Egyensúlytalansági határérték sértéssel kapcsolatos intézkedések bevezetése (WDO)

2022. 03. 24.

Tisztelt Partnereink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2022. április 1-jei gáznaptól új eljárás kerül bevezetésre, ami a jelenlegi üzleti gyakorlatra jelentős hatással lehet. A zökkenőmentes átállás megkönnyítése érdekében összeállítottunk az Önök számára egy összefoglalót a fontosabb kapcsolódó tudnivalókról.

A Hivatal H2597/2021. határozatában jóváhagyta az ÜKSZ Definíciók 10. és 11., a 2.3.1. h), valamint a 2.3.2.3. pontjait, azaz a „gázszállítási rendszerüzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról” szóló 312/2014/EU rendelet 25.-26. cikkei szerinti napon belüli kötelezettségek (WDO) bevezetését 2022. április 1-jei gáznap kezdeti hatállyal.

Fontosabb tudnivalók:

 • Gáznap előtt 14:00 órát követően kezdődik az egyensúlytalansági határérték sértés vizsgálat, majd ezután minden órában lefut.

Vizsgált paraméterek:

 1. A rendszerhasználónak visszaigazolt összes vételezése nagyobb, mint 15 millió kWh akkor az egyensúlytalansági határérték értéke a visszaigazolt összes vételezés 10%-a.
 2. Amennyiben a rendszerhasználónak visszaigazolt összes vételezése nem éri el a 15 millió kWh-t, az egyensúlytalansági határérték a visszaigazolt összes vételezés 50%-a.
 • Határértéksértés esetén gáznap előtt kizárólag értesítés történik. Korlátozás a kereskedési jogokban, módosítás a portfóliót illetően nem történik.
 • Határértéksértés esetén gáznap előtt 14:00 órát követően kerül kiküldésre az első értesítés az egyensúlytalansági határérték sértésről az érintett rendszerhasználónak e-mail-en.
 • Határértéksértés fennállása esetén gáznapon 06:00 órát követően kérés kerül kiküldésre a CEEGEX és Kereskedési Platform üzemeltetőjének az egyensúlytalansági határérték sértéssel érintett rendszerhasználónak gáznapon belüli eladási ügyletekre vonatkozó ajánlattételi és szerződéskötési jogainak korlátozásáról.

A korlátozás hatásaként a határérték sértésben érintett rendszerhasználónak egyensúlyozási portfólióra vonatkozóan gáznapon belüli jogcím átvezetési ügyleteket kizárólag csak egyensúlytalanságot csökkentő ajánlatra, ügyletre vonatkozóan fogad be az Informatikai Platformon.

 • Gáznap 10:00 óráig a határértéksértést az érintett rendszerhasználó helyreállíthatja saját szándéka szerint. Eddig az FGSZ a nominálási sorokon módosítást nem végez.
 • Gáznap 10:00 órától, óránként a határérték sértés mielőbbi megszüntetése érdekében tényleges nominálás módosítás folyamat indul. Erről értesítés kerül kiküldésre az érintett rendszerhasználónak e-mail-en. Az FGSZ által visszavágott órák utólagos módosítására nem lesz lehetőség. Az emiatt kiesett mennyiség pótlására a portfólió egyensúly rendezését (határérték sértés megszűnését) követően az újranominálás általános szabályai szerint, a gáznap fennmaradó részében lesz lehetőség. Ehhez szükséges kapacitásokról az érintett rendszerhasználónak kell gondoskodnia.
 • A nominálás módosítás folyamat hatásaként a 2 órás előretartási szabályt betartva (pl. gáznap 10:00 órakor a 12:00-13:00 gázórát érintően) történik meg az első nominálás módosítás a WDO határérték sértésben érintett rendszerhasználónak az egyensúlyozási portfóliójában.

A rendszerirányító a szükséges mértékben és a lehető leggyorsabb ütemben, de legfeljebb annak mértékéig  csökkenti a számított forráshiányt a határkeresztezési betáplálási-kiadás pontokon és a tárolói betáplálási-kiadási pontokon adott gáznapra nominált mennyiségekre nominált mennyiségek arányában (pro rata). A módosítást követő matching folyamatok az FGSZ által csökkentett értékekkel történnek, annak eredménye lesz a visszaigazolt szállítási feladat. A portfóliók ez szerint kerülnek módosításra.

 • Amint a gáznapon a WDO határérték sértésben érintett rendszerhasználó helyreállította az egyensúlytalanságát akkor a következő vizsgálat eredményeként a 2 órás előretartási szabályt betartva
  • értesítés kerül kiküldésre a rendszerhasználónak a korlátozások feloldásáról
  • FGSZ kezdeményezi a CEEGEX és Kereskedési Platform üzemeltetőjének az ajánlattételi és szerződéskötési jogainak visszaállítását
 • A határértéksértés vizsgálatok ezután is zajlanak és sértés esetén azonnal érvényesítésre kerülnek a korlátozások, nominálás csökkentések a fent leírtak szerint.

Az FGSZ a változások bevezetésének zökkenőmentessége céljából az IP tesztrendszeren biztosít tesztelési lehetőséget a partnerek számára. Javasoljuk, hogy a rendszerhasználók egy valóshoz közeli nominálás portfólióval teszteljék le, hogy a bevezetésre kerülő új szabályok érintik-e, és ha igen, akkor hogyan a napi nominálási/újranominálási folyamataikat.

Üdvözlettel:

FGSZ Zrt.

Hírlevél feliratkozás