Hatályos európai uniós jogszabályok

2022/1369 Tanács (EU) rendelete a koordinált gázkereslet-csökkentési intézkedésekről

2019/942 Európai Parlament és Tanács (EU) rendelete az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról

1938/2017/EU rendelet a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

459/2017/EU rendelet a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

460/2017/EU rendelet az összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról

2015/703 Bizottság (EU) rendelete az interoperabilitás és az adatcsere szabályaira vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról

1348/2014/EU végrehajtási rendelet a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról

312/2014/EU rendeleta gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról

347/2013/EU rendeleta transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a , a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról

1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeleta nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról

2009/73/EK irányelva földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

715/2009/EK rendeleta földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

2017/684 EU határozat a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

177/2018 EU Bizottsági ajánlás a tagállamok közötti, a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló  (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke szerinti szolidaritási mechanizmus alkalmazására vonatkozó műszaki, jogi és pénzügyi megállapodásokba foglalandó elemekről