Bejelentkezés

REMIT

​​​​Az FGSZ az ACER-től kapott RRM (Registered Reporting Mechanism) tanúsítvány alapján jogosult a saját, illetve megbízás esetén partnereinek nevében a REMIT (Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency) jelentések elkészítésére és az ACER informatikai rendszerébe (ARIS) történő továbbítására

  • Vonatkozó jogszabályok, szabályzatok
  • Elsődleges kapacitáskereskedelem
  • Nominálások
  • Másodlagos kapacitáskereskedelem 
  • Transzparencia adatok


Vonatkozó jogszabályok, szabályzatok

EU Rendeletek

​Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1227

A Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. december 17. ) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?48

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) szabályzatai, útmutatói

ACER guidance and  recommendations 
https://www.acer-remit.eu/portal/custom-category/remit_guidance_and_recommendations

REMIT reporting user package
https://www.acer-remit.eu/portal/custom-category/acer_remit_reporting_user_package

EDIGAS útmutatók     


Elsődleges kapacitáskereskedelem

Jogszabályi hivatkozás

A „Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról" c. rendelet (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a „…szállításirendszer-üzemeltető elsődleges kapacitásfelosztás keretében megszerzett szállítási szerződéseinek részletes adatait csak az adott szállításirendszer-üzemeltetőnek kell jelentenie"

REMIT jelentés

A Kapacitás Lekötési Platformon (KLP) létrejött elsődleges kapacitás szerződések adataiból a KLP alkalmazás automatikusan generálja az ACER  előírásainak megfelelő tartalommal és formátumban a REMIT jelentéseket. Alapesetben a jelentést a rendszer szintén automatikusan titkosítja és webservice kapcsolaton keresztül továbbítja az ACER ARIS rendszerébe, legkésőbb a szerződés megkötését követő munkanapon. Amennyiben a webservice kapcsolat bármely okból, ideiglenesen nem áll rendelkezésre, a jelentések manuálisan, az ARIS webuser felületén kerülnek feltöltésre.
Az elsődleges kapacitásügyletek REMIT jelentése a Rendszerhasználók részére térítésmentes szolgáltatás. ​


​Nominálások      

Jogszabályi hivatkozás     

A „Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról" c. rendelet 9. cikk, (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a „…szállításirendszer-üzemeltetők bejelentik az Ügynökségnek és – a hatóságok kérésére – a nemzeti szabályozó hatóságoknak a következő napra vonatkozó nominálásokat, valamint a lefoglalt kapacitások végleges újranominálását, megadva az érintett piaci szereplők személyét és az ütemezett mennyiséget. Az információkat legkésőbb a következő munkanapon kell rendelkezésre bocsátani. "

REMIT jelentés

Az Informatikai Platformon (IP) megadott nominálások adataiból az IP alkalmazás automatikusan generálja az ACER  előírásainak megfelelő tartalommal és formátumban a REMIT jelentéseket. Alapesetben a jelentést a rendszer szintén automatikusan titkosítja és webservice kapcsolaton keresztül továbbítja az ACER ARIS rendszerébe, legkésőbb a nominálásokat követő munkanapon. Amennyiben a webservice kapcsolat bármely okból, ideiglenesen nem áll rendelkezésre, a jelentések manuálisan, az ARIS webuser felületén kerülnek feltöltésre.
A nominálások REMIT jelentése a Rendszerhasználók részére térítésmentes szolgáltatás. ​


Másodlagos kapacitáskereskedelem

Jogszabályi hivatkozás

A „Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról" c. rendelet 3. cikk, (1)b)ii bekezdésében foglaltaknak megfelelően jelenteni kell a „…az Unióban két vagy több helyszín vagy ajánlattételi övezet közötti földgázszállításra vonatkozó szerződések, amelyeket piaci szereplők kötöttek a másodlagos piacokon, … " adatait.

REMIT jelentés

Amennyiben  a Rendszerhasználó  nem szándékozik megadni a másodlagos kapacitásügylet díját, lehetősége van letölteni a díj nélkül előállított jelentést. Ez esetben saját hatáskörben intézkedik a jelentésnek a díjjal történő kiegészítéséről és az ACER részére történő továbbításáról.
A másodlagos kapacitásügyletek REMIT jelentése a Rendszerhasználók részére térítésköteles szolgáltatás. A szolgáltatás igénylése esetén az FGSZ és a Rendszerhasználó között létrejön a "REMIT Jelentési Megállapodás", mely a Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás mellékletét​ képezi.​


Transzparen​cia adatok

A „Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról" c. rendelet 9. cikk, 1. bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ENTSOG (földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózata)  „…a piaci szereplők nevében információkat szolgáltat az Ügynökségnek a földgáz szállítására szolgáló létesítmények kapacitásáról és használatáról, e létesítmények tervezett és nem tervezett rendelkezésére nem állását is beleértve, a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) I. mellékletének 3.3. (1) és 3.3. (5) pontjában említettek szerint. Az információkat a 715/2009/EK rendelet I. mellékletének 3.1.1. (1) h) pontjában előírtak szerint az egész Unióra kiterjedő központi platformon keresztül kell rendelkezésre bocsátani.".
Az FGSZ rendszerére vonatkozó, a jogszabályi előírásoknak megfelelő adatokat az FGSZ webservice kapcsolaton keresztül továbbítja az ENTSOG-nak. Az ENTSOG az adatokat a központi Transparency Platformján teszi elérhetővé.​

​​

Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–