RBP IP KP

Hogyan válhat rendszerhasználóvá?

Regisztráció megkezdése előtt
Szabályozási, szerződéses környezet megismerése

 FGSZ Üzletszabályzat

 KLP Szabályzat

FGSZ KP Kft. Szabályzat

EIC kód beszerzése

Mi az EIC kód?

EIC kód igénylése: RBP Portál

Elektronikus tanúsítvány beszerzése

Követelmények: RBP portál
Tanúsítvány regisztrálása: IP és RBP regisztráció során

Regisztráció
IP Regisztráció

FGSZ Zrt. által üzemeltetett rendszeren tervezett tranzakció esetén, info: kap@fgsz.hu

RBP regisztráció szükséges

Regisztráció kezdeményezése: RBP Portál

RBP Regisztráció

RBP Regisztráció: valamennyi, az RBP-hez csatlakozott TSO rendszerén tervezett tranzakcióhoz szükséges

Info: rbp@fgsz.hu

Regisztráció kezdeményezése: RBP Portál

IP Regisztráció lépései
Tanúsítvány feltöltése
*.cer formátumban Regisztráló felhasználó Adminisztrátori jogosultságot szerez
Vállalati információk megadása
EIC kód Kapcsolatartók
Szerződéses adatok Aláíró(k)
Megkötni kívánt szerződések
Rendszerhasználati Keretszerződés Szerződés
Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás kiegyensúlyozási szerződések
Kiegyensúlyozási lehetőségek Magyarországon
Dokumentumok feltöltése
Cégkivonat Eredménykimutatás
Aláírási címpéldány Engedély / Nyilatkozat átszállításról, bértárolásról. Info:kap@fgsz.hu
Jogok és kötelezettségek elfogadása
Adminisztrátori felelősségről Üzletszabályzat megismeréséről
FGSZ KP Kft. Által üzemeltetett KP szabályzatának megismeréséről Nem Magyarországon bejegyzett partner esetén gazdasági letelepedettségről
GDPR-ről
RBP Regisztráció lépései
Tanúsítvány feltöltése
*.cer formátumban Regisztráló felhasználó Adminisztrátori jogosultságot szerez
Vállalati információk megadása
EIC kód Kapcsolatartók
Szerződéses adatok Aláíró(k)
Zónák választása
RBP-hez csatlakozott TSO(k) kiválasztása
Jogok és kötelezettségek elfogadása
Adminisztrátori felelősségről Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás és Kapacitáslekötési Platform Szabályzat elfogadásáról
Jogok érvényességéről