Kapacitásbővítés


A Rendszerhasználó/Kapcsolódó Rendszerüzemeltető kapacitásbővítésre vonatkozó igénye esetén az Üzletszabályzat vonatkozó pontjának megfelelő adatokat megküldi az FGSZ Zrt.-nek.

Az új igényt megvizsgálva a Társaság a jogszabályokban előírtaknak (GET Vhr 65§ (1)) megfelelően maximum 60 naptári napon belül kapacitásnyilatkozatot ad ki az igénylőnek.
A kapacitásnyilatkozat tartalmazza az igény kiszolgálhatóságának műszaki és pénzügyi feltételeit és a megvalósítás időpontját.

 A vizsgálat eredménye a kiszolgálhatóság szempontjából az alábbiak lehetnek:

-  nincs szükség semmilyen fejlesztésre, az igény kiszolgálható a kért időponttól

-  a kiadási/betáplálási ponton átalakításra, vagy új építésére van szükség

- szállítóvezetéki kapacitásbővítésre is szükség van a kiadási/betáplálási pont átalakítása, vagy új építése mellett

 Amennyiben az igény fejlesztés nélkül kiszolgálható, a kapacitásnyilatkozat tájékoztató jellegű és az Igénylő tudomásul veszi azt.

Amennyiben az igény kiszolgálhatóságának pénzügyi és/vagy műszaki feltételei is vannak, akkor a megküldött kapacitásnyilatkozatban foglaltakat az igénybejelentő elfogadja és erről írásban a kiadott kapacitásnyilatkozatban meghatározott határidőre nyilatkozik. Ezt követően a Társaság Fejlesztési Megállapodást/Csatlakozási szerződést köt a Kapcsolódó Rendszerüzemeltetővel, mely tartalmazza a finanszírozás feltételeit és módját és a kapacitás rendelkezésre állásának időpontját. A kapacitás rendelkezésre állásának időpontjától az igénylő Kapcsolódó Rendszerüzemeltetővel aláírt Együttműködési megállapodást a növekedett igény szerint módosítani kell.