3.1.2. d) Szállítórendszer használatára vonatkozó harmonizált eljárások, szakkifejezések

A szállítórendszer használatakor alkalmazott harmonizált eljárások
A szállítórendszer használatakor alkalmazott legfontosabb szakkifejezések

ACER: Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (Agency for the Cooperation of Energy Regulators)

ACER kód: területileg illetékes nemzeti szabályozó hatóság által kiállított kód, melynek célja az ACER felé teljesítendő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó azonosítás

Allokálás: ÜKSZ Definíciók szerinti fogalom

Aukciós naptár: A 984/2013/EU rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom

Betáplálási –kiadási pont: A GET 3. § 1b. pont szerinti fogalom

CEREMP: Energiapiaci Szereplők Központosított Regisztrációja (Centralised European Registry for Energy Market Participants)

EIC kód: Energy Identification Coding scheme". Egységes azonosítási kódrendszer, amely az energiaipari információs rendszerek közötti automatikus kommunikációban használt a kommunikáció tárgyának azonosítására szolgál

ENTSO-G: The European Network of Transmission System Operators for Gas – Európai Gáz Szállítói Rendszerüzemeltetők Szervezete, ami segíti a tagok együttműködését 

Felhasználó: A GET 3. § 17. pont szerinti fogalom

Fizikai áramlással ellentétes irányú kapacitás: A földgáz olyan, nem fizikai szállítását lehetővé tevő kapacitás, amely segítségével a fizikai áramlással ellentétes irányú szállítási feladatot a rendszerüzemeltető a fizikai áramlás irányú szállítási feladatból történő nettósítással teljesít.

Gázév: A GET 3. § 36. pont szerinti fogalom

Gázhónap: A VHR 1. § 6. pont szerinti fogalom

Gáznap: A 984/2013/EU rendelet 3. cikk 7. pontjában meghatározott fogalom

Határkeresztezési betáplálási-kiadási pont: Olyan hálózati pont, amelyen Magyarország határán keresztüli földgázszállítás valósul meg

Jogcím átvezetési szolgáltatás: A földgázszállító vagy földgázelosztó rendszeren egy meghatározott földgáz mennyiség feletti rendelkezési jog két rendszerhasználó közötti átvezetése a földgázszállító rendszer fizikai vagy virtuális pontján, valamint a földgázelosztó rendszer fizikai pontján.

Kapacitás: A GET 3. § 42. pont szerinti fogalom

Kapacitás aukció: Egy – a 984/2013/EU rendelet, a Kapacitáslekötési Platform Szabályzat, valamint rendszerüzemeltetők szabályzata alapján lefolytatott – eljárás, amely során a kapacitások szétosztása piaci alapokon megvalósul.

Kapcsolt kapacitás: A 984/2013/EU rendelet 3. cikk 4. pontjában meghatározott fogalom

Kapacitáslekötési Platform: A GET 3. § 43. pont szerinti fogalom

Nominálás: GET 3. § 50. pont szerinti fogalom

Rendszerhasználati szerződés: A GET 3. § 51. pont szerinti fogalom

Rendszerhasználó: A GET 3. § 51a. pont szerinti fogalom

Szabad kapacitás: A GET 3. § 53. pont szerinti fogalom

További fogalmak:

ÜKSZ és Üzletszabályzat