Felhasználás; termékek és technológiák

Felhasználása:

  • A földgáz a legszélesebb körben hasznosított hagyományos tüzelőanyag, alapvetően hőenergia előállítására használják.
  • Erőművi felhasználásának fő célja villamos energia előállítás.
  • Műanyagok, műtrágya, oldószerek, kötőanyagok, és sok más hasznos termék gyártása során vegyipari alapanyagként is használják.
  • Háztartásokban elsősorban fűtésre, melegvíz előállításra és főzésre, emellett gépjárművek üzemanyagaként is használják.

Termékek, technológiák:

Liquified Natural Gas (LNG): Az LNG cseppfolyósított földgázt jelent. A földgáz atmoszférikus nyomáson -160°C és -163°C közötti hőmérsékleten alakul át gázhalmazállapotból cseppfolyós halmazállapotba. Az ily módon előállított LNG egy térfogategységre vetített energiasűrűsége lényegesen (kb. 600-szor) nagyobb a gáz halmazállapotú földgázénál. Ezt a fizikai tulajdonságát kihasználva óceánjáró tankerhajókkal, folyamatosan temperált tartályokban atmoszférikus nyomáson lehetséges az LNG szállítása távoli kontinensek között. Elsődlegesen ez a cseppfolyós halmazállapotban történő szállítás lehetősége által megteremtet globális kereskedelmi lehetőség nyitott új piacokat az LNG részére. Manapság már az autóipar is alkalmazza üzemanyagként.

Compressed Natural Gas (CNG): A CNG esetében a térfogati energiasűrűséget nem a hőmérséklet csökkentésével, hanem a nyomás növelésével érik el. A CNG a földgáz autóiparban elterjedt alkalmazási formája. A CNG, mint üzemanyag lényegesen kisebb légszennyezéssel jár, mint a benzin vagy dízelolaj.

PB – propán-bután: propánt és butánt tartalmazó gázkeverék. A háztartásokban palackozott formában használják. Ezek a gázok a földgáznál nehezebbek, ezért az égési tulajdonságai eltérőek.

LPG – liquified petroleum gas: a kőolaj lepárlás során keletkező gázok keverékét nevezzük így. Ezek nyomás alatt cseppfolyósodnak, a felhasználásuk is ebben a formában történik. Leginkább a közlekedés során használt energiahordozó.

PtG - power-to-gas: egy összefoglaló fogalom, az áram segítségével előállított gázokra alkalmazzák. Egyik ebbe a kategóriába eső technológia az elektrolízis, amely során elektromos árammal vizet bontunk, így állítva elő hidrogént és oxigént. Egy másik jellemző termék a szintetikus metán, amit az áramból termelt hidrogén és széndioxid reakciójával állítanak elő.

CCS/CCU – carbon capture storage (CCS) & utilization (CCU): ezt a fogalmat használják összefoglalóan a kibocsátott széndioxid elnyeletésére és hasznosítására. CCS az a fizikai folyamat, ahol a CO2-ot leválasztják a füstgázokból, majd a föld mélyebb rétegeiben, kiürült szénhidrogén tárolókban, vagy mélyen a felszín alatti rétegvizekben (u.n. aquifer-ekben) tárolják. CCU alatt pedig a leválasztott széndioxid hasznosítását értjük. Itt általában valamilyen termék előállításáról beszélünk, például karbonátokról.  

Biometánnak nevezzük a biogázból leválasztott metánt. A biogáz szerves anyagok levegőtől elzárt környezetben való bomlásakor keletkezik, változó összetételben tartalmaz metánt és CO2-t. Elterjedt technológia hulladéklerakókból felszabaduló gázok, illetve mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása során.