Kapcsolódás a földgázszállító rendszerhez

Új földgázigény jelentkezik

Az igény elküldése az FGSZ-nek
Az igény vizsgálata, kapacitásnyilatkozat megküldése az Igénylőnek
A kapacitásnyilatkozat elfogadása
A kapacitás biztosításának lehetőségei, az igény megvalósításának felételei
Az igény megvalósítása
Csatlakozás a rendszerhez