Hogyan válhat rendszerhasználóvá?

Regisztráció megkezdése előtt
Szabályozási, szerződéses környezet megismerése

ÜKSZ 

 FGSZ Üzletszabályzat

 KLP Szabályzat

FGSZ KP Kft. Szabályzat

 

EIC és ACER kód beszerzése

1. EIC kód igénylése

Magyarországon bejegyzett partner részére

egyéb partner esetén a társaságuk székhelye szerinti nemzeti kódkibocsátó irodánál

FGSZ által kiadott EIC kódok listája

Kérjük az EIC kódot regisztrálni a CEREMP nyilvántartásban

2. ACER kód igénylése

IP regisztráció kezdeményezéséhez szükséges ACER kóddal rendelkezni. RBP regisztráció esetén EU tagországban bejegyzett cégek esetén kötelező, de egyéb bejegyzésű partner esetén is ajánlott.

ACER kód igénylése Magyarországon bejegyzett partner részére 

egyéb partner esetén a bejegyzés helye szerinti nemzetei szabályozó hatóság az illetékes 

Sikeres elszámolóbanki számlanyitás

A Get rendelkezései szerint minden Rendszerhasználó kereskedelmi egyensúlytartásra kötelezett. Az egyensúlyi elszámoláshoz szükséges a klíring jog megszerzése a KELER KSZF-nél.

A klíringjog megszerzésének előfeltétele a pénzügyi kiegyenlítéshez szükséges kiegyenlítő banki szolgáltatási szerződés megkötése.

További információ: KELER KSZF

További tájékoztatás kérése:  

Alkalmazások elérése

Elektronikus tanúsítvánnyal

Az FGSZ által üzemeltetett Platformok elérésének egyik lehetősége az elektronikus tanúsítvány.

Az elektronikus tanúsítvánnyal szemben támasztott alapvető követelmények itt találhatók:

FGSZ - Authentikációs követelmények

Elektronikus tanúsítványt az alábbi minősített bizalmi szolgáltatóktól szerezhetnek be:

Trusted List Browser (europa.eu)

Az RBP Portálon végzett regisztráció során a regisztrációt végző felhasználó tanúsítványát feltöltése szükséges.

Többfaktoros autentikációval (MFA)

Az FGSZ által üzemeltetett Platformok elérésének másik lehetősége az MFA. A többfaktoros hitelesítés során a felhasználó azt követően tud belépni az alkalmazásokban miután megadta regisztrált felhasználónevét, jelszavát és a belépéskor sms üzenetben kapott kódot.

Az RBP Portálon végzett regisztráció során a regisztrálni kívánt minden Felhasználóra vonatkozóan ki kell tölteni a Meghatalmazást.

A Meghatalmazás szerkeszthető formában ITT érhető el, mely kitöltést és aláírást követően kerülhet feltöltésre a Regisztrációs adatlapon. A Meghatalmazásokat a Meghatalmazottaknak és a Meghatalmazóknak is alá kell írniuk. Meghatalmazó lehet egyrészt az a természetes személy, aki a partner cégkivonatában képviseletre jogosultként szerepel. Ennek bizonyítása érdekében a regisztráció során a partner 30 napnál nem régebbi cégkivonatát is fel kell tölteni magyar, vagy angol nyelven. Meghatalmazó másrészt lehet az a természetes személy, akit egy külön meghatalmazásban a cégképviseletre jogosultak erre felhatalmaztak. Ebben az esetben a 30 napnál nem régebbi magyar, vagy angol nyelvű cégkivonat mellet az erről szóló külön meghatalmazást is fel kell tölteni magyar, vagy angol nyelven a regisztráció során.

Az MFA beállításával kapcsolatos segédletünket ITT találja.

Regisztráció
IP Regisztráció

FGSZ Zrt. által üzemeltetett rendszeren tervezett tranzakció esetén, info: 

IP Regisztráció az RBP Regisztrációval együtt érvényes

Regisztráció kezdeményezése: RBP Portál  
Login to register

RBP Regisztráció

RBP Regisztráció: valamennyi, az RBP-hez csatlakozott TSO rendszerén tervezett tranzakcióhoz szükséges (emellett IP Regisztráció csak az FGSZ Zrt. által üzemeltetett zónán tervezett tranzakció esetén szükséges)

Info:  

Regisztráció kezdeményezése: RBP Portál  
Login to register

IP Regisztráció
Adminisztrátor felhasználó megadása
Tanúsítvány feltöltése *.cer formátumbanNév, e-mail cím, telefonszám megadása
Vállalati információk megadása
EIC kód és Szerződéses adatok (név, számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám, IBAN, SWIFT kód, statisztikai számjel, cégbíróság, cégjegyzékszám), valamint e-mail cím. Amennyiben a rendszerük alkalmas e-számla fogadására és szeretnék a számlájukat elektronikusan fogadni, akkor kérjük adják meg a megfelelő e-mail címet.Szerződéses kapcsolattartók és Ügyelet elérhetőségei
Cégjegyzék szerinti aláíró(k)
Rendszerhasználati Keretszerződés

FGSZ Zrt. az Üzletszabályzatának 4.d ÁSZF melléklete szerinti alapszolgáltatásokat és választható, valamint külön díjas szolgáltatásokat nyújtja a Rendszerhasználóknak, melyet a 
Rendszerhasználati Keretszerződés megkötésével lehet igénybe venni.

A Rendszerhasználati Keretszerződést a regisztrációt követően az FGSZ Zrt. küldi meg aláírásra a Rendszerhasználónak.

FGSZ KP Kft. regisztráció

Az FGSZ KP Kft. által üzemeltetett FGSZ Kereskedési Platform a napi egyensúlyozási feladataik és gázkereskedelemi tevékenységük ellátásához szükséges földgáz ügyletek bonyolítására biztosít lehetőséget. A regisztráció opcionális.

Dokumentumok feltöltése

30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata magyar, vagy angol nyelven

Utolsó lezárt naptári évre vonatkozó auditált beszámolója az audit véleménnyel együtt (magyar, vagy angol nyelven.

Aláírási címpéldány másolatának magyar, vagy angol nyelvű példányának feltöltése regisztráció során, majd az eredeti példány postai úton történő megküldése.

MEKH által kiadott kereskedelmi, vagy korlátozott kereskedelmi engedélyt

VAGY

amennyiben a partner nem rendelkezik engedéllyel Magyarország területén történő átszállítás, illetve földalatti gáztárolóban történő bértároltatás esetén az Üzletszabályzatban meghatározott módon kiállított nyilatkozat másolatát magyar, vagy angol nyelven. Info: 

3 munkanapnál nem régebbi nyilatkozat arról, hogy nem áll végrehajtás, felszámolás vagy csődeljárás alatt, illetve nincs tudomása arról, hogy vele szemben ilyen eljárás lenne várható.

3 munkanapnál nem régebbi, cégszerűen aláírt nyilatkozat bizonyos szankciókban való értintettségről, vagy nem értintettségről. Érintettség esetén a vonatkozó
nyilatkozatot kérjük kitöltve és cégszerűen aláírva feltölteni a regisztrációs felületen. Többszörös érintettség esetén minden egyes személyre, entitásra külön-külön kitöltött és aláírt
pótlap feltöltése szükséges. Amennyiben nem értinettek szankcióban, kérjük az erről szóló megfelelően kitöltött és aláírt
nyilatkozatot töltsék fel a regisztrációs felületen. További tájékoztatásért forduljon munkatársainkhoz a címen. Szankciós vizsgálattal kapcsolatos további információ:
(Szankciós érintettség vizsgálat)

Jogok és kötelezettségek elfogadása
Adminisztrátori felelősségrőlÜzletszabályzat megismeréséről és elfogadásáról

Amennyiben FGSZ KP Kft-hez történő csatlakozást választotta a partner, az FGSZ KP Kft. Által üzemeltetett KP Szabályzatának megismeréséről

Nem Magyarországon bejegyzett partnernél magyarországi letelepedettség hiányáról

GDPR-ról

RBP Regisztráció
Adminisztrátor felhasználó megadása
Tanúsítvány feltöltése ".cer" formátumbanNév, e-mail cím, telefonszám megadása
Vállalati információk megadása

EIC kód és Szerződéses adatok (név, számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám, IBAN, SWIFT KÓD, statisztikai számjel, cégbíróság, cégjegyzékszám), valamint e-mail cím

Szerződéses kapcsolattartó és Ügyelet elérhetőségei

Cégjegyzék szerinti aláíró(k)

TSO szolgáltatások kiválasztása

Az RBP-hez csatlakozott TSO(k) kiválasztása

A Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás 1. módosításának aláírása előfeltétele a Mosonmagyaróvár hálózati ponti kapacitáslekötésnek

Info:

Jogok és kötelezettségek elfogadása
Adminisztrátori felelősségről

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás és Kapacitáslekötési Platform Szabályzat megismeréséről és azok tartalmának elfogadásáról

Regisztráció érvényességéről

Nem Magyarországon bejegyzett partnernél magyarországi letelepedettség hiányáról

GDPR-ról

REMIT adatszolgáltatás

Az RBP lehetőséget kínál a Rendszerhasználók részére másodlagos kapacitásügyletek vonatkozásában xml riport fájlok előállítására és a riportok megküldésére. A szolgáltatás a Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás II. számú mellékletének aláírásával vehető igénybe. A szolgáltatásra vonatkozó igényt a regisztráció során a regisztrációs ablakban, vagy már aktív Rendszerhasználóként az RBP Alkalmazásban lehet jelezni.

Info:

További információ: FGSZ - REMIT


(Változások a REMIT szolgáltatással kapcsolatban)