Az FGSZ Zrt. hidrogénszállítási tervei

Az FGSZ Zrt. elkötelezett a fenntarthatóság és a klímavédelmi célok elérése mellett. Az Európai Unió Fit for 55 illetve RED III (renewable energy directive) irányelvei alapján 2030-ig, egyebek mellett, az ipar hidrogén felhasználásának is legalább 42,5%-át zöld hidrogénnel kell kiváltani. A RePowerEU tervei alapján 10+10 millió tonna zöldhidrogén-termelés, illetve -import szükséges ezen célok eléréséhez. 

Az European Hydrogen Backbone (EHB) kezdeményezésben 33 európai gázszállításihálózat-rendszerüzemeltető vesz részt. Az EHB egy közel 53.000 km hosszúságú európai hidrogénszállítási gerinchálózatot képzel el, amelynek több mint 60%-át a jelenlegi földgázszállítási infrastruktúra átalakításával építenék ki a résztvevő rendszerüzemeltetők.  

Társaságunk 2023. július 25. és szeptember 15. között a jövőbeni hidrogénszállításra vonatkozó, nem kötelező erejű piacikereslet-felmérést végzett a hazai betáplálási és kiadási pontokra, illetve a jövőbeli határkeresztező rendszer-összekötési pontok vonatkozásában. A beérkezett válaszok alapján hazánkban jelentős, 145.000 tonna importigény keletkezhet zöld hidrogén iránt már 2030-tól. Az említett igényfelmérés részletes eredménye elérhető ezen a linken

 A hazai hidrogénszállítási gerinchálózat koncepcióterve 

 Társaságunk az EU törekvései és az előrejelzett igények fényében vizsgálni kezdte a hazai hidrogénszállítási hálózat lehetséges jövőbeni kiépítését, részben meglévő gázvezetékek átalakításával, részben új hidrogénvezetékek építésével. A hazai hidrogénhálózat gerincét alkotó észak-déli folyosó a jelenlegi kilátások szerint új vezeték kiépítésével lenne megvalósítható 2030-ig.  Az SK/HU és RO/HU határkeresztező pontok hozzáférést biztosítanak a hazai fogyasztók számára a magas termelési potenciállal rendelkező déli országokból érkező hidrogénhez, valamint lehetővé teszik a Nemzeti hidrogén stratégiában megjelenő dunántúli hidrogén-völgy becsatolását a hálózatba. Hosszabb távon további források eléréséhez nyithat kaput az ország nyugati részein a HU/SI és keleten az UA/HU interkonnektor. Ukrajna kedvező megújulóenergia-termelési adottságai a hazai hidrogénigények kielégítése szempontjából sem elhanyagolhatók, továbbá ez a gerincvonal nagyrészt meglévő vezetékek átalakításával jóval költséghatékonyabb megoldást nyújthat egy új vezeték kiépítéséhez képest. A hálózat ezen szakasza lehetővé tenné a borsodi hidrogén-völgy becsatolását a gerinchálózatba. 

A kapcsolódó szállításihálózat-üzemeltetőkkel összehangolt projektleadás kulcsfontosságú a TYNDP2024 tekintetében. 

Kapcsolódó linkek: 

 The European Hydrogen Backbone (EHB) initiative | EHB European Hydrogen Backbone 

FGSZ - Hidrogénszállítással kapcsolatos igényfelmérések és projektek 

Nemzeti hidrogén stratégia