Nem kötelező erejű piaci kereslet felmérés a Drávaszerdahely határkeresztező rendszer-összekötési pont vonatkozásában a Bizottság (EU) 2017/459 rendeletének (CAM NC) 26. cikke értelmében

2022. 07. 05.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bizottság (EU) 2017/459 rendeletének (CAM NC) 26. cikke értelmében 2022. július 5-től 2022. augusztus 30-ig kapacitásbővítésekre vonatkozó nem kötelező erejű piaci kereslet felmérést végzünk a Drávaszerdahely határkeresztező rendszer-összekötési pont vonatkozásában a horvát szállítási rendszerüzemeltető, a Plinacro d.o.o. és nemzeti szabályozó hatóság, a HERA kérésének megfelelve.

A nem kötelező erejű keresleti igény megjelöléseiket a következő linken található táblázat kitöltésével és 2022. augusztus 30-ig történő megküldésével jelenthetik be Társaságunk számára.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a CAM NC 26. cikk (11) bekezdésével összhangban a beküldött nem kötelező erejű keresleti igény megjelölések érvényességének feltételeként regisztrációs díj kerül bevezetésre, mely regisztrációs díj megfizetésének elmulasztása esetén a keresleti igény megjelölést Társaságunk nem tudja figyelembe venni. A díj mértéke nettó 3.000 EUR/határkeresztező pont/igénybejelentő. A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal H1617/2021 számú határozata, mely a regisztrációs díj alkalmazási szabályait és fizetési feltételeit rögzíti itt érhető el. A további részletszabályokat Társaságunk Üzletszabályzata rögzíti.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy az igényelt kapacitást a Drávaszerdahely határkeresztező rendszerösszekötési pont mindkét oldalára, mindkét érintett szállítási rendszerüzemeltető részére be kell nyújtani, ennek hiányában a szállítási rendszerüzemeltetők nem tudják figyelembe venni a benyújtott kapacitásigényt. Amennyiben a Drávaszerdahely határkeresztező rendszer-összekötési pont másik oldalán nem Önök, hanem egy másik rendszerhasználó Önökkel egyeztetve nyújtja be a kapacitásigényt, kérjük az adott rendszerhasználó nevét és az általa benyújtott kapacitást jelezzék az FGSZ Zrt. részére.

Az igénybeküldési határidő letelte után 8 héten belül, de legkésőbb 2022. október 25-ig az FGSZ Zrt. a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel egyeztetett piacikereslet-felmérési jelentésben publikálja a felmérés eredményét.

Kérjük, hogy a kitöltött táblázatot 2022. augusztus 30-ig küldjék el a címre. A folyamatra vonatkozó esetleges kérdéseiket szintén erre az e-mail címre küldhetik meg.

Üdvözlettel:

FGSZ Zrt.

Hírlevél feliratkozás