacitás kereskedelemben átvett kapacitásokat, míg csökkentő tényezőként az általa más rendszerhasználó számára másodlagos kapacitás kereskedelemben átadott kapacitásokat. Az átvett, illetve átadott kapacitásokat a szállítási rendszerüzemeltetői Informatikai Platform érvényes adatállománya alapján kell számításban venni.

Másodlagos kapacitáskereskedelem az Egyensúlyozó Platformon:

A napi piacon az együttműködő földgáz rendszer szállítói kapacitásainak használati jogára lehet szerződést kötni. Az Egyensúlyozó Platformon (EP) szabályzatával összhangban a napi piacon nem megszakítható, megszakítható, és backhaul kapacitáshasználati jogot lehet értékesítésre felkínálni, vagy megvásárlásra keresni.

A megkötött szerződés alapján átadott kapacitáshasználati jog az adott gáznap 24 (tavaszi óraátállítás esetén 23, őszi óraátállítás esetén 25) órájában, egyenletes mennyiségben áll a vevő rendelkezésére.

Kapacitáshasználati jog tárgyában megkötött ügylet alapján a vevő a használati jogot napi kapacitást tekintve az adott gáznap egészére, órai kapacitást tekintve a napi kapacitás és a gáznap órái felfelé kerekített hányadosának mennyiségére szerzi meg.

A napi piacon kapacitáshasználati jog tárgyában megkötött ügylet nem érinti a kapacitáshasználati jog elsődleges tulajdonosát terhelő kapacitáshasználati díj fizetési kötelezettségét, minden egyéb – az ügyletben érintett – kapacitás használatával összefüggő jog és kötelezettség, különös tekintettel a szállítóval szemben keletkező fizetési kötelezettségekre, a vevőt terhelik.

Nem megszakítható kapacitás használati jogának eladásakor az eladó kapacitás portfoliójából elsőként az éves, majd sorrendben a szezonális, havi és napi lekötésű kapacitásai kerülnek átvezetésre mindaddig, míg az eladott mennyiség teljes egészében átadásra nem kerül.

Megszakítható kapacitás használati jogának eladásakor az eladó kapacitás portfoliójából elsőként a napi, majd sorrendben a havi, szezonális, havi és éves lekötésű kapacitásai kerülnek átvezetésre mindaddig, míg az eladott mennyiség teljes egészében átadásra nem kerül.

Backhaul kapacitás használati jogának eladásakor az eladó kapacitás portfoliójából rendre az éves, havi, napi kapacitások átvezetésére kerül sor mindaddig, míg az eladott mennyiség teljes egészében el nem éri az ügyletben foglalt napi kapacitásmennyiséget.

Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–