3.1.2. m) A szállítórendszer fizikai kapacitásai számításának módszertana, paraméterei


Átfogó leírás a műszaki kapacitás kiszámításához felhasznált módszertanról és eljárásokról.

Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) 6.13.3. fejezete szerint:

Kapacitás meghatározás a földgázszállító rendszeren

(a) A földgázszállító rendszerre az alábbi kapacitások határozhatók meg: 

 1. maximális napi kapacitás (MJ/nap);
 2. maximális órai kapacitás (MJ/óra);
 3. maximális napi szabad kapacitás (MJ/nap);
 4. maximális órai szabad kapacitás (MJ/óra).

(b) A kapacitások minden betáplálási és kiadási pontra meghatározandók.

(c) A megrendelt földgázszállítási feladatok teljesíthetőségét a földgázszállító matematikai modellezéssel, hidraulikai szimuláció (hidraulikai vizsgálat) alapján határozza meg

(d) Az adott hálózati pont m3/óra, m3/nap kapacitás értékeit a MER-ben az adott pontra publikált fűtőértékkel kell MJ/óra, MJ/nap értékre átszámolni.


A lekötött és szabad kapacitások meghatározásának módszertana

Lekötött kapacitás meghatározásának módszertana

A lekötött kapacitások meghatározásánál a betáplálási és a kiadási pontokon a rendszerhasználók által az aktuális kapacitáslekötési és földgázszállítási szerződésekben összesen lekötött kapacitást kell figyelembe venni, az alábbi bontásban:

 1. Nem megszakítható kapacitások (egy évnél hosszabb időtartamra lekötött, egy éves időtartamra lekötött, lekötött szezonális, havi, napi);
 2. Megszakítható kapacitások (egy éves, havi, napi megszakítható kapacitások összesen);
 3. A fizikai szállítással ellentétes irányú (backhaul) kapacitások.

Szabad kapacitás meghatározásának módszertana

(a) Szabad kapacitás meghatározásának peremfeltételei a földgázszállító rendszeren az alábbiak:

 1. A geometriai és hidraulikai jellemzőkből számított, időegység alatti maximális közegáram meghatározásra kerül a betáplálási és kiadási pontokra hidraulikai számítások segítségével.
 2. A hidraulikai jellemzőknél figyelembevételre kerülnek a vizsgált időszakra a kapcsolódó rendszerek (földalatti gáztárolók, import betáplálási pontok, hazai termelési betáplálási pontok) maximális kapacitás és nyomás adatai.
 3. A szabad kapacitás meghatározása MJ/óra mértékegységben történik, a napi maximális kapacitás ennek 24-szerese.
 4. A szabad kapacitások meghatározásánál figyelembevételre kerülnek a visszaadott kapacitások.

(b) A hálózati pontok szabad kapacitásait 10 gázévre előre kell az alábbi bontásban megadni:

 1. Napi bontásban az aktuális hónapban.
 2. Havi bontásban legalább 18 hónapra előre.
 3. A további gázévekre éves bontásban.

(c) A földgázszállító rendszer hálózati pontjaira vonatkozó szabad kapacitások meghatározási módszertana az alábbi esetekre vonatkozik:

 1. A hálózati pontok nem megszakítható szabad kapacitása.
 2. A hálózati pontok megszakítható szabad kapacitása.
 3. A hálózati pontok fizikai áramlással ellentétes irányú (backhaul) szabad kapacitása.


A hálózati pontok nem megszakítható szabad kapacitása

Betáplálási pontok nem megszakítható szabad kapacitása

(a) A betáplálási pontok nem megszakítható szabad kapacitásának meghatározása az alábbiak szerint történik:

          1. Figyelembe vett adatok és peremfeltételek:

 • A nagynyomású földgázszállító rendszer betáplálási (import, földalatti gáztároló, hazai termelés) pontjainak maximális napi (MJ/nap) és órai (MJ/óra) kapacitás adatai.
 • A rendszerhasználók által lekötött napi (MJ/nap) kapacitás adatok.
 • A rendszerhasználók által leadott kapacitás igények esetében az órai és napi kapacitások közötti átszámításnál 24-es csúcs-kihasználási óraszámot kell alkalmazni.
 • A szabad kapacitás meghatározása a nagynyomású földgázszállító rendszer betáplálási pontjainak maximális napi kapacitásai, valamint a rendszerhasználók által adott betáplálási pontra összesen lekötött nem megszakítható napi kapacitások különbség képzésével történik:

  2. Szabad kapacitás = (adott betáplálási pont maximális kapacitása) – (adott betáplálási pontra lekötött nem megszakítható kapacitások összege). A szabad kapacitás meghatározásánál a hidraulikailag legnagyobb szállítható mennyiséget csökkenteni kell a földgázszállító a földgázelosztó és a földgáztároló által a rendszerükre vonatkozó technológiai és veszteség-kezelési célra a földgázszállító rendszeri betáplálási pontjain lekötött kapacitásokkal, valamint szükség esetén a rendszeregyensúly fenntartás érdekében lekötött kapacitással.

A földgázelosztó és földgáztároló rendszerüzemeltetők technológiai célú földgázfelhasználásának és veszteség pótlására vonatkozó kapacitáslekötéseiket a rendszerükön tervezett technológiai célú földgázfelhasználások függvényében és a rendszerükön jelentkező rendszerhasználói igények után, a 3 előző gázév üzemeltetési tapasztalatainak figyelembevételével egyedileg határozzák meg.

A földgázszállító rendszer sajátgáz felhasználását, a vezetékkészletet, valamint a betáplálási és kiadási pontokon naponta forgalmazott földgázt a földgázszállító méri. Ezen mérések alapján a földgázszállító saját technológiai célú és a veszteség pótlására felhasznált földgáz mennyiségét az alábbi képlettel lehet meghatározni:

Technológiai célú igény = méréskülönbözet és veszteség + sajátgáz felhasználás.

Ahol a méréskülönbözet
=
(zárókészlet + átadások /kiadási ponti mérések/)
-
(nyitókészlet + átvételek /betáplálási ponti mérések/)

A földgázszállítói a fenti eljárással naponta meghatározza technológiai célú földgázfelhasználását. A 3 előző gázév legmagasabb napi földgázfelhasználás a földgázszállító betáplálási ponti kapacitásigénye.

3. Az így kiszámított elvi szabad kapacitás kihasználhatósága azonban a földgázszállító rendszer hidraulikai viszonyaitól függ, azaz attól, hogy honnan hová, milyen peremfeltételek mellett kell szállítani.

 

Kiadási pontok nem megszakítható szabad kapacitása

(a) A kiadási pontok szabad kapacitásának meghatározása az alábbiak szerint történik:

           1 Figyelembe vett adatok és peremfeltételek:

 • a kiadási pontok maximális napi (MJ/nap) és órai (MJ/óra) kapacitás adatai;
 • a rendszerhasználók által lekötött napi (MJ/nap) és órai (MJ/óra) kapacitás adatok a kiadási pontokon.

  2. A kiadási pontok elvi szabad kapacitásainak meghatározása a kiadási pontok maximális napi/órai kapacitásai, valamint a rendszerhasználók által adott kiadási pontra összesen lekötött napi/órai kapacitások különbség képzésével történik:
 • Elvi szabad kapacitás = (adott kiadási pont maximális kapacitása) – (adott kiadási pontra lekötött nem megszakítható kapacitások összege).

            3. Az így kiszámított elvi szabad kapacitás kihasználhatósága azonban a földgázszállító rendszer hidraulikai viszonyaitól függ, azaz attól, hogy honnan hová, milyen peremfeltételek mellett kell szállítani. 


A hálózati pontok megszakítható szabad kapacitása

Betáplálási pontok megszakítható szabad kapacitása

(a) A betáplálási pontok megszakítható szabad kapacitásának meghatározása az alábbiak szerint történik:

 1. Figyelembe vett adatok és peremfeltételek:
 • A nagynyomású földgázszállító rendszer betáplálási (import, földalatti gáztároló, hazai termelés) pontjainak maximális (MJ/óra) kapacitás adatai.
 • A rendszerhasználók által lekötött nem megszakítható napi (MJ/nap) és órai (MJ/óra) kapacitás adatok.
 • A rendszerhasználók által leadott kapacitás igények esetében az órai és napi kapacitások közötti átszámításnál 24-es csúcs-kihasználási óraszámot kell alkalmazni.
 • Megszakítható szabad kapacitást azokon a betáplálási pontokon kell meghatározni, amely pontokon a nem megszakítható kapacitás teljes mértékben lekötésre kerül vagy a szállítási viszonyok miatt megszakítható kapacitást ajánlott fel a földgázszállító
 • A szabad kapacitás meghatározása a nagynyomású földgázszállító rendszer betáplálási pontjainak maximális órai kapacitásai, valamint a rendszerhasználók által adott betáplálási pontra összesen lekötött maximális órai megszakítható kapacitások különbség képzésével történik, melyet növelni kell a lekötött backhaul kapacitás abszolút értékével: 
 • Szabad kapacitás = adott betáplálási pont maximális kapacitása – adott betáplálási pontra lekötött megszakítható kapacitások összege + lekötött backhaul abszolút értéke.
 • Az így kiszámított elvi szabad kapacitás kihasználhatósága azonban a földgázszállító rendszer hidraulikai viszonyaitól függ, azaz attól, hogy honnan hová, milyen peremfeltételek mellett kell szállítani.

Kiadási pontok megszakítható szabad kapacitása

(a) A kiadási pontok megszakítható szabad kapacitásának meghatározása az alábbiak szerint történik:

 1. Figyelembe vett adatok és peremfeltételek:
 • A nagynyomású földgázszállító rendszer kiadási pontjainak maximális (MJ/óra) kapacitás adatai.
 • A rendszerhasználók által lekötött nem megszakítható napi (MJ/nap) és órai (MJ/óra) kapacitás adatok.
 • A rendszerhasználók által leadott kapacitás igények esetében az órai és napi kapacitások közötti átszámításnál 24-es csúcs-kihasználási óraszámot kell alkalmazni.
 • Megszakítható szabad kapacitást azokon a kiadási pontokon kell meghatározni, amely pontokon a nem megszakítható kapacitás teljes mértékben lekötésre kerül vagy a szállítási viszonyok miatt megszakítható kapacitást ajánlott fel a földgázszállító.
 • A szabad kapacitás meghatározása a nagynyomású földgázszállító rendszer kiadási pontjainak maximális órai kapacitásai, valamint a rendszerhasználók által adott betáplálási pontra összesen lekötött órai megszakítható kapacitások különbség képzésével történik, melyet növelni kell a lekötött backhaul kapacitás abszolút értékével:
 • Szabad kapacitás = adott kiadási pont maximális kapacitása – adott kiadási pontra lekötött megszakítható kapacitások összege + lekötött backhaul abszolút értéke.

  2. Az így kiszámított elvi szabad kapacitás kihasználhatósága azonban a földgázszállító rendszer hidraulikai viszonyaitól függ, azaz attól, hogy honnan hová, milyen peremfeltételek mellett kell szállítani.


A hálózati pontok fizikai áramlással ellenkező irányú (backhaul) szabad kapacitása

Betáplálási pontok backhaul szabad kapacitása

(a) A betáplálási pontok backhaul szabad kapacitásának meghatározása az alábbiak szerint történik:

 1. Figyelembe vett adatok és peremfeltételek:
 • A nagynyomású földgázszállító rendszer betáplálási (import, földalatti gáztároló, hazai termelés) pontjainak maximális (MJ/óra) kapacitás adatai.
 • A rendszerhasználók által lekötött megszakítható napi (MJ/nap) és órai (MJ/óra) kapacitás adatok.
 • A rendszerhasználók által leadott kapacitás igények esetében az órai és napi kapacitások közötti átszámításnál 24-es csúcs-kihasználási óraszámot kell alkalmazni.
 • Import betáplálási pontokon figyelembe kell venni az országos földgázrendszer biztonságos ellátásához szükséges minimális beszállítási mennyiséget.
 • A backhaul szabad kapacitás meghatározása: a nagynyomású földgázszállító rendszer betáplálási pontjain lekötött órai kapacitásból le kell vonni az országos földgázrendszer biztonságos ellátásához szükséges minimális órai mennyiséget és a rendszerhasználók által az adott betáplálási pontra összesen lekötött órai backhaul kapacitásokat.
 • Szabad kapacitás = adott betáplálási ponton lekötött nem megszakítható kapacitás – országos földgázrendszer biztonságos ellátásához szükséges minimális órai mennyiség - adott betáplálási pontra lekötött backhaul kapacitások összege.

  2. Az így kiszámított elvi szabad kapacitás kihasználhatósága azonban a földgázszállító rendszer hidraulikai viszonyaitól függ, azaz attól, hogy honnan hová, milyen peremfeltételek mellett kell szállítani.

Kiadási pontok backhaul szabad kapacitása

(a) A kiadási pontok megszakítható szabad kapacitásának meghatározása az alábbiak szerint történik:

 1. Figyelembe vett adatok és peremfeltételek:
 • A nagynyomású földgázszállító rendszer kiadási pontjainak maximális (MJ/óra) kapacitás adatai.
 • A rendszerhasználók által lekötött megszakítható napi (MJ/nap) és órai (MJ/óra) kapacitás adatok.
 • A rendszerhasználók által leadott kapacitás igények esetében az órai és napi kapacitások közötti átszámításnál 24-es csúcs-kihasználási óraszámot kell alkalmazni.
 • A backhaul szabad kapacitás meghatározása a nagynyomású földgázszállító rendszer adott kiadási pontján összesen lekötött nem megszakítható órai kapacitásai és a rendszerhasználók által az adott betáplálási pontra összesen lekötött órai backhaul kapacitások különbség képzésével történik:
 • Szabad kapacitás = (adott kiadási ponton lekötött nem megszakítható kapacitás) – (adott kiadási pontra lekötött backhaul kapacitások összege).

  2. Az így kiszámított elvi szabad kapacitás kihasználhatósága azonban a földgázszállító rendszer hidraulikai viszonyaitól függ, azaz attól, hogy honnan hová, milyen peremfeltételek mellett kell szállítani.

(b) A földgázszállítási feladatok teljesíthetőségi vizsgálata az alábbiak szerint történik:

 1. A földgázszállítási feladat teljesíthetőségének vizsgálata a peremfeltételek figyelembevételével az ÜKSZ 6.13.1. pontjában rögzítettek szerint történik.
 2. Egy adott földgázszállítási feladat teljesíthetősége függ:
 • a betáplálási ponton publikált szabad kapacitástól és a kiadási ponton publikált elvi szabad kapacitástól;
 • a földgázszállító rendszer hidraulikai paramétereitől;
 • a földgázszállító rendszer hidraulikai viszonyaitól, azaz attól, hogy honnan hová, milyen peremfeltételek mellett kell szállítani.
 • A földgázszállító minden teljesíthetőség számítást a már lekötött kapacitások együttes figyelembevételével végez el.

Magyar Gázkiegyenlítési Pont (MGP) szabad kapacitása

Az MGP – mint virtuális pont – kapacitása korlátlanul áll rendelkezésre.