RBP IP KP

VIP Bereg virtuális határkeresztező pont létrehozása

2020. 04. 29.

Három hónap folyamatos egyeztetést és a szükséges szabályozási környezet létrehozását követően, az ukrán és a magyar szállítási rendszerüzemeltető társaságok, a Gas TSO of Ukraine LLC és az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. április 28-án új összekapcsolási megállapodást (Interconnection Agreement – IA) írtak alá. Az új összekapcsolási megállapodás, mely egyesíti a jelenleg meglévő két fizikai határkeresztező pontot – Beregdaróc 1400 (UA>HU) és Beregdaróc 800 (HU>UA) – VIP Bereg virtuális határkeresztező pontba, a 2020. május 1-i gáznaptól hatályos.

Meglévő fizikai határkeresztező pontok egyesítése a harmadik energiacsomag legutolsó előírásainak egyike. Ennek teljesítése Ukrajna és Magyarország esetében csak 2020-ban vált megvalósíthatóvá, mivel 2020. január 1-jétől azonos üzleti szabályok alkalmazása kezdődött meg mindkét fizikai határkeresztező ponton.

A szállítási rendszerüzemeltető társaságok felhívják a rendszerhasználók figyelmét, hogy 2020. május 1. 04:00-től (UTC) kezdődően a kapacitáslekötési igényeiket és a nominálásaikat/újranominálásaikat csak VIP Bereg virtuális határkeresztező pontra kell benyújtaniuk. Ettől az időponttól kezdődően a rendszerhasználóknak nem kell megjelölniük, hogy melyik határkeresztező ponton keresztül kívánják a szállítási igényeiket teljesíttetni, csak a szállítás irányát szükséges megadniuk.

A Beregdaróc 1400 (UA>HU) és a Beregdaróc 800 (HU>UA) pontokon már lekötött kapacitások átkerülnek az új virtuális határkeresztező pontra és erről az érintett rendszerhasználók a szállítási rendszerüzemeltetők informatikai platformján keresztül értesítést kapnak.

Az összekapcsolási megállapodásnak megfelelően az újonnan létrehozott virtuális határkeresztező pont kapacitásai:

 • Ukrajna – Magyarország irány:
  nem megszakítható:  1 895 054 m3/h (0 oC) (21.484.974 kWh/h)      
  megszakítható: 1 686 576 m3/h (0 oC) (19.121.377 kWh/h)  
 • Magyarország – Ukrajna irány:
  nem megszakítható: 0 m3/h(n)
  megszakítható:    3 581 630 m3/h (0 oC) (40.606.351 kWh/h)  

A vonatkozó kapacitásaukciók a magyar oldalon az RBP alkalmazáson keresztül lesznek meghirdetve, az ukrán oldalon pedig az ukrán üzemi és kereskedelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

A „Bizottság (EU) 2015/703 rendelete (2015. április 30.) az interoperabilitás és az adatcsere szabályaira vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló rendelet szerint mindkét átvitelirendszer-üzemeltető felkéri a rendszerhasználókat, hogy tegyék meg észrevételeiket a tájékoztatóban ismertetett, alábbi részekre vonatkozóan:

 1. „Matching” folyamatok szabályai
 2. Allokációs eljárás
 3. Kommunikáció rendkívüli események bekövetkezésének esetén

Az üzleti szabályok változását bemutató részletes rendszerhasználói tájékoztató és publikus konzultációs dokumentum az alábbi linken  érhető el.

Felkérjük a piaci szereplőket, hogy észrevételeiket és kérdéseiket 2020. július 1-ig az alábbi e-mail címekre nyújtsák be: businesscooperation@tsoua.com és kap@fgsz.hu.

A konzultációt követően a Gas TSO of Ukraine LLC és az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság kiértékeli a kapott válaszokat és az eredményeket megvitatja a piaci szereplőkkel.

Hírlevél feliratkozás