RBP IP KP

Hogyan válhat rendszerhasználóvá?

Regisztráció megkezdése előtt
Szabályozási, szerződéses környezet megismerése

ÜKSZ 

 FGSZ Üzletszabályzat

 KLP Szabályzat

FGSZ KP Kft. Szabályzat

 

EIC és ACER kód beszerzése

Mi az EIC kód?

A regisztráció során azt az EIC kódot kérjük rögzíteni, mely a CEREMP nyilvántartásba vétel során is megadásra került.

EIC kód igénylése

Mi az ACER kód? 

ACER kód igénylése Magyarországon bejegyzett partner részére (egyéb partner esetén a bejegyzés helye szerinti nemzeti szabályozó hatóság az illetékes.)

Elektronikus tanúsítvány beszerzése

Követelmények: RBP portál

Tanúsítvány regisztrálása: IP és RBP regisztráció során

Engedély beszerzése

Mihez kell kereskedelmi/korlátozott kereskedelmi engedély

Engedély igénylése (Szállítási Rendszerüzemeltetési Együttműködési Megállapodás kötése FGSZ Zrt-vel. Info: kap@fgsz.hu)

Regisztráció
IP Regisztráció

FGSZ Zrt. által üzemeltetett rendszeren tervezett tranzakció esetén, info: kap@fgsz.hu

IP Regisztráció az RBP Regisztrációval együtt érvényes

Regisztráció kezdeményezése: RBP Portál

RBP Regisztráció

RBP Regisztráció: valamennyi, az RBP-hez csatlakozott TSO rendszerén tervezett tranzakcióhoz szükséges (emellett IP Regisztráció csak az FGSZ Zrt. által üzemeltetett zónán tervezett tranzakció esetén szükséges)

Info: rbp@fgsz.hu

Regisztráció kezdeményezése: RBP Portál

IP Regisztráció
Adminisztrátor felhasználó megadása
Tanúsítvány feltöltése *.cer formátumban Név, e-mail cím, telefonszám megadása
Vállalati információk megadása
EIC kód és Szerződéses adatok (név, számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám, IBAN, SWIFT kód, statisztikai számjel, cégbíróság, cégjegyzékszám), valamint e-mail cím Szerződéses kapcsolattartók és Ügyelet elérhetőségei
Cégjegyzék szerinti aláíró(k)
Szerződések

Rendszerhasználati Keretszerződése és Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás megkötése kötelező, ezért erről a Regisztráció során nem kell nyilatkozni. A szerződések tájékoztató jelleggel itt elérhetőek.

Rendszerhasználó a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. Törvény rendelkezései szerint kereskedelmi egyensúlytartásra kötelezett. Ennek biztosítása érdekében a következő

Kiegyensúlyozás Magyarországon 2020. január 1-től
A szerződések tájékoztató jelleggel itt elérhetőek.

Ha egy Rendszerhasználó egy meghatározott földgázmennyiség feletti rendelkezési jogot kíván átadni egy másik Rendszerhasználónak a rendszer fizikai, vagy virtuális pontján, azt „Szerződés jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére” szerződés aláírását követően jogosult megtenni. A szerződés megkötése opcionális.

A szerződések tájékoztató jelleggel itt elérhetőek.

Rendszerhasználati szerződéses rendszer változásai 2020 október 1-től

Dokumentumok feltöltése

30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata magyar, vagy angol nyelven

Utolsó lezárt naptári évre vonatkozó auditált beszámolója az audit véleménnyel együtt (magyar, vagy angol nyelven.

Aláírási címpéldány másolatának magyar, vagy angol nyelvű példányának feltöltése regisztráció során, majd az eredeti példány postai úton történő megküldése.

MEKH által kiadott kereskedelmi, vagy korlátozott kereskedelmi engedélyt

VAGY

amennyiben a partner nem rendelkezik engedéllyel Magyarország területén történő átszállítás, illetve földalatti gáztárolóban történő bértároltatás esetén az Üzletszabályzatban meghatározott módon kiállított nyilatkozat másolatát magyar, vagy angol nyelven. Info:  kap@fgsz.hu

30 napnál nem régebbi nyilatkozat arról, hogy nem áll végrehajtás, felszámolás vagy csődeljárás alatt, illetve nincs tudomása arról, hogy vele szemben ilyen eljárás lenne várható.

Jogok és kötelezettségek elfogadása
Adminisztrátori felelősségről Üzletszabályzat megismeréséről és elfogadásáról

Amennyiben FGSZ KP Kft-hez történő csatlakozást választotta a partner, az FGSZ KP Kft. Által üzemeltetett KP Szabályzatának megismeréséről

Nem Magyarországon bejegyzett partnernél magyarországi letelepedettség hiányáról

GDPR-ról
RBP Regisztráció
Adminisztrátor felhasználó megadása
Tanúsítvány feltöltése ".cer" formátumban Név, e-mail cím, telefonszám megadása
Vállalati információk megadása

EIC kód és Szerződéses adatok (név, számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám, IBAN, SWIFT KÓD, statisztikai számjel, cégbíróság, cégjegyzékszám), valamint e-mail cím

Szerződéses kapcsolattartó és Ügyelet elérhetőségei

Cégjegyzék szerinti aláíró(k)

TSO szolgáltatások kiválasztása

Az RBP-hez csatlakozott TSO(k) kiválasztása

Info: rbp@fgsz.hu

Jogok és kötelezettségek elfogadása
Adminisztrátori felelősségről

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás és Kapacitáslekötési Platform Szabályzat megismeréséről és azok tartalmának elfogadásáról

Regisztráció érvényességéről

Nem Magyarországon bejegyzett partnernél magyarországi letelepedettség hiányáról

GDPR-ról
REMIT adatszolgáltatás

Az RBP lehetőséget kínál a Rendszerhasználók részére másodlagos kapacitásügyletek vonatkozásában xml riport fájlok előállítására, vagy akár a riportok megküldésére. A szolgáltatás a Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás II. számú mellékletének aláírásával vehető igénybe.

Info: rbp@fgsz.hu