RBP IP KP

3.1.2. d) Szállítórendszer használatára vonatkozó harmonizált elárások, szakkifejezések

 

A szállítórendszer használatakor alkalmazott harmonizált eljárások, és legfontosabb szakkifejezések meghatározása

A szállítórendszer általános használatának eljárásrendje:

A GET és a VHR rendelkezése szerint a földgázrendszer szabad kapacitásainak a rendszerhasználók számára történő felajánlása és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) szerinti kiosztása a földgázszállító rendszer esetében a szállítási rendszerüzemeltető, földgázelosztó rendszer esetében a földgázelosztó, a földgáztároló rendszer esetében pedig a földgáztároló engedélyes joga és kötelezettsége.

  1. ​A kapcsolódó rendszerek betáplálási-kiadási pontjaira vonatkozó szabad kapacitásokat az érintett rendszerüzemeltetők kötelesek közzétenni és közzététel előtt összehangolni. A szállítási rendszerüzemeltető a szabad kapacitásokat 984/2013/EU rendelet 9. cikkében meghatározott szabványos kapacitástermékek vagy
  2. az ÜKSZ 8.3 pontjában meghatározott nem szabványos kapacitástermék formájában kínálja fel.

A földgázszállító vezeték azon betáplálási-kiadási pontjainak vonatkozásában, ahol a rendszerhasználók kapacitást kívánnak lekötni, a kapacitáslekötés a 984/2013/EU rendelet szerinti allokációs mechanizmusok szerint történik az FGSZ Zrt.  által üzemeltetett Kapacitáslekötési Platformon (RBP).  A kapacitás kiosztási és lekötési feltételeket, valamint a rendszerhasználati szerződés létrejöttének módját a 984/2013/EU rendelet, a GET és VHR vonatkozó paragrafusai, Kapacitáslekötési Platform Szabályzat, valamint a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazzák.

A kapacitáslekötésre vonatkozó szabályok ITT  találhatóak.

A szállítórendszeri kapacitásallokációs eljárások induló időpontját a határkeresztezési betáplálási-kiadási pontok és a tárolói betáplálási-kiadási pontok tekintetében az ENTSOG aukciós naptára, míg az ettől eltérő betáplálási-kiadási pontok kapacitásallokációs eljárásainak kezdő időpontját a VHR vonatkozó mellékletében szereplő aukciós naptár határozza meg

Az FGSZ Zrt. aktuális aukciós naptára itt érhető el.

A földgázszállító vezetékrendszeren jövőben létrehozandó betáplálási- kiadási pont kapacitásának, az érintett kapacitás kiépítését megelőző, a Hivatal által előzetesen jóváhagyott úgynevezett „Open Season" vagy azzal azonos értékű egyéb eljárás keretében történő kapacitás-értékesítésre a fenti szabályok nem vonatkoznak.


Legfontosabb szakkifejezések, definíciók:

Aukciós naptár: A 984/2013/EU rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom

Betáplálási –kiadási pont: A GET 3. § 1b. pont szerinti fogalom.

EIC kód: Energy Identification Coding scheme". Egységes azonosítási kódrendszer, amely az energiaipari információs rendszerek közötti automatikus kommunikációban használt a kommunikáció tárgyának azonosítására szolgál

ENTSO-G: The European Network of Transmission System Operators for Gas – Európai Gáz Szállítói Rendszerüzemeltetők Szervezete, ami segíti a tagok együttműködését 

Felhasználó: A GET 3. § 17. pont szerinti fogalom.

Fizikai áramlással ellentétes irányú kapacitás:  A földgáz olyan, nem fizikai szállítását lehetővé tevő kapacitás, amely segítségével a fizikai áramlással ellentétes irányú szállítási feladatot a rendszerüzemeltető a fizikai áramlás irányú szállítási feladatból történő nettósítással teljesít.

Gázév: A GET 3. § 36. pont szerinti fogalom

Gázhónap: A VHR 1. § 6. pont szerinti fogalom

Gáznap: A 984/2013/EU rendelet 3. cikk 7. pontjában meghatározott fogalom.

Határkeresztezési betáplálási-kiadási pont: Olyan hálózati pont, amelyen Magyarország határán keresztüli földgázszállítás valósul meg

Jogcím átvezetési szolgáltatás: A földgázszállító vagy földgázelosztó rendszeren egy meghatározott földgáz mennyiség feletti rendelkezési jog két rendszerhasználó közötti átvezetése a földgázszállító rendszer fizikai vagy virtuális pontján, valamint a földgázelosztó rendszer fizikai pontján.

Kapacitás: A GET 3. § 42. pont szerinti fogalom

Kapacitás aukció: Egy – a 984/2013/EU rendelet, a Kapacitáslekötési Platform Szabályzat, valamint rendszerüzemeltetők szabályzata alapján lefolytatott – eljárás, amely során a kapacitások szétosztása piaci alapokon megvalósul.

Kapacitáslekötési Platform: A GET 3. § 43. pont szerinti fogalom.

Kapcsolt kapacitás: A 984/2013/EU rendelet 3. cikk 4. pontjában meghatározott fogalom.

Rendszerhasználati szerződés: A GET 3. § 51. pont szerinti fogalom

Rendszerhasználó: A GET 3. § 51a. pont szerinti fogalom.

Szabad kapacitás: A GET 3. § 53. pont szerinti fogalom