Hogyan válhat rendszerhasználóvá?

Regisztráció megkezdése előtt
Szabályozási, szerződéses környezet megismerése

ÜKSZ 

 FGSZ Üzletszabályzat

 KLP Szabályzat

FGSZ KP Kft. Szabályzat

 

EIC és ACER kód beszerzése

Mi az EIC kód?

A regisztráció során azt az EIC kódot kérjük rögzíteni, mely a CEREMP nyilvántartásba vétel során is megadásra került.

EIC kód igénylése Magyarországon bejegyzett partner részére, egyéb partner esetén a társaságuk székhelye szerinti nemzeti kódkibocsátó irodánál


Mi az ACER kód? 

ACER kód igénylése Magyarországon bejegyzett partner részére (egyéb partner esetén a bejegyzés helye szerinti nemztei szabályozó hatóság az illetékes) 

Elektronikus tanúsítvány beszerzése

Az FGSZ által üzemeltetett Platformok használatának egyik feltétele az elektronikus tanúsítvány beszerzése. A cég regisztrációjakor az egyik felhasználó tanúsítványát szintén fel kell tölteni.

Az elektronikus tanúsítvánnyal szemben támasztott alapvető követelmények itt találhatók:

FGSZ - Authentikációs követelmények

Elektronikus tanúsítványt az alábbi minősített bizalmi szolgáltatóktól szerezhetnek be:

Trusted List Browser (europa.eu)

Részletes használati útmutató és jellemzés itt található:

ipDATA WEB felhasználói felület kezelési útmutató (rbp.eu)

A regisztráció során a regisztrációt végző felhasználó tanúsítványát feltölteni szükséges.

Regisztráció
IP Regisztráció

FGSZ Zrt. által üzemeltetett rendszeren tervezett tranzakció esetén, info: 

IP Regisztráció az RBP Regisztrációval együtt érvényes

Regisztráció kezdeményezése: RBP Portál  
Registration – User Registration Form kitöltése – majd Login

RBP Regisztráció

RBP Regisztráció: valamennyi, az RBP-hez csatlakozott TSO rendszerén tervezett tranzakcióhoz szükséges (emellett IP Regisztráció csak az FGSZ Zrt. által üzemeltetett zónán tervezett tranzakció esetén szükséges)

Info: 

Regisztráció kezdeményezése: RBP Portál  
Registration – User Registration Form kitöltése – majd Login

IP Regisztráció
Adminisztrátor felhasználó megadása
Tanúsítvány feltöltése *.cer formátumbanNév, e-mail cím, telefonszám megadása
Vállalati információk megadása
EIC kód és Szerződéses adatok (név, számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám, IBAN, SWIFT kód, statisztikai számjel, cégbíróság, cégjegyzékszám), valamint e-mail címSzerződéses kapcsolattartók és Ügyelet elérhetőségei
Cégjegyzék szerinti aláíró(k)
Rendszerhasználati Keretszerződés

FGSZ Zrt. az Üzletszabályzatának 4.d ÁSZF melléklete szerinti alapszolgáltatásokat és választható, valamint külön díjas szolgáltatásokat nyújtja a Rendszerhasználóknak, melyet a 
Rendszerhasználati Keretszerződésmegkötésével lehet igénybe venni.

A Rendszerhasználati Keretszerződést a regisztrációt követően az FGSZ Zrt. küldi meg aláírásra a Rendszerhasználónak.

Dokumentumok feltöltése

30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata magyar, vagy angol nyelven

Utolsó lezárt naptári évre vonatkozó auditált beszámolója az audit véleménnyel együtt (magyar, vagy angol nyelven.

Aláírási címpéldány másolatának magyar, vagy angol nyelvű példányának feltöltése regisztráció során, majd az eredeti példány postai úton történő megküldése.

MEKH által kiadott kereskedelmi, vagy korlátozott kereskedelmi engedélyt

VAGY

amennyiben a partner nem rendelkezik engedéllyel Magyarország területén történő átszállítás, illetve földalatti gáztárolóban történő bértároltatás esetén az Üzletszabályzatban meghatározott módon kiállított nyilatkozat másolatát magyar, vagy angol nyelven. Info: 

30 napnál nem régebbi nyilatkozat arról, hogy nem áll végrehajtás, felszámolás vagy csődeljárás alatt, illetve nincs tudomása arról, hogy vele szemben ilyen eljárás lenne várható.

Jogok és kötelezettségek elfogadása
Adminisztrátori felelősségrőlÜzletszabályzat megismeréséről és elfogadásáról

Amennyiben FGSZ KP Kft-hez történő csatlakozást választotta a partner, az FGSZ KP Kft. Által üzemeltetett KP Szabályzatának megismeréséről

Nem Magyarországon bejegyzett partnernél magyarországi letelepedettség hiányáról

GDPR-ról
RBP Regisztráció
Adminisztrátor felhasználó megadása
Tanúsítvány feltöltése ".cer" formátumbanNév, e-mail cím, telefonszám megadása
Vállalati információk megadása

EIC kód és Szerződéses adatok (név, számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám, IBAN, SWIFT KÓD, statisztikai számjel, cégbíróság, cégjegyzékszám), valamint e-mail cím

Szerződéses kapcsolattartó és Ügyelet elérhetőségei

Cégjegyzék szerinti aláíró(k)

TSO szolgáltatások kiválasztása

Az RBP-hez csatlakozott TSO(k) kiválasztása

Info:

Jogok és kötelezettségek elfogadása
Adminisztrátori felelősségről

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás és Kapacitáslekötési Platform Szabályzat megismeréséről és azok tartalmának elfogadásáról

Regisztráció érvényességéről

Nem Magyarországon bejegyzett partnernél magyarországi letelepedettség hiányáról

GDPR-ról
REMIT adatszolgáltatás

Az RBP lehetőséget kínál a Rendszerhasználók részére másodlagos kapacitásügyletek vonatkozásában xml riport fájlok előállítására, vagy akár a riportok megküldésére. A szolgáltatás a Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás II. számú mellékletének aláírásával vehető igénybe.

Info: