Informatikai Platform 2018.09.30-ig

Felhívjuk Tisztelt rendszerhasználó és kapcsolódó rendszerüzemeltető Partnereink figyelmét, hogy 2018. október 1. és azt követő gázidőszakra vonatkozóan a megújult Informatikai Platform alkalmazások állnak az Önök rendelkezésére.
Az alkalmazások elérhetőségét és a megújult rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat az Informatikai Platform 2018.10.01-től linken érik el. 

Az Informatikai Platform a jogszabályok által a szállítási rendszerüzemeltető és szállítási rendszerirányító számára meghatározott illetve vállalt feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközrendszer.

Az Informatikai Platform internet alapon, a szabályozó által meghatározott gyakorisággal frissülő adatokkal biztosítja többek között az együttműködő földgázrendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartásához, valamint a szerződések alapján meghatározott szállítási feladat előkészítéséhez és  lebonyolításához valamint elszámolásához szükséges adatforgalmat. Ezen alkalmazás segítségével teszünk eleget hazai ás Európai Uniós adatszolgáltatási kötelezettségeinknek.

Csatlakozó rendszerüzemeltetőknek gáznap utáni adatszolgáltatás

A kromatográf minőségi adatokat (10 órai adatszolgáltatásunk) az alábbi oldalakon érhetik el:​​ https://app.fgsz.hu/KWHIP/ oldalon az Adatszolgáltatások, Felhasználók Fájlok menüpont alatt levő könyvtárban, mely tartalmazza a korábbi év fájljait is!

A könyvtárban havi bontásban találhatóak az adatok, a fájl neve: HUL…….évhónap_KWh.csv

Az allokált adatok publikálása (14.00 órai adatszolgáltatásunk) a https://app.fgsz.hu/KWHIP/felületen az előzőkben vázolt struktúrának megfelelően megtalálható.

A fájl neve: HUL…….évhónap_ALLOC_KWh.csv

Elektonikus tanúsítvány

Az Informatikai Platform eléréshez külső minősített bizalmi szolgáltató által kiállított tanúsítványt fogadunk el! A Magyar Média és Hírközlési Hatóság oldalán elérhető a nyilvántartott szolgáltatók listája, melyben szereplő kibocsájtók tanúsítványait befogadjuk.

NMHH

 Az Informatika Platform eléréséhez használandó elektronikus tanúsítványnak a következő feltételeknek kell megfelelnie:

  • Külső, minősített bizalmi szolgáltató állítja ki.
  • A minősített bizalmi szolgáltató az igénylő személyazonosságának ellenőrzése után bocsátja ki az elektronikus tanúsítványt, amely a felhasználói ügyfél azonosításra alkalmas. 

​A tárgyi szolgáltatás igénybevételét a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével kezdeményezhetik.

Megjegyzés: külső tanúsítványokat csak abban az esetben lehet felhasználni az Informatikai Platform eléréséhez, ha azok felhasználói ügyfél azonosításra (autentikációs tanúsítvány) felhasználhatók, valamint kitöltött e-mail cím mezőt  tartalmaznak (a tanúsítvány "Tulajdonos"  mezőjében szereplő "E" attribútumában vagy a "Tulajdonos alternatív neve" mezőben az RFC822-név-ben)!

A régi típusú kártyaolvasóhoz a szoftver letölthető itt.

Letölthető dokumentumok:

Elektronikus tanúsítvány használata az Informatikai Platformon
Kérelem

Etso kódkibocsájtói jogosítvány 

Az ETSO szervezet 2009. április 29.-én jóváhagyta az FGSZ Zrt. kódkibocsátási kérelmét.

Az FGSZ Zrt. a magyar gázipar számára a 39 -el kezdődő EIC kódok kibocsátására jogosult.

Az EIC kóddal kapcsolatos részletes szabályok a hatályos Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat  6.11.1 fejezetében és VII. sz. mellékletében találhatók.​

Informatikai platform elérhetősége

Az oldalon ismertetett alkalmazásokhoz - az éles és tartalék FGSZ portál (http://fgsz.hu és a https://standby.fgsz.hu/hu-hu) kivételével - csak az FGSZ Zrt. szerződött partnerei rendelkeznek hozzáféréssel.
 

ÉLES RENDSZEREK

TESZT RENDSZEREK

TARTALÉK RENDSZEREK (kWh)

SZERVER-SZERVER INTERFÉSZ

SZERVER-SZERVER INTERFÉSZ 2015.10.01-től

SZERVER-SZERVER INTERFÉSZ 2016.10.01-től
AS4

Kapcsolat: 

00:00 CET – 24:00 CET közötti elérhetőség: 
Telefonszám: +36-70-938-7961
Kiegyensúlyozó gáz ára

Az egyes gáznapokra érvényes kiegyensúlyozó gáz ára a Kereskedelmi Platform működési szabályzat 7.2.1. pontjában meghatározott paraméterek szerint kerül megállapításra. Az egyes gáznapokra érvényes kiegyensúlyozó gázár tájékoztató adatokat az alábbi linken található táblázat tartalmazza.


2016. január 31-ét megelőző időszak kiegyensúlyozó gázár adatai