3.1.2. m) A szállítórendszer fizikai kapacitásai számításának módszertana, paraméterei

“A szállításirendszer-üzemeltetők rendszereikről és szolgáltatásaikról kötelesek közzétenni legalább:

m) a szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek részletes, átfogó leírást közzétenni a műszaki kapacitás kiszámításához felhasznált módszertanról és eljárásokról, beleértve az alkalmazott paraméterekre és a legfontosabb feltételezésekre vonatkozó információkat is.”

Kapacitás meghatározás a földgázszállító rendszeren az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) 3.1.1.1. fejezete alapján:

a) A földgázszállító rendszerre az alábbi kapacitásokat kell meghatározni:

i. órai technikai kapacitás a betáplálási ponton (kWh/óra);
ii. órai technikai kapacitás a kiadási ponton (kWh/óra).

b) A megadott földgázszállítási igények teljesíthetőségét a szállítási rendszerüzemeltető matematikai modellezéssel, hidraulikai szimuláció (hidraulikai vizsgálat) alapján határozza meg.
c) A hatályos EU jogszabályokban előírtaknak megfelelően a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltetők egyeztetnek a rendszer-összekötési ponti kapacitásokkal kapcsolatban, minden év március 31-ig.
d) Az adott hálózati pont 0 °C-ra meghatározott m3/óra-ban kifejezett technikai kapacitás értékét a MER-ben az adott pontra publikált égéshővel kell kWh/óra értékre átszámolni oly módon, hogy a kWh/óra értéket a kerekítés szabályainak figyelembevételével egész számra kell kerekíteni.
e) A technikai kapacitás a geometriai jellemzők mellett hidraulikai jellemzők segítségével, betáplálási és kiadási pontokra kerül meghatározásra.
f) A hidraulikai jellemzőknél figyelembevételre kerülnek a vizsgált időszakra a kapcsolódó rendszerek (földalatti gáztárolók, import betáplálási pontok, hazai termelési betáplálási pontok) maximális kapacitás és nyomás adatai.

A Magyar Gázkiegyenlítési Pont (MGP) működése és használatának szabályai az ÜKSZ 2.1.8 fejezete alapján:

c) Az MGP – mint virtuális pont – kapacitása korlátlanul áll rendelkezésre.

Szabad kapacitások publikálása az ÜKSZ 2.1.2.2. fejezete alapján:

a) A szállítási rendszerüzemeltető honlapján mindkét áramlási irány technikai nem megszakítható (ezen belül feltételes), technikai megszakítható kapacitást és a rendelkezésre álló szabad kapacitásokat publikálja az alábbiak szerint:

i. napokra lebontott módon az adott hónapra lekötött és szabad kapacitásokat legalább 5 évre visszamenőlegesen;
ii. havi bontásban, legalább 18 hónapra előre, havi vagy gyakoribb frissítéssel;
iii. a további gázévekre éves bontásban, 10 évre előre, havi frissítéssel;
iv. a rövid távú (a következő napra felkínált) szolgáltatások rendelkezésre állásának napi frissítéseit;
v. a következő órára meghirdetett kapacitásokat.

b) A szállítási rendszerüzemeltető köteles gondoskodni a másodlagos piacon felajánlott és szerződésben lekötött kapacitások összesített értékének napi bontású közzétételéről és a közzétett adatok naponta történő aktualizálásáról, amennyiben ezek az adatok a szállítási rendszerüzemeltető rendelkezésére állnak. A közzétételnek tartalmaznia kell:

i. azon hálózati pont megjelölését, ahol a kapacitásértékesítés történt;
ii. a kapacitás típusát: betáplálási vagy kiadási, nem megszakítható (ezen belül feltételes) vagy megszakítható;
iii. a kapacitáshasználati jogok mennyiségét és időtartamát;
iv. az ügylet típusát: átruházás, engedményezés stb.;
v. az ügyletek/átruházások összes számát.

c) A szállítási rendszerüzemeltető köteles gondoskodni a szerződéses szűkületkezelési eljárások során felszabadított kapacitások összesített értékének napi bontású közzétételéről és a közzétett adatok naponta történő aktualizálásáról, amennyiben ezek az adatok a szállítási rendszerüzemeltető rendelkezésére állnak. A közzétételnek tartalmaznia kell:

i. azon betáplálási-kiadási pont megjelölését, ahol a szűkületkezelési eljárás történt;
ii. a kapacitás típusát: betáplálási vagy kiadási, kapcsolt vagy egyedi;
iii. a kapacitáshasználati jogok változásának mennyiségét és időtartamát;
iv. az ügylet típusát:

- túljegyzési- visszavásárlási mechanizmus,
- egy gáznapos nem megszakítható »használd vagy elveszíted« mechanizmus,
- lekötött kapacitás visszaadása,
- hosszú távú »használd vagy elveszíted« mechanizmus.

v. az ügyletek összes számát.

d) A szállítási rendszerüzemeltető az a) - c) pontokban meghatározott információkat és dokumentumokat valamennyi releváns pont tekintetében köteles legalább 5 évre visszamenőleg tárolni.

e) A szállítási rendszerüzemeltetőnek a szabványos és nem szabványos nem megszakítható (ezen belül feltételes) kapacitásokra vonatkozóan az egyes kapacitásaukciókon értékesítésre felkínálandó szabad kapacitást a 2017/459 EU rendelet rendelkezései, illetve az ott nem rendezettek esetében a Kapacitáslekötési Platform Szabályzat szerinti határidőkig kell meghirdetni.