Ellátásbiztonság

Az FGSZ a magyar gázellátás biztosításának fontos szereplője. Európában a szállítási rendszerüzemeltetők feladata a vezeték-infrastruktúra fejlesztése és karbantartása. Emellett az európai uniós és hazai szabályozás alkotta keretben a rendszerüzemeltetők elsődleges célja a rendszer biztonságos és hatékony üzemeltetése, a szállítási szolgáltatás megfizethetősége, illetve a vezetékek kapacitásaihoz való transzparens és diszkriminációsmentes hozzáférés biztosítása minden erre jogosult piaci szereplő számára.

A földgáz ma és a közeljövőben az energetikai vertikumban nem helyettesíthető, ezért különösen fontos az ellátásbiztonság garantálása a hazai fogyasztók számára.

Mivel a magyarországi ellátás mindössze nagyjából 20%-át fedezi a hazai kitermelés, ezért stratégiai érdek a nemzetközi beszállítások biztosítása, a környező országokkal történő koordináció útján az ellátásbiztonság garantálása érdekében. Az EU által hozott ellátásbiztonsági intézkedések és szabályok, a még hiányzó infrastruktúra összeköttetéseinek javítását, a tagállamok közötti együttműködés segítését és a piac-vezérelt megközelítést célozzák. A 2006-os és 2009-es gázválságok hazánkban is erősen éreztették hatásukat, komoly károkat okozva a gazdaság számos szektorában. Ezért az érintett tagállamok – az Európai Unió támogatásával – komoly infrastruktúra-fejlesztésekbe kezdtek. A gázválságok óta eltelt időben Magyarország földgáz-infrastruktúrája – mind a földgáz tárolói kapacitásait tekintve (melyek az ország éves fogyasztását akár 60%-ban is képesek fedezni), mind a más országok gázpiacaival való összeköttetést biztosító új határkeresztező infrastruktúrák tekintetében – komoly fejlődésen ment keresztül. Elmondhatjuk, hogy a hazai és regionális gázpiac és infrastruktúra ma sokkal felkészültebb és ellenállóbb esetleges jövőbeli, a korábbi gázválságokhoz hasonló, ellátási sokkokkal szemben.

Emellett a régiós országok és az EU fontos lépéseket tett az energiafüggőség csökkentésére, a diverzifikált ellátás biztosítására. A nagy flexibilitást nyújtó és gyorsan bővülő LNG piacnak köszönhetően a földgáz egyre inkább egy általánosan elérhető (commodity) termékké válik. Ebből a rugalmasságból – áttételesen ugyan – de a tengertől elzárt közép-kelet-európai országok is profitálnak a földgázpiac alapját képező, nemzetközi infrastruktúra összeköttetéseken keresztül. Ezek az összeköttetések teszik lehetővé a különböző gázforrások és szállítási útvonalak versenyét. Ez a piaci verseny jelent biztosítékot a földgáz-ellátás zavartalanságára és a földgáz megfizethetőségére. Mindezen lépések hatékonyan javították és javítják a közép-kelet-európai régió energiaellátásának biztonságát.