RBP IP KP

3.1.2. a) Szolgáltatások és díjak


Az FGSZ Zrt. által nyújtott szolgáltatások részletes, és átfogó ismertetése, díjszabása

 Kapacitástermékek:

Kapacitás termékek
Éves Negyedéves Havi Napi Napon belüli
Kapcsolt Nem kapcsolt Kapcsolt Nem kapcsolt Kapcsolt Nem kapcsolt Kapcsolt Nem kapcsolt Kapcsolt Nem kapcsolt
NEM
MEGSZAKÍTHATÓ
Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen
MEGSZAKÍTHATÓ Igen Igen Igen Igen

(kivéve: Beregdaróc 800)

Kapcsolt kapacitás: egy határpont két oldalán a CAM NC alapján összekapcsolt kapacitás (egy aukció, két szerződés)


Fizikai áramlással ellentétes irányú kapacitás

A fizikai áramlással ellentétes irányú kapacitás a földgáz olyan nem fizikai szállítását lehetővé tevő kapacitás, amelynek segítségével a fizikai áramlással ellentétes irányú szállítási feladatot a szállítási rendszerüzemeltető a fizikai áramlás irányú szállítási feladatból történő nettósítással teljesít. A fizikai áramlással ellentétes irányú kapacitások felajánlására a kapcsolódó rendszerüzemeltetők közötti megállapodás alapján kerül sor. A betáplálási-kiadási pontok fizikai áramlással ellentétes irányú szabad kapacitásának meghatározása az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerint történik.


Elsődleges kapacitáskereskedelem

A szállítási rendszerüzemeltető a szabad kapacitásokat a 2017/459/EU rendelet (CAM NC) szerinti elsődleges kapacitásallokációs eljárás során kínálja fel. Az elsődleges kapacitáskereskedelemről bővebben itt tájékozódhat.


Másodlagos kapacitáskereskedelem

A kapacitással rendelkező rendszerhasználó az általa lekötött vagy átvett kapacitásokat részben vagy egészben tovább értékesítheti más rendszerhasználó számára.
A másodlagos kapacitáskereskedelemről bővebben itt tájékozódhat.


Open Season eljárás

A földgázszállító vezetékrendszeren jövőben létrehozandó betáplálási/kiadási pont kapacitásának, az érintett kapacitás kiépítését megelőző, a Hivatal által előzetesen jóváhagyott eljárás.

 A jelenleg futó Open Season eljárásokról bővebb információt az alábbi linkeken találhat:
HRHU
ROHU

A TAR NC 29. cikke által előírt közzétételi kötelezettség teljesítése - 2019

A TAR NC a földgázszállítási tarifák meghatározásának folyamata során, a díjszámítás transzparenciája érdekében jelentős terjedelmű közzétételi kötelezettséget ír elő. Ezt a közzétételi kötelezettséget a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 5517/2017. számú határozatában közzétett döntése értelmében Magyarországon a Hivatal teljesíti és a honlapján az alábbi helyeken teszi közzé:

A TAR NC 29. cikke által előírt közzétételi kötelezettség teljesítése - 2020

"A Bizottság (EU) 2017/460 rendelete az összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról” (TAR NC) c. rendelet a földgázszállítási tarifák meghatározásának folyamatával kapcsolatban, a díjszámítás transzparenciája érdekében jelentős terjedelmű közzétételi kötelezettséget ír elő. Ezt a közzétételi kötelezettséget a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal döntése értelmében Magyarországon a Hivatal teljesíti és a honlapján az alábbi helyen teszi közzé:

Díjak, tarifák