RBP IP KP

Tájékoztatás a MEKH H2192/2019. számú határozatáról Beregdaróc 1400 és Beregdaróc 800 hálózati pontok vonatkozásában

2019. 08. 08.

Felhívjuk a figyelmét a MEKH H2192/2019. számú határozatára, amely szerint:

„Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5., cégjegyzékszám: 14-10-300230, adószám: 12543331-2-14., működési engedély szám: 630/2012.; a továbbiakban: FGSZ Zrt., Engedélyes) mint szállítási rendszerüzemeltető a beregdaróci rendszer-összekötési pontra [Beregdaróc 1400 (UA>HU) (21Z000000000139O) és Beregdaróc 800 (HU>UA) (21Z000000000270Q)] vonatkozóan az alábbiak szerint kínálhat fel szabad kapacitást lekötésre a Kapacitáslekötési Platformon az éves, negyedéves és havi kapacitásaukciókon: 

I. Egy rendszerhasználó legfeljebb a felkínált kapacitások 75%-ára tehet jogszerűen ajánlatot a 2019/2020 és 2020/2021 gázévre vonatkozóan. 

II. Az I. pontban megfogalmazott korlátozást első alkalommal a 2019. augusztus 5. napján megrendezésre kerülő negyedéves kapacitásaukción kell alkalmazni.

III. Az Engedélyes az I. pont szerint lefolytatott kapacitásaukciókról – azok lezárását követő 15 napon belül – köteles jelentést küldeni a Hivatal részére az aukció részletes lefolyásáról a résztvevő rendszerhasználók megnevezésével, az aukció részfolyamataiban beadott ajánlataikkal, azok valamennyi adatával az aukciós folyamat időrendjében.”

A határozat teljes szövege itt érhető el.

 

Üdvözlettel: FGSZ Zrt.

Hírlevél feliratkozás