3.1.2 (c) 2. Gázminőségi paraméterek pontonként, az eltérések rendszerhasználókat terhelő költségei


A gázminőség ellenőrzése

A földgáz minőségi paramétereit a földgázszállító rendszeren a földgázszállító méri, illetve azt az alapszolgáltatást meghaladó igény esetén külön szerződés alapján a kapacitás lekötéssel rendelkező rendszerhasználók számára rendelkezésre bocsáthatja.


Földgázminőségre vonatkozó előírások

A földgáz minőségi paramétereinek meg kell felelniük GET VHR 11. számú mellékletében (MSZ 1648:2016 szabványban) rögzített határértékeknek, melyeket az alábbi táblázat tartalmaz:

A gázcsoport jele

2H

2S

A vizsgálati módszereket tartalmazó szabványok

Jellemzők

Követelmények

Wobbe-szám MJ/m3

45,66 – 54,76

36,29 – 41,58

MSZ ISO 6976

Felső hőérték MJ/m3

31,00 – 45,28

Alsó hőérték MJ/m3

27,94 – 40,81

A megfelelő minőségű földgáz betáplálásáért a Rendszerhasználó felelős. Nem megfelelő minőségű földgáz betáplálása esetén az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) 9.5.1.2. pontja előírásai szerint kell eljárni.


Minőség Elszámolási Rend (MER)

A földgázszállító a Minőség Elszámolási Rendben (MER) publikálja a földgázszállító rendszer betáplálási és kiadási pontjaira vonatkozó, az egyes pontokon forgalmazott gázmennyiségekkel súlyozott éves égéshő és (tájékoztató jelleggel) a fűtőérték átlagokat. Az ennek megfelelő földgázminőség egy ajánlás a kereskedők és a felhasználók számára a szerződésben rögzített égéshőre, vagy fűtőértékre, illetve bármely, az adott betáplálási vagy kiadási ponttal kapcsolatos térfogat - energiatartalom konverzióhoz.

A MER az alábbiakat tartalmazza:

 • Átszámítási tényezőket;
 • Az égéshő és fűtőérték alapú energia allokációs célú átszámításának részletes módszertanát
 • A számítóművekbe programozandó, a gázévre vonatkozó helyettesítő gázösszetételt és a minőségi paramétereket.
 • A kromatográfok telepítési helyeit, forgalmazási irányait, mintaáramainak kódját;
 • Egyéb minőség mérő berendezések telepítési helyeit;
 • Egyes hálózati pontok forgalmi rendtől függő kromatográf mintaáramoz történő besorolását, csatlakozó rendszerüzemeltetőjét, földgázcsoportját;
 • Éves súlyozott átlag égéshő és fűtőértéket, ami a napi átlag égéshő és fűtőértékek napi mennyiségekkel súlyozott éves átlaga és meghatározásra kerül minden hálózati pontra. Az éves súlyozott átlag égéshőt és fűtőértéket a földgázszállító képezi az előző év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra számolva;
 • Tájékoztató jelleggel az éves minimum és maximum égéshőket és a napi gázmennyiségekkel súlyozott átlag fűtőértékeket, az előző év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra;
 • A szagosítási normától eltérő szagosítási szintek alkalmazását a kiadási pontokon;

A gázminőség meghatározása hálózati pontonként:

 • A gázminőség adatok mérése a gázhálózaton telepített kromatográfokkal történik.
 • A napi súlyozott gázminőség átlag értékek meghatározásához szükséges gázátadó állomások és a terepi kromatográfokban képzett minőségi adatok óránkénti összerendelését a földgázszállító hidraulikai szimuláció alapján végzi el. A napi súlyozott minőségi átlag értékeket az elszámolási pontok órai mennyiségei és az órai összerendelésben érintett kromatográf mintaáram órai átlag adatai alapján az OTR rendszer határozza meg. Ezen eljárás szerint képzett napi súlyozott minőségi paramétereket kell elsődlegesen a napi elszámolás során használni.
 • A gázhálózaton telepített kromatográfokban a földgázszállító képezi a földgáz minőségi paramétereinek órai és napi (24 órás) átlagértékeit.
 • Amennyiben nem határozhatók meg a napi súlyozott minőségi paraméterek, akkor az elszámoláshoz 24 órás átlag értéket kell használni.
 • Azon hálózati pontok gázminőségének és WOBBE számának meghatározása, melyek több elemi pont összevonásából képződnek, az érintett elemi pontok mennyiséggel súlyozott átlagával képződnek.