Korlátozás


Amennyiben a hozzáférésre jogosultak vételezése tartósan meghaladja a rendelkezésre álló földgáz mennyiségét, és a rendszer egyensúlyát már más eszközökkel nem lehet biztosítani, a szállítási rendszerirányító elrendelheti a vételezés korlátozását az érvényben lévő Korlátozási besorolás szerint.

Korlátozási besorolások és jóváhagyó határozataik gázévek szerint

A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről a 110/2020 (IV.14.) Kormány rendelet rendelkezik.

Korlátozási besorolás összeállításához szükséges dokumentumok:

Korlátozás besorolás sablon

A Besorlási útmutatót a hatályos ÜKSZ VI. számú melléklete tartalmazza.