RBP IP KP

3.4. (2) A másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesíthető termékek, kapcsolódó eljárások


A harmonizált feltételek bemutatása, amelyek szerint a másodlagos kapacitásügyletek (átruházásokat, engedményezéseket stb.) elfogadásra kerülnek.

Másodlagos (bilaterális) kapacitáskereskedelem

A kapacitáslekötéssel rendelkező rendszerhasználó az általa lekötött kapacitásokat – hosszú távú, havi, napi, éves szezonális, nem megszakítható, megszakítható, backhaul - azonos jogok és kötelezettségek fenntartása esetén részben vagy egészben tovább értékesítheti más rendszerhasználó számára.

A kapacitások másodlagos piacon történő értékesítése az elsődleges kapacitáslekötési és földgázszállítási szerződéses időtartamon belül lehetséges.

Amennyiben az eredeti kapacitás tulajdonos az adott gáznapra már nominált az átadandó kapacitásra, a bilaterális kapacitás ügyletet a szállítási rendszerüzemeltető visszautasítja.

Az eredeti rendszerhasználó a kapacitáslekötési díjakat továbbra is az elsődleges kapacitáslekötési és földgázszállítási szerződés szerint fizeti a szállítási rendszerüzemeltetőnek.

Az elsődleges kapacitáslekötéssel rendelkező rendszerhasználók a szállítási rendszerüzemeltető Informatikai Platformján jelenthetik be a másodlagos kapacitásértékesítési igényt és annak főbb paramétereit a gáznapot megelőző nap 22:00-ig.

A kapacitásértékesítési igénybejelentés főbb paraméterei:

  1. az értékesítő rendszerhasználó ügyfél azonosítója;
  2. a kapacitást megvásárló rendszerhasználó ügyfél azonosítója;
  3. az értékesített kapacitás volumene;
  4. az értékesített kapacitás típusa (megszakítható/nem megszakítható);
  5. az értékesített kapacitás időtartama;
  6. az értékesítés hatálybalépésének időpontja.

A másodlagos kereskedelem során továbbértékesített kapacitások csak akkor kerülnek érvényesítésre, miután a kapacitásértékesítésben résztvevő másik fél azt a szállítási rendszerüzemeltető Informatikai Platformján visszaigazolja. Amíg az Informatikai Platformon nem kerül visszaigazolásra a továbbértékesített kapacitás, addig az elsődleges földgázszállítási kapacitást lekötő rendszerhasználó rendelkezik az elsődlegesen lekötött teljes kapacitás fölött, beleértve a kapacitás Egyensúlyozó Platformon történő értékesítésének lehetőségét is.

A földgázszállító rendszeri kapacitástúllépések figyelését a másodlagos kapacitás értékesítések figyelembevételével végzi a szállítási rendszerüzemeltető. Ennek keretében a rendszerhasználó az adott hálózati pont és használati időszak vonatkozásában rendelkezésére álló kapacitásai között növelő tényezőként kell figyelembe venni az általa más rendszerhasználótól másodlagos kapacitás kereskedelemben átvett kapacitásokat, míg csökkentő tényezőként az általa más rendszerhasználó számára másodlagos kapacitás kereskedelemben átadott kapacitásokat. Az átvett, illetve átadott kapacitásokat a szállítási rendszerüzemeltetői Informatikai Platform érvényes adatállománya alapján kell számításban venni.