Távvezeték


A távvezetékek a földgázt hazai termelő helyektől, a föld alatti gáztárolóktól, illetve az országhatár átlépésétől a gázelosztó társaságok, ipari fogyasztók átvételi pontjáig és az országhatárig szállítják. Jellemzően nagyobb földrajzi térségek között történő földgázszállításra szolgálnak és több átadási is pontot is ellátnak.

A távvezeték-rendszer számokban:

  • Teljes magyarországi hossz: 5889 km
  • Egy távvezeték hossza: 1-100 km
  • Átmérő: 80-1400 mm között
  • Közel 400 önálló, föld alatt haladó vezeték

A vezetékek nagy szilárdságú acélból készültek és a korrózió elleni védelemmel vannak ellátva.

A magyarországi földgázszállítás közel hetvenéves múltra tekint vissza. A távvezetékes földgázszállítás kezdetét a zalai kőolajmezőkből termelt kőolaj és földgáz Csepelen lévő finomítóba és Budapestre történő szállítása jelentette. A Bázakerettye−Budapest közötti DN 200-as (200 mm átmérőjű) vezetéken az olaj és a földgáz szakaszosan, "dugóban" került elszállításra az 1949-1964 közötti években. Ez a vezeték olyan jó minőségben épült meg, hogy egyes szakaszai még mind a mai napig üzemelnek, igaz nem a földgázszállító rendszer részeként.

A teljes magyar földgázszállító távvezetéki rendszer hossza 5889 km. Ez annyit jelent, hogy ha a csőszálakat egymás mögé raknánk, akkor Magyarországtól Mongóliáig érne. Térfogatát tekintve ez a csőhálózat rendszer – teljes nyomásra feltöltve – képes egész Magyarország egy napi leghidegebb téli gázigényét biztosítani.

Annak érdekében, hogy a fogyasztókat folyamatosan elláthassuk földgázzal, minden föld alá kerülő vezetékünket bevonattal látjuk el, ami megvédi a korróziótól. Ez a szigetelő réteg megakadályozza a csövek idő előtti kilyukadását. Az általunk üzemeltetett csővezetékek felülete olyan nagy méretű, hogyha a teljes távvezeték rendszert védő bevonatot egy területre kiterítenénk, arra a Real Madrid jelenlegi stadionja ezerszer elférne.

A távvezetékek hatékonyabb korrózió elleni védelmének biztosítása érdekében a föld alá kerülő csőszakaszok a szigetelés mellett külső áramforrású, úgynevezett aktív korrózió védelmi rendszerrel is védve vannak. Az eljárás lényege, hogy külső áramforrás segítségével, szabályozott módon védőáramot juttatunk a csőre, ami biztosítja, hogy a csővezeték még legmostohább talajviszonyok mellett sem lyukadhasson ki. A védelmet biztosító berendezések a távvezeték nyomvonalán a talajviszonyok ismeretében meghatározott távolságra helyezkednek el. A teljes aktív korrózióvédelmi (katódvédelmi) rendszer adatai egy vezeték nélküli távfelügyeleti rendszeren keresztül kiolvashatók, és a szükséges felügyeleti parancsok is kiadhatók, így nem szükséges a távoli helyszínekre kiutazni.

A távvezetékek jellemzően nagy távolságokra lévő gázipari létesítményeket kötnek össze, ezért föld alatt olyan területekre kerülnek elhelyezésre, ahol az emberi tevékenységet (mezőgazdasági földművelés) legkevésbé befolyásolják és veszélyeztetik. Azért, hogy a föld alatt haladó vezetékek jelentette veszélyre felhívjuk figyelmet, nyomvonal jelzőket telepítünk a vezetékek fölé.

A vezetékek nyomvonalát jelölő táblák

A nyomvonaljelzőkön olyan információs tábla látható, amely tartalmazza a napi 24 órában működő diszpécser szolgálatunk ingyenesen hívható elérhetőségét. Így bármilyen veszély esetén annak bejelentését számunkra meg lehet tenni.

A vezetékek állapota mind építésük során, mind megépítésüket követően szigorú és rendszeres ellenőrző vizsgálatokkal kerül ellenőrzésre, hogy a meghibás lehetősége a lehető legkisebb legyen.

Ez az ellenőrzés olyan korszerű eljárással történik, – szaknyelven intelligens görénnyel –, amely képes a legkisebb, akár tűhegynyi méretű anyagfogyást is kimutatni.

A vezeték állapotfelmérésére szolgáló intelligens görény

Ez az eljárás annyira egyedi és különleges, hogy a James Bond filmek alkotóit is megihlette. A The Living Daylights (Halálos rémületben) című filmben a főhős egy ilyen berendezésben elrejtőzve menekült el az egykori Szovjetunió területéről. 

A közúti és a vasúti szállításhoz viszonyítva a csővezetékes szállítás során történik a legkevesebb baleset, így a távvezetéken történő szállítás tekinthető napjainkban a legbiztonságosabb szállítási eljárásnak. A biztonságos üzemeltetési élettartam az 1950-es években várható 30 évről napjainkra 80 évre növekedett, a szabályozási környezet és a technológia fejlődésének köszönhetően.

A biztonság nemcsak a gázellátás folyamatos biztosítását, hanem a környezet megóvását is jelenti. A biztonság folyamatos megőrzése érdelében rendszeresen ellenőrizzük és karbantartjuk földgázszállító rendszerünket.

A földgáz szállítása gáztömör csővezetéki rendszerben történik. A gáztömörség – melyet folyamatosan ellenőrzünk – biztosítja, hogy a csővezetékekbe kívülről nem kerülhet be a felhasználást károsan befolyásoló szennyeződés, és onnan nem kerülhet ki a robbanásveszélyes földgáz, megelőzve a környezeti terhelést.

A biztonság nemcsak a gázellátás folyamatos biztosítását, hanem a környezet megóvását is jelenti. A biztonság folyamatos megőrzése érdelében rendszeresen ellenőrizzük és karbantartjuk földgázszállító rendszerünket.

A távvezetékekben szállított földgáz lehetséges veszélyforrást jelent a környezetre nézve, ezért mindent megteszünk a kockázat minimális szinten tartása érdekében. Minden vezeték környezetében biztonsági övezet kerül kijelölésre, melyen belül tilos:

  • az építési tevékenység
  • bármilyen építmény elhelyezése
  • tűzrakás, illetve anyagok égetése
  • a távvezetékek állapotát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;
  • anyagok elhelyezése, tárolása.

Napjainkban távvezetékeinkre a legnagyobb veszélyt a városok terjeszkedése során a vezetékek környezetében felügyelet nélkül végzett földmunka jelenti.

Kérjük, amennyiben távvezetékeinket érintő vagy keresztező terve van, haladéktalanul keressen meg bennünket. A vezetékek megsértését követően a levegőbe kiáramló földgáz amellett, hogy súlyos balesetet tud okozni, a meghibásodás következtében jelentős számú fogyasztó számára jelentheti a javítás időszakára a szolgáltatás kiesését.

Annak érdekében, hogy az ilyen baleseteket megelőzhessük, vezetékeink nyomvonalát jól látható jelzőoszlopokkal megjelöljük.

A nyomvonaljelzőre telepített adattábla információ tartalma

A jelzőoszlopokon megtalálja folyamatosan működő diszpécserszolgálatunk elérhetőségét. Ha bármilyen rendellenességet tapasztal vezetékeink környezetében, akkor kérjük haladéktalanul jelezze felénk. Ingyenesen hívható hibabejelentő telefonszámunk: +36 80 201 245.

Már a csővezetékek építése közben, majd később, az üzemeltetés során a lehető legkorszerűbb vizsgálati és ellenőrző módszereket alkalmazzuk, hogy a fogyasztók számára folyamatosan biztosítsuk a földgázt.

A már megépített és üzemelő vezetékek nyomvonalát rendszeresen ellenőrizzük repülővel, ahonnan a vezetékeket veszélyeztető illegális építési tevékenység és a vezetéken esetlegesen kialakuló szivárgás azonnal kiszűrhető és a javítás elvégezhető.

A vezetékek műszaki állapotát az elérhető legkorszerűbb vezeték vizsgálati eszközökkel rendszeres időközönként ellenőrizzük. A vizsgálat során a vezetéken végig haladó berendezések már a tűhegynyi méretű meghibásokat képesek kimutatni.

Vezeték állapotfelmérése intelligens görénnyel  

 A vizsgálat eredményeit kiértékelve tervezzük meg a vezetékeinken feltárt hibák javítását. Ebből Önök annyit észlelnek, hogy évente 2 napra vezetékeink egy részét karbantartás céljából – jellemzően a nyári időszakban – leállítjuk. Ez idő alatt a vezetékes földgáz szolgáltatás szünetel.