3.1.2 (c) 4. A megszakítható kapacitások megszakításakor alkalmazandó eljárás

A szállítási rendszerüzemeltető jogosult a megszakítható termékek rendelkezésre állását csökkentetni részben vagy teljesen a hatályos ÜKSZ-ben meghatározott okok önálló vagy együttes fennállása esetén az alábbi eljárás szerint.

Amennyiben egy adott hálózati ponton az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (ÜKSZ) meghatározott okok miatt a nominálások összege meghaladja a teljesíthető gázmennyiséget a Rendszerirányító Központ (RIK) elrendeli az érintett hálózati pont(ok)on a megszakítható kapacitáslekötéssel rendelkező rendszerhasználók földgázszállításának megszakítását.

A megszakítás elrendeléséről a RIK a gáznap folyamán folyamatosan, minden órában elektronikus úton értesít minden érintett Rendszerhasználót a nominálás/újranominálás visszaigazolás során meghatározva a megszakítással érintett hálózati pontot, az érintett kapacitás típusát és a teljesíthető napi mennyiséget.

A szállítási rendszerüzemeltető a hatályos szabályok szerint újranominálási lehetőséget biztosít.  

Amennyiben az újranominálást követően a szállítási igények még mindig meghaladják a teljesíthető szintet, akkor a megszakítás mértékéig a RIK óránként csökkenti a rendszerhasználók nominálásait azokra az órákra vonatkozóan, amelyek az újranominálás szabályai szerint a rendszerhasználók által már nem módosíthatók.

A megszakítás miatti csökkentést a kapacitáslekötési időbélyegek sorrendje szerint végzi el, azaz a korábbi kapacitáslekötési időbélyegek elsőbbséget élveznek a későbbi kapacitáslekötési időbélyegekkel szemben. Amennyiben a sorrendben kettő vagy több termék ugyanazon a helyen áll a megszakítási sorrendben, és a megszakítás mértéke nem indokolja a teljes mennyiség elvételét, akkor a RIK a megszakítható kapacitásra eső nominálások arányában végzi el a csökkentést. A megszakítás történhet a teljes lekötött megszakítható kapacitás egészére vagy annak egy részére (kWh/óra) vonatkozóan is. A megszakítás elrendelésére sor kerülhet a gáznapot megelőzően és a gáznap közben is.

A megszakítható kapacitás díja az egyes kapacitástermékek (éves, negyedéves, havi, napi és napon belüli kapacitás) esetén megegyezik az adott nem megszakítható kapacitástermékre vonatkozó szállítási kapacitásdíjjal. Amennyiben a megszakítására kerül sor, a szállítási rendszerüzemeltető köteles a megfizetett szállítási kapacitásdíj csökkentésére

a) éves kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a megszakítás mértékéig, az éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd részének 300%-ával,

b) negyedéves kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a megszakítás mértékéig, az éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd részének 200%-ával,

c) havi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a megszakítás mértékéig, az éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd részének 150%-ával, ezen kapacitástermékre vonatkozóan nincs visszatérítés VIP Bereg (HU>UA), Mosonmagyaróvár (AT>HU), Csanádpalota (HU>RO) hálózati pontok tekintetében,

d) napi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett órákra, a megszakítás mértékéig, az éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd rész huszonnegyed részének 130%-ával, ezen kapacitástermékre vonatkozóan nincs visszatérítés VIP Bereg (HU>UA), Mosonmagyaróvár (AT>HU), Csanádpalota (HU>RO) hálózati pontok tekintetében,

e) napon belüli kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett órákra, a megszakítás mértékéig, az éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd rész huszonnegyed részének 130%-ával.

A díjcsökkentés maximális mértéke az adott kapacitástermékre a meghatározott szállítási kapacitásdíj 100%-a.