3.1.2. k) Válsághelyzeti mechanizmusokra vonatkozó információk


Korlátozás végrehajtása

 • Amennyiben a felhasználók földgázvételezése tartósan meghaladja a rendelkezésre álló földgáz mennyiségét és a rendszer egyensúlyát már más, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) által rendelkezésére bocsátott eszközzel nem tudja biztosítani, vagy ha a rendszerszintű szállítási igény meghaladja a rendszer aktuális kapacitásait, a Rendszerirányító Központ (RIK) köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelően elrendelni a földgázvételezés korlátozását.
 • Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem igazgató jóváhagyásával rendelhető el:
  • regionális korlátozás üzemzavarok esetén;
  • egy rendszerhasználó felhasználóit érintő korlátozás a Magyar Energia Hivatal felfüggesztési határozatának kiadása esetén;
  • országos szintű korlátozás.
 • Korlátozás esetén a RIK értesíti a korlátozási igényről a földgázelosztási engedélyes(eke)t a hangrögzítővel ellátott rendszerirányító telefonon és írásban. A földgázszállító távvezetékről közvetlenül ellátott felhasználók rendszerhasználóit írásban értesíteni kell, melynek a következőket kell tartalmaznia:
  • a korlátozási kategóriát,
  • korlátozás helyét, amennyiben regionális korlátozás kerül elrendelésre,
  • korlátozás volumenét,
  • a korlátozás kezdetének időpontját,
  • A VII-es kategóriában megjelölt teljesítmények használhatóságának feltételeit.
 • A korlátozás elrendeléséről és az elrendelt korlátozási fokozatról a RIK haladéktalanul értesíti az KP Üzleti modulgazdát, aki végrehajtja a KP Szabályzatban elrendelt piackorlátozási lépéseket.
 • A korlátozás elrendeléséről telefonon haladéktalanul értesíteni kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, majd az írásbeli értesítést ki kell küldeni a részükre.
 • Abban az esetben, ha a korlátozás elrendelése és a felhasználói vételezés előírt mértékű csökkentése nem állítja vissza a földgázszállító rendszer egyensúlyát, akkor a RIK a magasabb korlátozási kategóriába sorolt fogyasztói vételezés kiléptetését rendeli el.
 • Az V-VII. kategóriába sorolt felhasználók korlátozása esetén Társaságunk kommunikációs szakértőit is értesíteni kell, akik nemzeti hírügynökség (MTI Magyar Távirati Iroda) útján is tájékoztatják az érintetteket.
 • A korlátozási szükséglet megszűnését követően a RIK értesíti a földgázelosztási engedélyes(eke)t, a földgázszállító távvezetékről közvetlenül ellátott felhasználók rendszerhasználóit a korlátozás feloldásáról.

Válsághelyzet

A RIK a földgázellátási válsághelyzet fennállásáról és az azt megállapító kormányhatározat hatálybalépésétől számított 2 órán belül köteles szóban és faxon is értesíteni a rendszerüzemeltetőket és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét, valamint a közvetlen távvezetéki felhasználók rendszerhasználóit.

Válsághelyzet esetén a kapcsolódó rendszerüzemeltetőktől a RIK által meghatározott gyakorisággal – de 12 órás időköznél nem ritkábban – be kell kérni gázátadónkénti bontásban az egyes korlátozási kategóriákba tartozó felhasználók tényleges fogyasztási adatait.

Válsághelyzet I. fokozata esetén a biztonsági földgázkészlet igénybevételére jogosult rendszerhasználók által a stratégiai készletre leadott nominálásaikat teljesíteni kell.

Válsághelyzet II. fokozata esetén a biztonsági földgázkészlet igénybevételének mértékét a RIK határozza meg.

Válsághelyzet elrendelése esetén az Ügyféltámogatási szakértő munkatárs a RIK értesítése alapján a KP Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően leállítja a KP kereskedelmi platform működését.