Együttműködési megállapodások


Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) 3.3 pontja az alábbiak szerint rendelkezik a Rendszerüzemeltetők együttműködéséről:

„3.3.1. Együttműködési megállapodások a hazai rendszerüzemeltetők között

(a) Az együttműködő földgázrendszer minden, a tevékenységükkel érintett – ideértve a próbaüzemet is – csatlakozó pontjára vonatkozóan;

i. a szállítási rendszerüzemeltetőnek a földgázelosztóval;

ii. a szállítási rendszerüzemeltetőnek vagy a földgázelosztónak a földgáztároló engedélyessel;

iii. a szállítási rendszerüzemeltetőnek, a földgáztároló engedélyesnek, és a földgázelosztónak a földgáztermelővel;

iv. a földgázelosztónak a földgázelosztóval;

v. a telephelyi engedélyesnek a földgázelosztóval vagy szállítási rendszerüzemeltetővel;

vi. a szállítási rendszerüzemeltetőnek a közvetlen szállítóvezetéki felhasználóval;

vii. szállítási rendszerüzemeltetőnek a szállítási rendszerüzemeltetővel;

viii. a szállítóvezeték létesítőnek a szállítási rendszerüzemeltetővel

megkötött együttműködési megállapodásban kell rendelkezni az érintett pont közös használatáról, a kötelezettségek és felelősségek rögzítéséről, az elszámolások és a vitás kérdések rendezéséről.

(b) A telephelyi engedélyes a földgázszállító vezeték és a telephelyi vezeték csatlakozási pontján, illetve a földgázelosztó vezeték és a telephelyi vezeték csatlakozási pontján kapcsolódó rendszerüzemeltetőnek tekintendő.

(c) A telephelyi engedélyessel való együttműködés során a szállítási rendszerüzemeltető a földgázszállító rendszerhez, a földgázelosztó a földgázelosztó rendszerhez kapcsolódó rendszerüzemeltetőre vonatkozó előírásoknak megfelelően jár el.

(d) Az (a) pont szerinti engedélyesek közötti kapcsolattartás az együttműködési megállapodásokban előírtak szerint történik. Ezen együttműködési megállapodásokban kell rögzíteni a kapcsolattartók nevét, címét, beosztását, felelősségét és elérhetőségét.

(e) A szállítóvezeték létesítő engedély kérelmezője, illetve a létesítendő vezetékhez kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető közötti együttműködési megállapodásra vonatkozó előírásokat a VHR vonatkozó paragrafusa11 tartalmazza.

(f) Az együttműködési megállapodás minimális tartalmi elemei a következők:

i. Eljárásrend az érintett hálózati pont használatáról;

ii. A földgáz átadás-átvételi helye;

iii. Átadási nyomás és hőmérséklet;

iv. A földgáz betáplálási-kiadási pont(ok) kapacitásai;

v. A rendszerhasználók azonosításának szabályai;

vi. Napi szállítandó mennyiségek egyeztetése;

vii. A lekötött kapacitások egyeztetése (a kapcsolódó pontok(ok) használatához és a Korlátozási Besorolás összeállításához);

viii. Allokálás a földgázszállító rendszer betáplálási-kiadási pontjaira;

ix. Eljárás a lekötött kapacitás túllépése esetén;

x. Eljárás kapacitásfejlesztésre vonatkozóan;

xi. A földgáz mennyiségének mérése és elszámolása;

xii. A földgáz minőségi jellemzői és azok mérése, bizonylatolási rendje;

xiii. A mennyiségi és a minőségi adatok kifogásolása;

xiv. Földgáz szagosításával kapcsolatos egyéb információk;

xv. Adatszolgáltatás;

xvi. Megszakítás és korlátozás elrendelése és végrehajtása (rendkívüli helyzetekben történő együttműködés);

xvii. Megszakítás és korlátozás kidolgozása, különös tekintettel a lekötött kapacitások egyeztetésének módjára, valamint ennek elrendelése és végrehajtása (rendkívüli helyzetekben történő együttműködés);

xviii. Üzemzavar és karbantartás miatti üzemszünet;

xix. Kapcsolattartás módja, a Felek képviselői;

xx. Vitás kérdések rendezése;

xxi. Jogutódlás.

(g) Az együttműködési megállapodások tartalmának egységessége érdekében azon rendszerüzemeltetők, amelynek rendszereihez csatlakozási lehetőség áll fenn, honlapjukon minta megállapodásokat tesznek közzé:

i. a szállítási rendszerüzemeltető a földgázszállítási betáplálási-kiadási pontokra;

ii. a földgázelosztók azon földgázelosztói betáplálási pontjaira, ahol a betáplálás közvetlenül a földgáztermelő rendszeréből történik;

iii. a földgázelosztók a földgázelosztó rendszerek kiadási pontjaira;

iv. a földgáztároló engedélyes azon földgáztárolói betáplálási-kiadási pontra, ahol a betárolás vagy kitárolás közvetlenül a földgáztermelő rendszerére, vagy abból történik.”

Az Együttműködési megállapodás az FGSZ Zrt. Üzletszabályzatában szereplő típusszerződés, amelyet a MEKH jóváhagyott