Kapcsolat üzleti alkalmazásokkal

Társaságunk által üzemeltetett nagynyomású földgázszállító vezetékrendszer igénybevétele a regisztrációt követően több Üzleti alkalmazás használatával lehetséges.

Az RBP (Regionális Booking Platform) az az alkalmazás, ahol a földgázszállításhoz szükséges kapacitások leköthetők. Az RBP Alkalmazásban nem csak az FGSZ Zrt., hanem minden RBP-hez csatlakozott TSO hálózati pontjaira vonatkozóan lehet kapacitást lekötni.

Az IP (Informatikai Platform) az az alkalmazás, ahol az FGSZ Zrt. hálózati pontjaira vonatkozóan az RBP-n lekötött kapacitás használhatóvá válik.

A Get vonatkozó rendelkezései szerint minden Rendszerhasználó kereskedelmi egyensúlytartásra kötelezett. Kérjük, tanulmányozza az egyensúlytartással kapcsolatban összeállított tájékoztató anyagunkat: „ Kiegyensúlyozás Magyarországon”. Adott gáznapi egyensúlyi elszámolást követően az FGSZ Zrt. adatot szolgáltat a KELER KSZF felé, majd a KELER KSZF a klíringet követően naponta pénzügyi rendezést végez, ezt követően pedig havonta gyüjtőszámlát bocsát ki. A rendszerhasználat feltétele klíringtagi jogviszony megszerzése a KELER KSZF-nél.

Az FGSZ KP Kft. által üzemeltetett FGSZ Kereskedési Platform a napi egyensúlyozási feladataik és gázkereskedelemi tevékenységük ellátásához szükséges földgáz ügyletek bonyolítására biztosít lehetőséget. A regisztráció opcionális.

 
Regional Booking Platform
(RBP)
Informatikai Platform
(IP)
KELER KSZF Zrt.
FGSZ Kereskedési Platform
(KP)
Szerepe
kapacitáslekötés + egyéb tranzakciók
kapacitáshasználat
+ egyéb tranzakciók
egyensúlytalanság pénzügyi rendezése, elszámolása
egyensúlyozáshoz kapcsolódó ügyletek bonyolítása
Regisztráció
RBP.eu
Registration
RBP.eu
Registration
Szerződés
Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás
Rendszerhasználati Keretszerződés
Gázpiaci klíringtagsági szerződés és Settlement bankszámlaszerződés
Tagsági Megállapodás
Szerződő fél
FGSZ Zrt.
FGSZ Zrt.
KELER KSZF Zrt. + Settlement bank
FGSZ KP Kft.
Info
 
+" Kiegyensúlyozás Magyarországon"
 
+” Kiegyensúlyozás Magyarországon"
 
Tranzakció FGSZ rendszerén
opcionális
Tranzakció más TSO rendszerén
Χ
Χ
Χ

További információk itt találhatók.