Szerződéskötéshez kapcsolódó információk

Anyag-, eszköz- és szolgáltatás beszerzéseink során az FGSZ Etikai Kódexében foglaltak szerint járunk el és ezt várjuk partnereinktől is. Beszállítóinkat beszerzési eljárás keretén belül választjuk ki, melynek során alapelveink a következők:

  • transzparencia
  • üzleti tisztaság és pártatlanság
  • esélyegyenlőség és azonos elbírálási mód.

Nyílt tendereink
Jelenleg nincs nyílt tenderünk.

Általános feltételek

Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF)
Általános Vételi Feltételek (ÁVF)

Típusszerződések


Kiválasztási szabályzat

A szerződés teljesítésének megkezdéséhez szükséges alvállalkozók bejelentését a Kiválasztási szabályzat 3. sz. mellékletének kitöltésével kell megtenni.


Érdekmérlegelési teszt
adott feladat ellátásához / munkakör betöltéséhez szükséges bizonyítványok, igazolások útján történő személyes adatok adatkezelésről