Az FGSZ Zrt. Üzletszabályzat módosításának tervezete

2019. 11. 25.

A  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 123.§  (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján Társaságunk véleményezés céljából ezúton közzéteszi Üzletszabályzat módosításának tervezetét  a következők szerint.

A várhatóan 2020. január 1-től hatályba lépő jogszabályváltozások alapján rendszerhasználati tevékenységet kizárólag az a Rendszerhasználó végezhet, aki a Központi Szerződő Féllel (KELER KSZF Zrt.) az egyensúlyozási elszámolás tárgyában szerződést kötött. Ennek következtében 2019. december 31. napjával az FGSZ Zrt. jelenleg hatályos Üzletszabályzatának 4.6. számú melléklete (Szerződés a kiegyensúlyozó földgáz elszámolására, valamint egyensúlytartási szolgáltatás igénybevételére  a kereskedési platform(ok)on tagsággal nem rendelkező rendszerhasználó részére) megszüntetésre kerül.

Az FGSZ Kereskedési Platform Kft. által üzemeltetett kereskedési platformon 2020. január 1-től euróban történik a kereskedés és az elszámolás a KELER KSZF Zrt.-vel. Az FGSZ Zrt. által a gáznapot követő elszámolás során számított gáznapi egyensúlytalanság értéke – beleértve a gáznapon belül számított és közölt marginális árakat –  szintén euróban kerülnek kimutatásra.

Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat 2020. január 1-jén hatályba lépő 2.5.2.3 fejezete szerint a  kiegyensúlyozó földgáz forgalmazáson realizált értékesítési különbözet és az egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek elszámolása naponta kerül kiszámításra a kimutatott veszteség vagy a nyereség, mely szintén euróban kerül pénzügyi rendezésre a KELER KSZF Zrt-vel. A 2020. január 1. napját megelőző időszaki tételek a jelenleg hatályos szabályoknak megfelelően kerülnek elszámolásra.

A várható változások miatt az FGSZ Zrt. Üzletszabályzatának alábbi részei módosulnak:

  •  Üzletszabályzat Törzs  
  •  4.d. melléklet
  •  4.1. melléklet
  •  4.8. melléklet
  •  4. melléklet

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Üzletszabályzat tervezet fenti módosításai csak abban az esetben kerülnek jóváhagyás céljából benyújtásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási  Hivatal részére, ha a jelenleg a Parlament előtt lévő, az „Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról”  szóló T/7846 számú jogszabálytervezet kiadásra kerül.

A fenti tervezetek tartalmazzák továbbá a 4/2019. (X.30.) MEKH rendelet hatálybalépése miatt szükséges módosításokat is. Az FGSZ Zrt. Üzletszabályzatának egyéb részei változatlanok maradnak.

Kérjük Önöket, hogy az Üzletszabályzat tervezettel kapcsolatos érdemi, szövegszerű  észrevételüket, Vhr. 123.§ (3) bekezdésében foglalt határidő figyelembevételével legkésőbb 2019. december 14-ig  juttassák el az  e-mail címre.

Hírlevél feliratkozás