Rendszerhasználati szerződéses feltételek átalakítása a 2020/2021-es gázévtől

2020. 09. 09.

Társaságunk a Rendszerhasználók jelzései, valamint az elmúlt évek üzleti tapasztalatai alapján felülvizsgálta Üzletszabályzatának (továbbiakban ÜSZ) Rendszerhasználókra vonatkozó szerződéseit. Az elsődleges cél az volt, hogy a Rendszerhasználók számára nyújtott szolgáltatások feltételeit egységes keretek között, egyértelműbb és átláthatóbb módon rögzítsük, ezzel egyidejűleg csökkentve mind a Rendszerhasználók, mind Társaságunk adminisztratív terheit.

Fentiek eredményeként Üzletszabályzatunk mellékletét képező alábbi, Rendszerhasználókra vonatkozó szerződései egy új Rendszerhasználati Keretszerződésben (továbbiakban RHSZ) kerültek összevonásra: 

  • 4.1 Rendszerhasználati Keretszerződés
  • 4.4 Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás (csak Rendszerhasználókra vonatkozóan)
  • 4.7 Szerződés jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére
  • 4.8 Szerződés a kiegyensúlyozó földgáz elszámolására.

Az új Rendszerhasználati Keretszerződést is magában foglaló Üzletszabályzatot a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal H1899/2020. sz. határozatával 2020. október 1-jei hatállyal jóváhagyta.

Az összevonás kapcsán az ÜSZ-ben, annak 4.d Általános Szerződési Feltételek mellékletében (továbbiakban 4.d ÁSZF), valamint az RHSZ-ben történt módosítások részben technikai - ld. egységes szerkezetű szerződés kialakítása, párhuzamos rendelkezések megszűntetése - részben pedig tartalmi jellegűek, melyről bővebb tájékoztatás ITT érhető el.

Társaságunk szolgáltatásait 2020. október 1. napjától a módosult, Üzletszabályzatunk részét képező – a fentiek szerint több szerződés összevonásával létrehozott - Rendszerhasználati Keretszerződés és annak mellékletét képező (4.d) ÁSZF alapján nyújtja.

A jelenleg aktív partnereink esetén a Felek közti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződésmódosítást az adott Partner adataival feltöltve hamarosan megküldjük aláírásra. Kérjük, hogy a szerződésmódosítást a cég képviseletére jogosultak aláírásával legkésőbb 2020. október 1-ig küldjék vissza. A COVID-19 pandémiára tekintettel könnyítésül felajánljuk az ITT elérhető feltételeknek megfelelő elektronikus aláírás alkalmazásának lehetőségét is természetesen azzal, hogy amennyiben elektronikus aláírással nem rendelkeznek, papír alapon aláírva szíveskedjenek azt visszajuttatni.

Amennyiben a szerződésmódosítást nem küldi vissza aláírásával ellátva, az a módosítások hatályba lépésére nem gyakorol hatást. A szerződésmódosítás egységes szerkezetbe foglalásával és annak aláírásával célunk a felek jogviszonyára vonatkozó szabályok egyértelmű követhetőségének biztosítása, ezért kérjük, hogy a cégszerű aláírással ellátott szerződést szíveskedjenek határidőben visszaküldeni.

Bízunk abban, hogy Társaságunk által nyújtott szolgáltatások egyértelműbbé és átláthatóbbá tételével, továbbá az elektronikus aláírás alkalmazási lehetőségével is csökkentve az adminisztráció terhét, növelni tudjuk Partnereink elégedettségét .

Tisztelettel:

FGSZ Zrt.

Hírlevél feliratkozás