Etikai magatartás

ETIKUS MAGATARTÁS

ELKÖTELEZETTSÉGÜNK

Az Etikai kódexet az FGSZ Zrt. vezetésének az a szándéka hívta életre, hogy támogatást nyújtson a Társaság működése során a helyes döntések, állásfoglalások és viselkedésminták kialakításához.  Emellett a dokumentum erkölcsi iránymutatásul szolgál a munkavállalói, valamint üzleti partnerek részére az adott helyzetben elvárható magatartások tekintetében, illetve morális alapot biztosít a felmerülő szakmai döntések során. Nem utolsó sorban védelmet nyújt mindazok számára, akik normakövető módon járnak el, továbbá normaként szolgál a kifogásolható, méltatlan magatartások felismeréséhez.

Hisszük, hogy az FGSZ Zrt. alapköveit a feddhetetlenség, az etika és a jogkövetés alkotja. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ez soha ne kerüljön veszélybe. Ezért minden munkatársunk köteles mindenkor felelősen és körültekintő mérlegelés alapján eljárni. Munkavállalóink döntései jelentőséggel bírnak, kiváltképp azért, mert a jelen Etikai Kódex előírásainak és szellemiségének legkisebb megsértését sem tartjuk elfogadhatónak. Az FGSZ Zrt. teljes mértékben tisztában van a belső és külső érintettekkel szembeni felelősségével, így tudatosan törekszik arra, hogy alapvető értékeit mások felé is közvetítse.

A Társaság működését érintő etikátlan vagy nem megfelelő magatartás, de ennek akár a látszata is kedvezőtlenül érintheti a vállalatba vetett bizalmat. Ennek megfelelően határozott szándékunk és kötelességünk, hogy az Etikai Kódexben foglalt normák megszegése a probléma orvoslása mellett elkerülhetetlen következményekkel járjon. Annak érdekében, hogy etikai értékeink a napi működés szerves részévé váljanak, átfogó etika menedzsment rendszert működtetünk. Működésünk etikai alapjainak megszilárdítása és megőrzése, valamint alapértékeink védelme közös érdekünk.

ETIKAI KÓDEX és etikai menedzsment rendszer

Az FGSZ érintettjeitől elvárja az etikai normák betartását, illetve követését, továbbá támogatást nyújt az etikai problémák felismerésében és kezelésében, valamint az etikai ügyek bejelentésének folyamatában.

  • ETIKAI KÓDEX
    Célja, hogy minden érintettel ismertesse azon etikai normákat, melyeket az FGSZ mind a cégen belüli, mind a cégen kívüli működése során kiemelten fontosnak tekint. 
  • ETIKAI ELJÁRÁSREND
    Célja az Etikai Kódexben előírt magatartásokat biztosító folyamatokban részt vevő szervezeti egységek és személyek feladat- és hatáskörének meghatározása, valamint a vizsgálati eljárásokra, illetve az Etikai Bizottság működésére vonatkozó szabályok definiálása.

AZ ETIKAI KÓDEX MEGSÉRTÉSÉNEK INTERNETES BEJELENTÉSE