RBP IP KP

Lezárult a vizsgálat

2020. 04. 27.

Az FGSZ Zrt. lezárta a tavaly novemberben bekövetkezett püspökladányi földgázvezetéken keletkezett tűz kivizsgálását. A vizsgálat eredményei szerint a vezeték fő meghibásodási okai – melyek közül önmagában egyik tényező sem okozott volna ilyen balesetet – elsősorban a nyolcvanas években történt kivitelezés minőségére vezethetők vissza.

Az FGSZ Zrt. történetének legsúlyosabb balesete 2019. november 18-án, Püspökladány határában történt: a Hajdúszoboszló-Endrőd közötti földgázszállító vezeték felhasadt és tűz keletkezett, melyet az FGSZ Zrt., a katasztrófavédelem, a tűzoltóság és a rendőrség szakembereinek közreműködésével mintegy két óra alatt sikerült megfékezni. Személyi sérülés nem történt, a baleset helyszínétől pár száz méterre lévő lakóházakban kisebb károk keletkeztek, pl. a hőhatás miatt megolvadtak a redőnyök.

A baleset kivizsgálását az FGSZ Zrt. külső szakértők bevonásával végezte el. A komplex, több hónapig tartó kivizsgálási folyamat részeként sor került a keletkezett tűz lehetséges okainak és hatásainak modellezésére, a vezeték anyagának, állapotának vizsgálatára és a ’80-as években történt kivitelezési munkálatok megfelelőségének ellenőrzésére, továbbá az üzemeltetés körülményeire. A vizsgálat magában foglalta a havária helyzet kezelésére, megszüntetésére irányuló intézkedések értékelését is.

Megállapításra került, hogy a vezeték üzemeltetése a vonatkozó előírásoknak és üzembiztonsági szabályoknak megfelelően történt. A tűz megfékezésében az FGSZ Zrt. munkatársai és a mentésben résztvevő szakemberek gyorsan, szakszerűen jártak el, professzionális és példás együttműködésről tettek tanúbizonyságot.

A balesetet követően az FGSZ Zrt. azonnal megkezdte a vezetékszakasz és a gázátadó állomás sérült berendezéseinek helyreállítását. Az FGSZ Zrt. emellett haladéktalanul elkezdte felmérni a lakosokat ért károkat, és azok megtérítésre kerültek. A baleset környezetében megtörténtek az egyeztetések az érintett földtulajdonosokkal a talaj termőképességének helyreállításáról is, melyek elvégzését követően teljeskörűvé válik a kármentesítés.

Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy az idegenkezűség kizárható, továbbá az is, hogy a bekövetkezett eseményt nem lehet egyetlen okra visszavezetni.

A vizsgálat szerint több, egyidőben fennálló kedvezőtlen tényező együttes hatása vezetett a vezeték felhasadásához, melyek közül önmagában egyik sem okozott volna ilyen balesetet. Ezek közül a fő meghibásodási okok a kivitelezés minőségére vezethetők vissza.

A vizsgálati eredményekre alapozva – és a hasonló esetek elkerülése érdekében – a vállalat teljeskörűen felmérte, hogy a feltárt kedvezőtlen tényezők együttes fennállása a földgázszállító vezeték mely további részein fordulhat elő, és megtette a szükséges intézkedéseket a soron kívüli felülvizsgálat eljárásrendjének kidolgozására és lefolytatására. Ennek részeként az FGSZ Zrt. beazonosította és feltárta a meghibásodott vezeték kritikus szakaszait, az ott található hegesztési körvarratok roncsolásmentes anyagvizsgálatát elvégezte, és azt kompozit bilinccsel megerősítette.

Emellett a Társaság elrendelte többek között a teljes nagynyomású fölgázvezeték rendszerre vonatkozóan a jelenleg használt vezetékdiagnosztikai eljárások körének felülvizsgálatát és azok nemzetközi szabványokon és tapasztalatokon alapuló kibővítését, valamint az építés, szerelés követelményeire vonatkozó, további szigorító műszaki előírások azonnali bevezetését is.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem áll fenn közvetlen veszélye hasonló balesetnek, az FGSZ Zrt. intézkedései arra irányulnak, hogy ennek a kockázatát minden lehetséges eszközzel minimalizálja.

A baleset ráirányította a figyelmet arra is, milyen fontos szerepe van a vezeték környezetében a jogszabály által előírt és megkövetelt ún. biztonsági övezetnek – melyen belül tilos többek között az építési, tűzrakási tevékenység, a vezeték állapotát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes szerek kiöntése vagy kiszórása és anyagok lerakása –, hiszen főként ennek a biztonsági övezetnek volt köszönhető, hogy nem keletkezett nagyobb kár a sérült vezeték közvetlen környezetében.

A lakosság védelmében az FGSZ Zrt. ezért úgy döntött, hogy a megelőzést szolgáló intézkedéscsomag részeként újra felülvizsgálja a biztonsági övezetekre vonatkozó jogszabályok betartását a teljes magyarországi nagynyomású földgázvezeték rendszer mentén. A vizsgálat a szabálytalanságok (tilalom alá eső tevékenységek) feltárását és megszüntetését célozza, ezáltal is növelve a biztonságot.

Az FGSZ Zrt. ezúton is köszöni az elhárításban, kármentesítésben és az esemény kivizsgálásában résztvevő szakemberek munkáját, és legfőképpen a térség lakosainak megértését és együttműködését!

Hírlevél feliratkozás