RBP IP KP

Munkakezdés előtti kockázatértékelés


Olyan munkavégzés megkezdése előtt, amely magas EBK kockázatú (EBK kritikus), írásbeli engedélyt kell kiadni a tevékenységre, és a munkavégzést közvetlenül megelőző, dokumentált kockázatértékelést (Last Minute Risk Assessment röviden LMRA) kell készíteni.

A munkakezdés előtti kockázatértékelés keretében a munkavégzésben résztvevő munkavállalók a munkavégzés irányítójával tételesen ellenőrzik a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeit. A munkakezdés csak akkor kezdhető meg, ha minden védelmi intézkedés megfelelő és a munkavégzés körülményei biztonságosak.

Munkaengedélyezési rendszer 

Az FGSZ Zrt. létesítményein tevékenységet végző vállalkozó csak munkavégzési engedély birtokában végezhet munkát. A munkavégzési engedély igénylésére vonatkozó általános szabály, hogy a vállalkozónak az engedélyt a munka megkezdése előtt legalább 8 munkanappal korábban kell igényelni. 

Földgázszállító vezeték megközelítésére és keresztezésére vonatkozó előírások 

A földgázszállító vezetékek nyomvonala számos más nyomvonalas létesítményt (villamos távvezeték, vízvezeték, hírközlési kábelek, utak, stb.) keresztez, vagy védőtávolságon belül megközelít.

A földgázszállító rendszer üzembiztonsága érdekében a nyomvonalas vagy egyéb építési tevékenységek tervezése előtt meg kell kérni Társaságunktól a keresztezésre, megközelítésre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokat és a tervekre vonatkozóan Társaságunk jóváhagyását (Üzemeltetői nyilatkozat).

A földgázszállító technológia keresztezésével, valamint megközelítésével járó munkák (építési tevékenység, karbantartás, hibaelhárítás) Társaságunk írásbeli munkavégzési engedélye, és üzemeltető felügyelete mellett végezhetők.

EBK kritikus tevékenységek:

 • Robbanásveszélyes környezetben végzett munka,
 • Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység,
 • Beszállással végzett munka,
 • Egészségre és életre azonnali veszélyt jelentő mérgező, radioaktív anyagokkal végzett tevékenység (pl. radiológiai varratvizsgálat),
 • Emelő berendezésekkel végzett emelési műveletek,
 • Nyomás alatti rendszereken végzett munka (pl. nyomás alatti fúrás, hegesztés),
 • Villamos feszültség közelében vagy villamos feszültség alatt végzett munka,
 • Biztonsági berendezések kiiktatásával járó munka,
 • Magasban végzett munka (talajszinttől 2 méternél magasabban),
 • Földmunka, munkaárokban végzett munka (talajszinttől 1 méternél mélyebben),
 • Fentiekben fel nem sorolt, de a munkát engedélyező, vagy EBK szakértő által EBK kritikusnak minősített munka.

Munkaveszély elemzés

munkaveszély elemzés a munkafolyamatok egyes lépéseit időrendbe sorolva áttekinti az egyes tevékenységek veszélyeit, a veszélyeztetett személyeket és mindazokat az intézkedéseket, amelyekkel a balesetek kockázata elfogadható mértékűre csökkenthető. Ezt a módszert minden EBK szempontból magas kockázatot tartalmazó munkafolyamatra el kell készíteni.